Afrikansk elefant | WWF Norway


 
	© Martin Harvey/WWF

Afrikansk elefant

 
	© Martin Harvey/WWF
© Martin Harvey/WWF

I skogen og på savannen

Det finnes to underarter av den afrikanske elefanten: Afrikansk skogselefant (Loxodonta africana cyclotis) og afrikansk savanneelefant (Loxodonta africana africana). Disse lever i forskjellige deler av Afrika, henholdsvis på savannene i øst og sør, og skogene i vest og sentralt i Afrika.

Dietten varierer mellom de to underartene, noe som i stor grad skyldes de forskjellige leveområdene. Savanneelefantene spiser for det meste gress, mens skogselefantene spiser mer blader og frukt.

Vil du hjelpe WWF med å sikre elefantenes framtid? Bli elefantfadder!
elefant
IWT
Stopp handelen som dreper 
	© Villmarksfotografen Tommy Solberg
Elefant
© Villmarksfotografen Tommy Solberg

Habitat og utbredelse

Den nyeste tellingen viser at det finnes 415.000 elefanter fordelt på 37 stater, noe som er en stor nedgang i bestanden siden forrige telling i 2006. Nedgangen på 111.000 dyr skyldes hovedsakelig krypskyting, viser IUCNs "African Elephant Status Report". Les mer om dette hos WWF-International: Huge fall in African elephant population as poaching crisis continues.

Før i tiden fantes den afrikanske elefanten over hele det afrikanske kontinentet, og man antar at bestanden var oppe i hele 3-5 millioner på 1930- og 1940-tallet. Fra 1950 begynte man en å se en drastisk nedgang i bestanden, da mange elefanter ble drept av krypskyttere for elfenbenet i støttennene eller som jakt-troféer.

I 1980-årene regner man med at så mye som 100.000 elefanter ble drept hvert år av ulovlig jakt. Nå drepes rundt 20.000 elefanter i året av krypskyttere. Dette er et altfor høyt antall, som er langt fra bærekraftig. Det høye antallet ulovlig drepte elefanter fører til at den samlede bestanden av afrikanske elefanter er synkende.

Det er nå stor variasjon når det kommer til elefantbestanden i de ulike landene. Noen steder regnes bestanden som trygg og voksende, mens andre steder er den truet.
elefant 
	© Martin Harvey / WWF
© Martin Harvey / WWF

Elefantens liv

Flokkene ledes som regel av den eldste og mest erfarne hunnen, matriarken i flokken. Dersom flokken blir truet omringer de ungene for å beskytte dem, og matriarken kan angripe fienden.

Elefantene i en flokk er sterkt knyttet til hverandre og sørger når de mister et medlem. De husker godt og har et utpreget følelsesliv, de både leker, gråter og ler.

Hunnene er mest fruktbare mellom 25 og 45 år og drektighetstiden er på 22 måneder, den lengste av alle dyr. Ungene i flokken blir værende hos moren i mange år, men blir også tatt vare på av de andre hunnene i flokken.

Skogselefantene lever i små sosiale grupper, ofte er det kun 2-4 individer i gruppen. Savanneelefantene lever i større sosiale lag med rundt 4-14 elefanter i flokken.
Elefant 
	© Martin Harvey / WWF
© Martin Harvey / WWF

Visste du at ...

  • En elefant kan bli 70 år gammel

Kjennetegn

Elefanter er verdens største landpattedyr, og den afrikanske elefanten er den største av dem alle. Den største registrerte elefanten veide så mye som 12 tonn, mens en vanlig elefant veier 5-6 tonn.

Den afrikanske elefanten er mye større enn den asiatiske elefanten, med en kroppslengde på 6 - 7,5 meter og en skulderhøyde på rundt 3,3 meter. Den har også store ører som hjelper den å utstråle varme for å regulere kroppstemperaturen i det varme klimaet.

Den afrikanske elefanten har to forlengelser i enden av snabelen, i motsetning til den asiatiske elefanten som kun har én. Disse to forlengelsene gjør det mulig for elefanten å mer presist kunne plukke opp små ting fra bakken eller frukt fra trær.

En elefants snabel kan brukes til så mangt, blant annet brukes den til å plukke mat, å drikke, å sprute vann så elefanten kan kjøle seg ned. Den kan også brukes som snorkel når elefanten tar en avkjølende dukkert.

Både hannene og hunnene har støttenner, og disse vokser gjennom hele elefantens liv.

Den afrikanske skogselefanten er mindre enn savanneelefanten. Det er også andre forskjeller mellom de to underartene. For eksempel har skogselefanten rettere støttenner som peker nedover, i motsetning til savanneelefanten som har støttenner som peker utover. Skogselefantene er også mørkere i fargen enn savanneelefantene.
elefant 
	© Martin Harvey / WWF
© Martin Harvey / WWF

Trusler

I løpet av de siste ti årene har det blitt 100.000 færre afrikanske elefanter. Det er dramatisk.
 
