Statsbudsjettet: Et ubrukelig klimaverktøy | WWF Norway

Statsbudsjettet: Et ubrukelig klimaverktøyPosted on 06 October 2016
Nina Jensen mener regjeringens forslag til statsbudsjett er et ubrukelig klimaverktøy.
© WWF/Anna Elizabeth Mohr
Regjeringens forslag til statsbudsjett er ubrukelig som verktøy i klimapolitikken, mener WWF. Ifølge budsjettet skal utslippene være like store i 2030 som i 2005, kvotepliktig sektor er ikke tatt med, og de siste to års klimapolitikk er utelatt.

Regjeringen har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Men statsbudsjettet gir ingen svar på hvordan dette skal gjøres.
– Når vi ikke vet hvor mye utslippene kommer til å øke eller synke, vet vi jo heller ikke hvordan regjeringen skal gjennomføre det grønne skiftet og sette Norge på kursen mot et fornybart samfunn, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
 
Mangler oversikt
I dag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Men budsjettet gir ikke svar på hvordan det store, grønne skiftet som Norge har forpliktet seg til, skal gjennomføres. For å få til et grønt skifte, må utslippene ned i Norge i alle sektorer. I statsbudsjettet for neste år, har regjeringen valgt å utelate halvparten av de norske utslippene ved å ikke inkludere de sektorene som inngår i kvotepliktig sektor (som kraftproduksjon og industri) i utslippsframskrivingen for klimagassutslipp. Dermed gir ikke statsbudsjettet noen totaloversikt over norske klimagassutslipp fram til 2030 og vi vet lite om hva regjeringen skal gjøre for å kutte utslipp.
 
Ingen utslippskutt mot 2030
Regjeringen har vært opptatt av at utslippene skal ned i ikke-kvotepliktig sektor (som landbruk og transport) det siste året. Norge har inngått en avtale med EU om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. I forslaget til statsbudsjett for 2017, viser framskrivingene at utslippene i de ikke-kvotepliktige sektorene skal være like høye i 2030 som i 2005. Regjeringen forklarer dette med at klimapolitikken for de siste to årene ikke er regnet inn.
Regjeringen bekrefter i en pressemelding at arbeidet med budsjettet ikke er basert på de klimaforpliktelsene Norge har inngått. Ei heller er planlagte tiltak som skal redusere utslippene tatt med.
– Dette gjør budsjettet helt ubrukelig som verktøy i klimapolitikken. Regjeringen har ikke forstått alvoret, mener Jensen.
 
– Se til Oslo!
Regjeringen ignorerer dermed en viktig bestilling fra Stortinget: Stortinget har bedt regjeringen om å synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke type tiltak som vil være nødvendig for å nå målene om utslippskutt (Vedtak 888, Innst. 397 S (2015-2016)).
– Regjeringen har ikke levert det Stortinget har bedt om. Det blir umulig å se hvordan klimatiltakene bidrar til å redusere utslippene, når de to siste årene ikke tas med, og tiltakslisten mangler, sier Jensen.
Hun mener regjeringen bør la se inspirere av Oslo. Oslo kommune la forrige uke fram et klimabudsjett som en del av Oslos kommunes budsjett for 2016.
– Oslos klimabudsjett er deilig konkret og ambisiøst! Der står det hvor store utslippskuttene skal være framover, hvilke tiltak som skal bidra til kuttene, og hvem som har ansvar for å gjennomføre det. Her fortjener Ap, MDG og SV ros for politisk nybrottsarbeid, sier Jensen.
 
Klimalov på vei
Regjeringen presenterte sist uke sitt forslag til en norsk klimalov, som skal vedtas av Stortinget til våren. Heller ikke her skisserer regjeringen de verktøyene vi trenger for klimabudsjettering og plassering av ansvar for klimakutt på de ulike departementene. Dette har WWF tatt med blant sine forslag til hvordan en norsk klimalov kan fungere best mulig.
Finansbyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), har uttalt at han skal bli like god til å telle CO2 som penger, og har laget seg et verktøy for å få det til.
– Vi konstaterer at vår finansminister ikke har samme ambisjon. Det er helt umulig å finne ut hvor utslippsreduksjonene skal tas i årets budsjett. Ingen ambisjoner om utslippskutt og ingen ansvarsfordeling, sier Nina Jensen.
 
 
Nina Jensen mener regjeringens forslag til statsbudsjett er et ubrukelig klimaverktøy.
© WWF/Anna Elizabeth Mohr Enlarge