– Nei til jakt på 48 gauper! | WWF Norway

– Nei til jakt på 48 gauper!Posted on 14 November 2016
– Nå må myndighetene lytte til kunnskap. Jaktkvotene på gaupe har vært alt for høye i flere år. Gaupebestanden trenger å få bygget seg opp igjen. Denne jakten må stanses, sier generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen.
© Anita Price
De regionale rovviltnemndene vil at det skal skytes 48 gauper til vinteren, til tross for at forskerne sier at bestandsmålet ikke vil nås neste år – selv uten jakt.
 
– Nå må myndighetene lytte til kunnskap. Jaktkvotene på gaupe har vært alt for høye i flere år. Gaupebestanden trenger å få bygget seg opp igjen. Denne jakten må stanses, sier generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen. 
 
Tidligere i år meldte Rovdata at bestanden av gaupe lå 20 prosent under det nasjonale bestandsmålet, med kun 52 registrerte familiegrupper. Det nasjonale bestandsmålet er 65 familiegrupper, men gaupebestanden har ligget under dette målet de siste fire årene. Allikevel har de regionale rovviltnemndene nå gått inn for at 48 gauper kan skytes i vinterens jakt.

Vedtakene blir anket
Tidligere i høst har de regionale rovviltnemndene gått inn for at den mest omfattende ulvejakten i moderne norsk historie skal skje til vinteren. Hvis rovviltnemndene får viljen sin, skal det skytes ikke mindre enn 47 ulver og 48 gauper til vinteren.
 
Vedtakene om jakt på gaupe vil bli anket av miljøorganisasjonene, og det vil være Klima- og miljøminister Vidar Helgesen som endelig vedtar hvor mange gauper som kan skytes. Vedtakene om ulvejakten er allerede anket, og ligger til behandling hos Klima- og miljødepartementet.
 
Sterkt truet villkatt
Gaupa er den eneste villkatten i norsk natur, og den er listet som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter 2015. Det har vært en negativ bestandsutvikling for gaupe både i Norge og Sverige.
 
– Sverige stanset jakt på gaupe da bestanden gikk ned, mens vi i Norge gjør det motsatte. Nå må myndighetene vise at de klarer å iverksette tiltak for å nå bestandsmålet, i stedet for å skyte gaupebestanden ytterligere ned, sier Jensen.
 
Omfattende jakt tross lav bestand
Nesten halvparten av de 48 gaupene som foreslås skutt, skal skytes i Midt-Norge (rovviltregion 6).

– Det er gode leveområder for gaupe i Midt-Norge. I forrige århundre, da gaupa ble forsøkt utryddet fra Norge, var Trøndelag et av de få stedene den overlevde. Det er trist å se hvordan bestanden nå skal skytes ned. Vi håper klima- og miljøminister Vidar Helgesen griper inn og stanser denne jakten, sier Jensen.
 
– Gaupa kan ikke være en jaktbar art
WWF krevde tidligere i høst at gaupa, som følge av bestandssituasjonen, skulle fjernes fra listen over jaktbare arter. Dette vil i så fall medføre at det ikke kan være kvotejakt på arten, kun lisensjakt. For at det skal drives med lisensjakt må det være et skadepotensial, i form av tap av beitedyr. Kvotejakt er allminnelig jakt, som gjøres for å høste av jaktbare bestander.
 
– Vi krever at gaupa strykes fra listen over jaktbare arter i Norge. Dyr som er sterkt truet av utryddelse skal det ikke være kvotejakt på. Med dagens lave gaupebestand finnes det ikke faglige argumenter som tilsier at gaupa skal være en jaktbar art, sier Jensen.
 
Ulovlig jakt
Situasjonen for gaupebestanden i region 5 (Hedmark) og region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) er så dårlig at det ikke skal forgå gaupejakt her. For region 4 sin del har rovviltnemnda uttalt at ulovlig jakt kan ha bidratt til den lave bestanden.

– Det er alvorlig dersom det foregår ulovlig jakt på gaupe, og det må slås hardt ned på. Men nedgangen vi ser i gaupebestanden nå, skyldes hovedsakelig at kvotene i gaupejakten har vært alt for høye over lengre tid, sier Jensen.

Den kommende jakten skal foregå i perioden 1. februar – 31. mars:
Region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder)                   10 gauper
Region 3 (Oppland)                                                                          5 gauper
Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold)                                             Ingen jakt
Region 5 (Hedmark)                                                                         Ingen jakt
Region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)     21 gauper
Region 7 (Nordland)                                                                         6 gauper
Region 8 (Troms og Finnmark)                                                        6 gauper
Hele Norge                                                                                       48 gauper
 
– Nå må myndighetene lytte til kunnskap. Jaktkvotene på gaupe har vært alt for høye i flere år. Gaupebestanden trenger å få bygget seg opp igjen. Denne jakten må stanses, sier generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen.
© Anita Price Enlarge