Verdt å vite om klimatoppmøtet i Paris | WWF Norway

Verdt å vite om klimatoppmøtet i ParisPosted on 19 November 2015
Den 30. november starter årets klimatoppmøte i Paris. Målet er en global og ambisiøs klimaavtale.
© Shutterstock
Den 30. november starter årets klimatoppmøte i Paris. Målet er en global og ambisiøs klimaavtale. Men hvem er det som forhandler og hva forhandler de egentlig om?

Hvorfor er klimatoppmøtet (COP21) i Paris viktig?
Det er en unik anledning til å få alle verdens land til å inngå en forpliktende avtale om å bidra best mulig til å forhindre eller begrense klimaendringer og global oppvarming. Det handler om å sikre hele verdens livsgrunnlag gjennom et komplisert globalt avtaleverk.

Hvem forhandler?
Nærmere 200 medlemsland i FN er med i forhandlingene. Det er byråkrater og fagpersoner som forhandler. Politikerne og statslederne deltar på begynnelsen og på slutten av møtet i Paris. Hvert land har én stemme. En bindende avtale skal være enstemmig.

Hva forhandler de om?
De må bli enige om en omfattende reduksjon av klimagassutslipp innen 2050 og hvordan vi skal tilpasse oss de klimaendringene som har skjedd allerede. Vi ønsker å forhindre at klodens temperatur i 2050 har økt med mer enn 2 grader. Noen land ønsker å sette målet til 1,5 grader i 2050, og WWF er enig.

Hvilket resultat håper WWF på i Paris?
WWF håper på en ambisiøs avtale og et mål om at vi i 2050 bare bruker fornybar energi fra sola, vinden og vannet. Toppmøtet i Paris vil ikke levere løsninger på alt, men vil være et uhyre viktig utgangspunkt for veien videre.

WWF jobber derfor også med det som skal skje nå og fram til 2020, som å få landene til å oppfylle de forpliktelsene de allerede har inngått. De industrialiserte landene har lovet å bidra med 100 milliarder dollar per år til sammen innen 2020, for å hjelpe u-land med utslippskutt og tilpasning. Dette har de ikke levert i det hele tatt.

Hvordan deltar WWF i klimaforhandlingene?
WWF er verdens største miljøorganisasjon og vår delegasjon i Paris består av fagfolk og kommunikasjonsfolk fra hele verden. Fra WWF-Norge deltar generalsekretær Nina Jensen og klima- og energirådgiver Inga Fritzen Buan.
Buan leder i dag WWFs arbeid med å sikre landenes utslippskutt på kort sikt. WWF mener at mer fornybar energi til hele verden er løsningen på dette.

Hvilke land er det viktigst å få med på en bindende avtale?
For at det skal bli en bindende avtale, må alle land stemme for avtalen. Kina og USA er de største utslippslandene, og får derfor mye oppmerksomhet. Blant utviklingslandene er noen land definert som utviklingsland selv om de faktisk er ganske rike, som Gulf-statene. Noen av disse stiller harde krav til tiltak og finansering fra de industrialiserte landene, uten at de selv vil bidra nevneverdig.

Betyr det noe for verden hva vi gjør her i Norge?
Om vi skal nå målet om å unngå oppvarming på to grader innen 2050, må alle bidra. De landene som har høyt forbruk, og som har tjent seg rike på å selge fossil energi i mange tiår – som Norge, har et moralsk ansvar for å kutte drastisk i utslipp, mener WWF.

Hva kan egentlig jeg gjøre?
Du kan blant annet droppe bilkjøring til fordel for kollektivtransport eller sykkel, du kan spise mindre kjøtt, etterisolere huset ditt og bruke mindre strøm. Jo flere som støtter opp om organisasjoner og partier som jobber for en bærekraftig framtid, jo mer makt blir det bak kravene!

WWF mener en klimaavtale i Paris må legge grunnlaget for:
• Forpliktelser om virkelig store utslippsreduksjoner som starter nå.
• Et globalt mål om 100 prosent fornybar energi i 2050.
• Beskyttelse av de som er mest utsatt for ekstremvær og andre konsekvenser av klimaendringene.
 
 
Den 30. november starter årets klimatoppmøte i Paris. Målet er en global og ambisiøs klimaavtale.
© Shutterstock Enlarge