Stoltenbergs viktige klimasjanse | WWF Norway

Stoltenbergs viktige klimasjansePosted on 05 November 2010   |  
Det kan koste inntil 20 ganger mer ikke å sette i verk tiltak slik at farlige klimaendringer unngås.
©
I dag har statsminister Jens Stoltenberg en unik mulighet til å blåse nytt liv i klimaforhandlingene, når han legger fram en ny rapport om hvordan skaffe penger til klimatiltak i fattige land.

Flom og tørke og andre naturkatastrofer hjemsøker stadig oftere jordens aller fattigste mennesker. På klimatoppmøtet i København i fjor forpliktet verdens rike land seg til å skaffe 100 milliarder dollar hvert år fram til 2020 til klimatiltak i fattige land. I dag legger Stoltenberg, sammen med Etiopias statsminister Meles Zenawi, fram en viktig rapport i FNs hovedkvarter om hvordan disse pengene skal skaffes.

De to statsministrene har sammen ledet Høynivågruppen for klimafinansiering (Advisory Group on Climate Change Financing, AGF) siden februar. WWF hilser rapporten deres velkommen. Den presenterer mange gode forslag til finansieringskilder for klimatilpasning, skogbevaring og renere teknologi. Behovet for slik finansiering er åpenbart. Katastrofene kommer hyppigere og i stadig større omfang. Flommen i Pakistan har nettopp vist oss hvor galt det kan gå.

Fire kilder til finansiering
Finansiering trekkes fram som ett av få lyspunkt for det neste klimatoppmøtet som holdes i Cancún 29. november til 10. desember. Stoltenberg og Zenawis rapport forholder seg til fire hovedkilder for finansiering:
  • Offentlige midler
  • Private midler
  • Midler fra utviklingsbanker
  • Midler fra karbonmarkedet.
WWF mener hovedfokuset må være at de rike landene må skaffe minst 100 milliarder dollar i offentlige midler. Dette er fordi offentlige midler vil være avgjørende for å tiltrekke seg større summer med private midler i tillegg. I forhold til de tiltak som er nødvendig, vil det være behov for langt mer enn minimumssummen på 100 milliarder dollar. Dersom man inkluderer private midler i de 100 milliardene, representerer det et smutthull som gjør de industrialiserte landenes lovnader fra København meningsløse.

Gjennomførbart
Når det er sagt, er listen over innovative finansieringskilder god. Her finner vi ulike typer kvotehandel, fleksible mekanismer og avgiftssystemer. Avgiftene kan legges for eksempel på drivstoff for fly og sjøtransport, flybilletter og internasjonale pengeoverføringer. I tillegg foreslås fjerning av subsidier til fossile brensler for omfordeling til klimafinansiering. Finanskrisen har lagt et ekstra press på nasjonale økonomier og for å nå målet om et betydelig fond til klimatiltak, er det helt avgjørende å finne nye kilder til finansiering. Rapporten viser at det er mulig å skaffe minst 100 milliarder dollar i offentlige midler.

Stoltenberg må lede an
WWF mener det er nødvendig at skattelegging av flytrafikk og shipping blir en realitet nå. Dette kan skje i form av skattelegging av drivstoff eller en egen kvotehandelsordning. Dette punktet får større støtte i rapporten enn mange av de andre foreslåtte tiltakene. Klimaforhandlingene går for tiden tregt, men WWF ser dette som noe vi har mulighet til å lykkes med nå og som kan gi ny giv til prosessen. For å lykkes med dette, mener WWF det er avgjørende at den norske regjeringen stiller seg bak skattelegging av drivstoff til flytrafikk og shipping, som en innovativ finansieringskilde, og vektlegger dette i Cancún. Der har også Jens Stoltenberg og Meles Zenawi en unik mulighet til forsette i lederroller som er nødvendige for å føre arbeidet videre. Arbeidsgruppens arbeid er ikke over, og denne rapporten må ikke legges bort i en skuff. WWF oppfordrer Stoltenberg til å ta initiativ til en rask prosess for å sikre at avgifter fra fly og skip kan bidra til klimtiltak på kort sikt. Dette er et konstruktivt element, som kan bidra til å trekke forhandlingene fremover.

Kontaktpersoner:
Arild Skedsmo, leder for klima- og energiprogrammet i WWF-Norge, mobil 99 46 35 31
Inga Fritzen Buan, klima- og energirådgiver i WWF-Norge, mobil 97 07 48 43

Det kan koste inntil 20 ganger mer ikke å sette i verk tiltak slik at farlige klimaendringer unngås.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus