Bidrar i ny spesialrapport fra FN | WWF Norway

Bidrar i ny spesialrapport fra FNPosted on 29 August 2017
Martin Sommerkorn, leder for det globale Arktisprogrammet i WWF, er valgt ut som en av forfatterne til FNs kommende spesialrapport.
© WWF
WWFs ekspert på naturmangfoldet i Arktis, Martin Sommerkorn, er blant de utvalgte forfatterne til FNs kommende spesialrapport om havet og den frosne delen av verden. 

Det er FNs klimapanel (The Intergovermental Panel on Climate change - IPCC) som står bak den kommende rapporten. Panelet består av eksperter og forskere fra hele verden, og det er derfor svært gledelig at Martin Sommerkorn fra WWF er en av de utvalgte forfatterne. Sommerkorn jobber til daglig i WWFs regionale arktiske program og koordinerer naturvernarbeidet på tvers av alle de arktiske landene. 

Vil øke bevisstheten rundt polarområdene
Med rapporten «Oceans and Cryosphere» tar IPCC sikte på å øke kunnskapen rundt hvordan klimaendringene påvirker havet og kryosfæren, som vil si den frosne delen av jordens overflate. Sommerkorn er én av to som er tildelt rollen «Coordinating Lead Author» for den delen av rapporten som omhandler polarområdene. Rapporten skal etter planen være ferdigstilt i september 2019. 

Sommerkorn er ydmyk og glad for ansvaret, og sier at han ser frem til å starte arbeidet.  

− Jeg ser på denne oppgaven som en stor mulighet til å øke den politiske relevansen av rapporten, og samtidig øke bevisstheten rundt polarområdene. Vi må lære at disse regionene er nært knyttet til vår hverdag og de valgene vi tar, sier Sommerkorn.

Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, er også veldig fornøyd med at Sommerkorn får ta del i arbeidet med rapporten.  

− Dette er en flott annerkjennelse av WWFs arbeid og utvelgelsen sier mye om den verdifulle kompetansen Martin sitter på. På vegne av hele WWF vil jeg ønske Martin lykke til i arbeidet! sier Jensen.
Martin Sommerkorn, leder for det globale Arktisprogrammet i WWF, er valgt ut som en av forfatterne til FNs kommende spesialrapport.
© WWF Enlarge