– Det er en katastrofal nedgang i den afrikanske elefantbestanden. Nå haster det med å sette en stopper for den ulovlige jakten som pågår i afrikanske land. For å få til dette, gjelder det å få ned etterspørselen ved å få stengt alle nasjonale markeder for elfenben, sier seniorrådgiver i WWF-Norge Melissa de Kock.

Krypskyttere dreper elefantene, hugger av støttennene og lar resten ligge. Elefantene som overlever, sørger dypt over de drepte medlemmene av elefantflokken. Nedslaktingen skaper også kaos i elefantfamiliene, fordi det ofte er de eldste elefantene som drepes. Med dem forsvinner mye kunnskap, samtidig som flokkens sosiale struktur blir ødelagt.

Fordi elefantunger mangler støttenner, blir de ikke drept. Men når mødrene blir tatt fra dem, klarer ungene seg som regel ikke. Elefantunger er avhengige av moren sin til seksårsalderen.

Krypskytterne utnytter også at elefantene er flokkdyr, som ofte samles ved vannhull eller andre møteplasser. Her venter krypskytterne på at tilstrekkelig antall er samlet, før de raskt og effektivt dreper mange elefanter på kort tid. Støttennene hogges av og restene blir overlatt til å råtne.
 
I løpet av få minutter kan krypskytterne ha utslettet en hel flokk. Deretter forlater de raskt åstedet, og elfenbenets reise mot de illegale markedene i Asia begynner.

Hvis vi ikke stopper denne hensynsløse krypskytingen, risikerer vi at Afrikas elefanter forsvinner i løpet av vår levetid. Pyntegjenstander og smykker av elfenben, eller staselige elefanter på Afrikas savanner? For oss er dette valget enkelt. Vi kan - og skal - stoppe krypskytingen!

Det er ikke for sent. Sammen kan vi stoppe krypskytingen – bli elefantfadder!
 
	©   © WWF / James Morgan
© © WWF / James Morgan
 
	© WWF/James Morgan
© WWF/James Morgan
 
	© WWF/BAS Huijbregts
© WWF/BAS Huijbregts

Hva gjør WWF?

For å redde elefantene samarbeider WWF tett med lokalsamfunn i land som Kenya og Namibia. Her får lokalsamfunnene forvalte naturressursene i sitt eget nærområde, og WWF bidrar til å sette dem i stand til å ta vare på dyr og natur på best mulig måte. Når lokalsamfunnene tjener på å beskytte elefantene mot krypskyting, vinner både elefantene og menneskene som bor i nærheten av dem. Slik skaper vi håp om en framtid fri for krypskyting av elefanter. En ny forskningsrapport bekrefter at denne formen for lokal forvaltning er en svært god metode for å bevare elefantene.

I Namibia har elefantbestanden økt fra om lag 7.500 dyr i 1995 til cirka 20.000 i 2013. Bestandene av flere andre dyrearter, som fjellsebra, svart neshorn og løver, vokser også som følge av dette arbeidet. Les mer om resultatene prosjektet har oppnådd på våre temasider: Bærekraftig viltforvaltning i Namibia.

WWF jobber med å styrke lokalsamfunns evne til å ta vare på elefantene som lever med dem, skape dedikerte viltvokterenheter utstyrt med den beste teknologien for maksimum resultater, og til å presse på for skjerpet lovverk og større fokus på få stans på etterspørselen etter elfenben.
 
Dette arbeidet er mulig på grunn av den fantastiske støtten som våre elefantfaddere har gitt over mange år. Bli med, du også! Ta del i kampen for å stoppe krypskyting og naturkriminalitet, og redd elefantene fra utryddelse. Bli elefantfadder!

WWFs nye teknologi fører til arrestasjoner av krypskyttere

 


I Øst-Afrika har WWF sørget for at ny teknologi bidrar til å fange krypskyttere. Et revolusjonerende varmesøkende kamera som gjenkjenner mennesker i mørket, har ført til at nesten 30 krypskyttere er arrestert – kun ni måneder etter at utstyret ble installert! Det er WWFs teknologiprosjekt for å bekjempe naturkriminalitet som har gjort utstyret tilgjengelig for viltvokterne.

Krypskyttere har lenge brukt nattemørket til å holde seg skjult for viltvoktere. Dette er nå blitt mye vanskeligere, siden viltvokterne nå kan lete etter krypskyttere 24 timer i døgnet. Krypskyttere som nylig ble arrestert i Kenya var faktisk sjokkert over at de ble oppdaget, fordi de var vant til å kunne snike seg unna på nattestid.
 
	© WWF-Norge / Nina Jensen
Elefanter Namibia.
© WWF-Norge / Nina Jensen
 
	© WWF/Green Renaissance
© WWF/Green Renaissance