Stortinget kan nå kutte 35 ganger Norges utslipp | WWF Norway

Stortinget kan nå kutte 35 ganger Norges utslippPosted on 01 May 2017
I morgen er det en viktig høring i dette huset: Nina Jensen skal be Stortinget om at Oljefondet endelig må få investere direkte i solparker, vindmøller og annen infrastruktur for fornybar energi. Et ja vil bety enorme utslippskutt.
© © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.
– Dette kan bli den viktigste klimabeslutningen Stortinget noen gang har tatt, sier Nina Jensen i WWF om at Stortinget nå skal bestemme om Oljefondet får investere direkte i fornybar energi. Et «ja» betyr at klimautslipp som tilsvarer 35 ganger Norges utslipp kan kuttes, samtidig som fondets avkastning sikres.

I morgen, 2. mai,  stiller generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond til høring i Stortingets finanskomité, på vegne av de fire organisasjonene Fremtiden i våre hender, Greenpeace, Kirkens Nødhjelp og WWF Verdens naturfond. Der skal hun fremme krav om at Oljefondet må få tillatelse til å investere direkte i unotert infrastruktur for fornybar energi. Det betyr med andre ord vindmøller, solparker, strømnett og annen infrastruktur som ikke er registrert på børs.

De fleste nye fornybarprosjekter er i selskaper som ikke er aksjeselskaper, og som Oljefondet per i dag ikke har mandat til å investere i. Norges Bank har siden 2006 bedt om å få tillatelse til å gå inn i det unoterte markedet, men politikerne har så langt sagt nei.

Se felles høringsinnspill fra de fire organisasjonene til høyre på denne siden

Kun 5 prosent gir enorme kutt
– Dersom Oljefondet får lov til å investere direkte i fornybar energi, noe både Norges Bank selv og en rekke eksperter fra inn- og utland anbefaler, så vil det bidra til kutt i klimautslipp i en enorm skala, sier Jensen.

Dersom 5 prosent av Oljefondet investeres direkte i ny, fornybar energi, kan det erstatte kull- og gasskraft tilsvarende 35 ganger Norges årlige klimautslipp, viser beregninger WWF har gjort. Dette er like store utslippskutt som vi ville få dersom alle internasjonale fly ble satt på bakken i to år. Estimatene viser også at de aktuelle investeringene kan skape over én million nye arbeidsplasser globalt.

Samme avkastningskrav
Organisasjonene understreker at dette er god økonomisk politikk for Norge.
– Disse nye investeringene må selvfølgelig gjøres med samme krav til avkastning som andre investeringer Oljefondet gjør. Dette er en sak som tydelig viser at økonomi og klima kan gå hånd i hånd, sier Jensen.
Norges Bank og mange eksperter mener dette vil være lønnsomme investeringer, som bidrar til å spre risiko og dermed vil gjøre Oljefondet mindre sårbart.
– WWF og andre miljøorganisasjoner er engasjert i saken fordi investeringer i fornybar energi kan erstatte kull og gass og gi enorme klimagevinster, sier Jensen.
Stortinget skal fatte sin beslutning i løpet av de nærmeste ukene.
 
 
I morgen er det en viktig høring i dette huset: Nina Jensen skal be Stortinget om at Oljefondet endelig må få investere direkte i solparker, vindmøller og annen infrastruktur for fornybar energi. Et ja vil bety enorme utslippskutt.
© © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as. Enlarge
- Dette kan bli den viktigste klimabeslutningen Stortinget noensinne har tatt, sier Nina Jensen.
© WWF-Norway/Elisabeth Amundsen Enlarge