25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulven | WWF Norway

25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulvenPosted on 20 November 2012   |  
Situasjonen for ulven i Norge blir beskrevet som spesielt prekær. Kun tre ulveflokker har lov til å føde ulvevalper på norsk side, mens 20 flokker har liknende tillatelse på svensk side.
© WWF-Norge/Wenche Grønås
Statsministrene i Norge, Sverige og Finland blir nå bedt om å beskytte den utrydningstruede ulven. 25 nordiske miljøorganisasjoner har signert et felles opprop på vegne av 800.000 støttespillere.

En samlet nordisk miljøbevegelse krever at Jens Stoltenberg, Fredrik Reinfeldt og Jyrki Katainen blir enige om en felles forvaltning av store rovdyr i de nordiske landene, med ulven som den mest kritiske arten. Situasjonen for ulven i Norge blir beskrevet som spesielt prekær. Kun tre ulveflokker har lov til å føde ulvevalper på norsk side, mens tjue flokker har liknende tillatelse på svensk side. Onsdag 21. november skal Norge og Sverige diskutere grenseulvens skjebne.

–Vi er sterkt bekymret over den manglende viljen til å sikre langsiktig overlevelse av ulven i Norge, Sverige og Finland. De siste årene er det kommet politiske initiativ som tar oss i motsatt retning, og som vil føre til synkende bestandsmål og økt jakt på ulv, heter det i brevet som er signert lederne i de nordiske miljøorganisasjonene.

Brevet er også sendt de tre landenes miljøvern- og landbruksministre, samt EU og Bern-konvensjonens sekretariat.

Miljøbevegelsen i de nordiske landene krever:

– Et overordnet nordisk samarbeid for å sikre en ansvarlig forvaltning og ulvens overlevelse i et langsiktig perspektiv.
– At Jens Stoltenberg sikrer at ulveforvaltningen i Norge er i samsvar med overordnede forvaltningsprinsipper. Norsk ulveforvaltning må bli så ambisiøs at den sikrer ulvens framtid i Norge.
– At Norge tar et mye større forvaltningsansvar i et felles nordisk samarbeid, blant annet ved å øke det nasjonale bestandsmålet.

Det er første gang siden 1989 at nordiske miljøorganisasjoner står sammen om en sak.

Tallmanipulering truer ulvebestanden i Norge
Miljøorganisasjonene mener dagens bestandsmål er for lave. Norge og Sverige forhandler nå om målsettingen for ulveforvaltningen i begge land. Sverige har i strid med EUs bestemmelser signalisert en kraftig reduksjon av sin bestand.

Onsdag 21. november møter Miljøverndepartementets statssekretær Henriette Westhrin sin svenske kollega for å diskutere hvilket land som skal telle ulveflokkene i grenseområdene. Hittil har Sverige inkludert grenseulvene i sin bestand. I brevet fra de nordiske miljøorganisasjonene går det fram at Norge gjennom å manipulere med bestandstall, vil kunne legge et ytterligere press på ulven. Norge har bestemt at kun tre ulveflokker får lov å føde ulvevalper i norsk natur. Gir svenskene Norge medhold i å telle grenseulvene, kan det bety slutten for de tre helnorske familiegruppene. Hvis Norge ikke tillater flere ulver på norsk side, vil bestandsmålet kunne oppnås med kun grenseulver.

–Vi er overbevist om at en felles forvaltning er avgjørende for å sikre ulvens overlevelse i de nordiske landene. Vi oppfordrer nå de tre nordiske regjeringene til modig, ansvarlig og samordnet handling før det er for sent, skriver miljøorganisasjonene.


Situasjonen for ulven i Norge blir beskrevet som spesielt prekær. Kun tre ulveflokker har lov til å føde ulvevalper på norsk side, mens 20 flokker har liknende tillatelse på svensk side.
© WWF-Norge/Wenche Grønås Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus