Nå kommer oppskriften på det grønne skiftet | WWF Norway

Nå kommer oppskriften på det grønne skiftetPosted on 28 October 2016
- Utvalget for grønn konkurransekraft må oppheve ferdningen av petroleumssektoren. Jobb nr. 1 er å endre oljeskatteregimet, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.
© naturepl.com/Philip Stephen/WWF
I dag kommer strategien for grønn konkurransekraft. WWF forventer at ekspertgruppen anbefaler å oppheve fredningen av petroleumssektoren, og at vi får gode prinsipper for hvordan det grønne skiftet skal gjennomføres i Norge.
 
Etter bestilling fra statsminister Erna Solberg overleverer i dag Idar Kreutzer og Connie Hedegaard en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft i Norge. Utvalgsmedlem Idar Kreutzer har beskrevet målene med arbeidet slik: å vise hvordan Norge kan skape nye arbeidsplasser, og ivareta verdiskaping samtidig som vi når utslippsmål for 2030 og blir et lavutslippssamfunn i 2050.
Generalsekretær Nina Jensen i WWF har store forventninger – både til utvalgets anbefalinger og til regjeringen som skal følge opp anbefalingene.
 
Entusiasme for det grønne skiftet
Statsminister Erna Solberg satte ned utvalget for grønn konkurransekraft i fjor sommer. Siden har engasjementet vært stort i alle deler av næringslivet, som har samarbeidet om til sammen 13 veikart med anbefalinger.
- Denne regjeringen har hittil kastet bort verdifull tid, og utslippene fortsetter å gå opp, ikke ned. Vi forventer å se knallsterke anbefalinger som bidrar til utslippskutt og til å skape nye grønne arbeidsplasser, slik at vi får klimaleveranser før 2020, sier Nina Jensen.
- Gjennom denne prosessen har vi hørt hvordan ulike bransjer ønsker å bidra til å skape grønne arbeidsplasser. Denne viljen til å bidra som vi ser fra for eksempel transportsektoren, prossessindustrien og handelstanden må følges opp av regjeringen slik at vi kutter utslipp i Norge og får fortgang i det grønne skiftet, fortsetter Jensen.
 
Mindre oljeavhengighet vil gi mer grønn konkurransekraft
Grønn omstilling innebærer at vi skal gjøre mindre av det som forurenser og mer av det som er miljøvennlig. Skal vi unngå mer enn 1,5 graders oppvarming, kan vi ikke lete etter nye petroleumsressurser. Grensen er allerede nådd, ifølge Oil Change Internationals nye rapport Sky is the limit. Risikoen Norge tar ved å åpne nye oljefelt er formidabel.
- Ekspertgruppen må gjøre det klinkende klart at det ikke blir noe grønt skifte uten å ta tak i olje- og gassutvinningen. De må foreslå tiltak som gjør næringslivet og samfunnet vårt mindre avhengig av petroleumssektoren og stanser åpning av nye petroleumsfelt, sier Jensen, og fortsetter - Tiden for fredning av petroleumssektoren er forbi.
- Jobb nr. 1 i det grønne skiftet er derfor å endre oljeskatteregimet. Leterefusjonsordningen koster Norge milliarder av kroner, og gjør at det er staten som bærer en stor risiko knyttet til leting etter olje. Ingen myndigheter bør utlyse nye tillatelser til å lete etter petroleum. Heller ikke Norge, sier Jensen.

Gode forutsetninger
Norge har gode forutsetninger for å gjennomføre et omfattende, grønt skifte. Tilgang på naturressurser, sammen med vår finansielle styrke og omstillingsvante næringsliv kan gi oss konkurransefortrinn.
- Norge må bruke den gode kompetansen vi har for å gi oss konkurransefortrinn innen områder som for eksempel miljøteknologi, materialteknologi, energisystemtjenester, vindkraft, bølgekraft, vannkraft og sol. Og vi må sørge for at nye teknologier blir etterspurt og raskt tatt i bruk, sier Jensen.
 
Forutsigbare utslippskutt er bra for næringslivet
Forutsigbarhet og langsiktighet er viktig for at næringslivet skal lykkes i en omstillingsperiode når samfunnet skal endres til et lavutslippssamfunn. For alle som skal gjøre investeringer og ta langsiktige beslutninger vil et karbonbudsjett være et viktig verktøy.
- Klimapolitikk er politikk i et generasjonsperspektiv, og alle deler av samfunnet må inngå i et grønt skifte. Derfor trenger vi tydelige tallfestede mål for hvor store utslipp Norge kan slippe ut i hver stortingsperiode fram mot et lavutslippssamfunn i 2050, sier Jensen.
- Dessuten forventer vi å se at staten går foran, ved å bruke sin makt som innkjøper til å etterspørre klimavennlige varer og tjenester, fortsetter Jensen.
Framleggelsen kan følges på regjeringen.no kl 13, der Nina Jensen vil delta i panelet. WWF har fulgt arbeidet til utvalget tett.
 
 
- Utvalget for grønn konkurransekraft må oppheve ferdningen av petroleumssektoren. Jobb nr. 1 er å endre oljeskatteregimet, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.
© naturepl.com/Philip Stephen/WWF Enlarge