Giftmerke til Sp for å ville redusere de norske rovdyrbestandene | WWF Norway

Giftmerke til Sp for å ville redusere de norske rovdyrbestandenePosted on 08 September 2015
Gaupe og barn
Artsdatabanken har varslet at gaupa vil bli listet som sterkt truet på Norsk rødliste for arter i 2015.
© WWF-Cannon Fritz Pölking
Senterpartiet kom dårligst ut på spørsmål knyttet til forvaltningen av gaupe og de andre norske rovdyrene.

I WWFs valgtest blir de politiske partiene spurt om følgende: «Går ditt parti inn for at bestandsmålene for gaupe blir nådd i din region, og at rovviltnemndene legger faglige råd til grunn for sine vedtak?»

Temaet er viktig i kommune- og fylkesvalget fordi de regionale nemndene som bestemmer forvaltningsplanene for rovdyr – samt hvor mange dyr som kan felles i lisensfelling – utgår av fylkestinget.

– Senterpartiet la med sitt svar nærmest inn en søknad om å få giftmerket. Partiet sier at de forholder seg til bestandsmålene som er satt i Rovviltforliket fra 2011, men at de på sikt ønsker å redusere bestandsmålene for bjørn, jerv og gaupe «… for å redusere de økte rovdyrtapene i husdyrholdet», sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge.

Dystre utsikter for gaupa
Jaktkvotene for gaupe blir fastsatt av regionale rovviltnemnder som altså oppnevnes av politikerne i fylket. Det finnes også regionale bestandsmål for gaupa, som er satt for å sikre levedyktige bestander.

I juni var det 60,5 familiegrupper med gaupe i Norge. Dermed ligger gaupa for tredje året på rad under Stortingets fastsatte bestandsmål på 65 familiegrupper.

– For neste år ventes det en svak oppgang fra dagens 350 individer, men Rovdata sier at gaupa likevel vil ligge under bestandsmålet også neste år – og Artsdatabanken har varslet at gaupa vil bli listet som sterkt truet på Norsk rødliste for arter i 2015, sier Jensen.

Vinnere med engasjement
Mens Senterpartiet tok bunnplasseringen i denne runden av valgtesten, var det hele fire partier som hver fikk en maksscore på tre pandaer: Venstre, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

– De viser engasjement for de store rovdyrene våre, og er klare på at miljøfaglige råd må følges, sier Jensen. 

De gjenværende partiene – Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og KrF – fikk kun én panda hver. Ingen av disse har svart på spørsmålet, men de får litt uttelling fordi de understreker at vi skal ha alle de store rovdyrene i norsk natur.

– Et demokratisk problem
Selv om Senterpartiet ble sittende alene med giftmerket, betyr ikke det at de øvriges politikk er den som får gjennomslag i forvaltningen ute i distriktene. Jensen påpeker at rovdyrvennene blant partiene dessverre har liten reell innflytelse over rovviltpolitikken på regionalt nivå i Norge.

– Ingen av dem har lederverv i noen regional rovviltnemnd, mens Sp med et valgresultat på 6,3 prosent forhandlet seg til ledervervet i så mange som halvparten av nemndene, sier hun og fortsetter:

– Det ligner et demokratisk problem når det mest ytterliggående partiet, med relativt lav oppslutning, besitter halvparten av de viktigste vervene i rovviltforvaltningen.

Her kan du lese partienes svar på spørsmålet om levedyktige gaupebestander og se vår dom.
 
Gaupe og barn
Artsdatabanken har varslet at gaupa vil bli listet som sterkt truet på Norsk rødliste for arter i 2015.
© WWF-Cannon Fritz Pölking Enlarge