Ny klimarapport: Halvparten av verdens planter og dyr kan forsvinne | WWF Norway

Ny klimarapport: Halvparten av verdens planter og dyr kan forsvinnePosted on 14 March 2018
Orkideer i Brasil er blant artene som står i fare for å bli lokalt utryddet dersom den globale oppvarmingen fortsetter å øke, ifølge den nye klimarapporten Wildlife in a Warming World.
© Juan Pratginestos/WWF
Noen av verdens mest artsrike naturområder står i fare for å miste halvparten av sine plante- og dyrearter på grunn av klimaendringer, viser en omfattende rapport som er gjort på oppdrag for WWF.

Den omfattende studien "Wildlife in a Warming World", som publiseres i dag i det vitenskapelige tidsskriftet Climatic Change, viser hvor dramatisk utviklingen kan bli for verdens dyre- og plantearter dersom det ikke gjennomføres kraftige klimakutt. Når temperaturene stiger på grunn av klimautslipp, står halvparten av artene i fare for å forsvinne fra noen av verdens viktigste naturområder. Selv om verden klarer å nå målet i Parisavtalen om at den globale temperaturen ikke skal øke mer enn 2°C, risikerer disse områdene å miste 25 prosent av sine arter.

– I løpet av våre barns levetid, vil steder som Amazonas og Galapagos-øyene kunne bli helt ugjenkjennelige, med halvparten av artene som lever der i dag utryddet som følge av menneskeskapte klimaendringer, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

80.000 arter
Studien som i dag publiseres, er gjennomført av forskere ved James Cook-universitetet i Australia og University of East Anglia i Storbritannia i samarbeid med WWF. Forskerne bak studien har undersøkt konsekvensene av klimaendringer på nær 80.000 plante- og dyrearter i 35 av områdene i verden som har mest variert natur- og dyreliv.
Studien tar utgangspunkt i en lang rekke scenarier, alt fra en framtid der ingen klimautslipp er kuttet og temperaturen har steget med 4,5°C, til en framtid der målene fra Paris-avtalen er nådd og den globale temperaturøkningen er holdt til under 2°C.

Kan bli ulevelig
Ifølge rapporten er Miombo-skog i sørlige deler av Afrika, der det lever blant annet afrikanske villhunder, Sørvest-Australia og Amazonas-skogen blant områdene som vil bli hardest rammet av klimaendringer. Dersom den globale temperaturen stiger med 4,5°C, vil klimaet i disse områdene bli ulevelig for en lang rekke plante- og dyrearter som lever der i dag.
– Vi mennesker lever ikke uavhengig av naturen og dens dyre- og plantearter, men er derimot helt avhengige av dem for å overleve. En sunn natur gir oss mat, vann, oksygen, energi og materialer. Klimaendringene truer naturen og derfor også vårt livsgrunnlag, sier Lomelde i WWF.  


Dette er natur som står i fare:
  • Opptil 90 prosent av amfibiene, 86 prosent av fuglene og 80 prosent av pattedyrene står i fare for å bli lokalt utryddet i Miombo-skog i sørlige deler av Afrika. I de sørvestlige delene av Sør-Afrika finnes dessuten et biologisk unikt område, karakterisert av en vegetasjonstype som kalles fynbos. Fynbosen er hjem for tusenvis av arter og svært mange finnes kun her i hele verden. I fynbosen lever mange arter som tåler tørke, men nå er selv disse artene under press, som følge av den ekstreme vannmangelen som har rammet Cape Town.
  • Amazonas-skogen står i fare for å miste 69 prosent av sine plantearter.
  • I det sørvestlige Australia står 89 prosent av amfibier i fare for å bli lokalt utryddet.
  • På Madagaskar står 60 prosent av alle arter i fare for å forsvinne.
  • Økte temperaturer og uforutsigbare regnperioder kan komme til å bli «den nye normalen» ifølge rapporten, med markant mindre regn i middelhavsområdet, på Madagaskar og på den brasilianske savannen.

Elefanter, tigere, skilpadder
Blant artene som står i fare, er:
  • Afrikanske elefanter. De trenger mellom 150 og 300 liter vann hver dag og kan bli hardt rammet når vanntilgangen blir vanskeligere.
  • 96 prosent av yngleområdene til tigrene som lever i Sundarban nasjonalpark i India, kan bli oversvømt som følge av stigende havnivå.
  • Økte temperaturer kan også ramme kjønnsfordelingen blant skilpadder; det vil trolig bli født færre mannlige skilpadder enn kvinnelige.
 
For arter som kan forflytte seg til nye områder, synker faren for lokal utrydding fra 25 til 20 prosent med en global temperaturøkning på 2°C. Men en lang rekke arter har enten ikke mulighet til å flytte seg, eller de beveger seg for sakte til å holde tritt med klimaendringene. Eksempler på slike arter er orkideer, frosker og øgler.

Hold oppvarmingen så lav som mulig
Arbeidet med klimastudien er ledet av professor Rachel Warren fra The Tyndall Centre for Climate Change research ved University of East Anglia i Storbritannia.
– Vår forskning tallfester fordelene ved å begrense global oppvarming til 2°C for arter i 35 av verdens mest dyrerike områder. Vi har studert 80.000 arter av planter, pattedyr, fugler, reptiler og amfibier, og har funnet at 50 prosent av artene kan komme til å forsvinne fra disse områdene dersom det ikke blir gjennomført klimatiltak. Hvis den globale oppvarmingen derimot blir begrenset til 2°C sammenlignet med før-industrielle nivåer, kan dette tapet reduseres til 25 prosent. Vi så ikke på effektene av å begrense oppvarmingen til 1,5 °C, men vi kan anta at det ville ha beskyttet dyrelivet enda mer, sier Warren.
Generelt viser forskningen at den beste måten å beskytte mot artstap er å holde den globale temperaturstigningen så lav som mulig. Det er sannsynlig at en begrensning av temperaturøkningen til 1,5 °C vil beskytte enda flere dyr.
 
 
Orkideer i Brasil er blant artene som står i fare for å bli lokalt utryddet dersom den globale oppvarmingen fortsetter å øke, ifølge den nye klimarapporten Wildlife in a Warming World.
© Juan Pratginestos/WWF Enlarge
Stadig knappere vannressurser blir et økende problem for både mennesker, dyr og planter med økte, globale temperaturer. Bildet er tatt fra en vannpost i Virunga nasjonalpark i DRC.
© Brent Stirton/Getty Images Enlarge
Afrikanske elefanter trenger mellom 150 og 300 liter vann hver dag. Med lengre tørkeperioder og perioder med vannmangel, er dette en av flere arter som blir hardt rammet dersom klimaendringene ikke bremses, viser ny rapport.
© Martin Harvey/WWF Enlarge