WWF svært kritisk til felling av Galven-tispa | WWF Norway

WWF svært kritisk til felling av Galven-tispaPosted on 09 March 2010   |  
Den skandinaviske ulvestammen er sterkt preget av innavl, og Galven-tispa kan bidra til den langsiktige overlevelsen av ulv i Skandinavia.
© WWF-Tom Schandy
Miljøvernminister Erik Solheim har i dag, i et møte med sauebønder fra Hedmark, gitt løfte om at Galven-tispa skal skytes dersom Statens Naturoppsyn ikke lykkes med å flytte ulvetispa. WWF stiller seg svært kritisk til dette med bakgrunn i at Galven-tispa er av russisk opphav, og kan bidra til gjenoppbygging av den skandinaviske ulvestammen.

- Den skandinaviske ulvestammen er sterkt preget av innavl, og Galven-tispa er bærer av viktige gener som kan bidra til den langsiktige overlevelsen til ulven i Skandinavia, sier Christian Pedersen, fagrådgiver i WWF.

Den sørskandinaviske ulvebestanden er liten og stammer fra noen få individer. De fleste av dyra er svært nært beslektet, og det er dokumentert flere negative effekter forårsaket av innavl. Det dreier seg bl.a. om deformerte ryggrader, manglende testikler og mindre valpekull. Bestanden er avhengig av tilførsel av nye gener utenfra om den skal kunne overleve på lang sikt.

Hele den norske forvaltningen av ulv legger opp til østlige innvandrere fra Russland og Finland. Men dessverre forsvinner mer enn halvparten av innvandrerne sporløst, enten ved ulovlig jakt eller feilaktige ”forvaltningsfellinger”. Senest i desember ble en russisk ulv skutt i Trøndelag etter tillatelse av fylkesmannen. Denne avgjørelsen har WWF påklaget og den er til behandling hos Direktoratet for naturforvaltning.

- At en såpass stor andel av de innvandrende ulvene forvinner vanskeliggjør forvaltningen og hindrer den langsiktige overlevelsen til ulven i Skandinavia. Derfor er Galven-tispa og andre ulver som lykkes i å nå fram så ufattelig viktige, sier Pedersen.


Det har i den siste tiden blitt satt fokus på at Galven–tispa har kostet bortimot 3 millioner kroner. Mange ulvemotstandere har stilt kritiske spørsmål til denne prioriteringen av penger.

- Norge har aktivt forsøkt å utrydde de fire store rovdyrene fra norsk natur - stikk i strid med regjeringens forpliktelser om å stanse tapet av biologisk mangfold. Dette er et grovt overgrep på naturarven vår. I FNs naturmangfoldår er det på tide med en kraftig kursendring. At det koster å gjøre opp for den uretten som er begått er dessverre en nødvendighet, sier Pedersen.

Flere har også argumentert for at Galven-tispa har mistet sin genetiske verdi nå som Sverige planlegger å importere 20 russiske ulver for utsetting i Sverige. Dette er planlagt utført for å motvirke innavlen i den skandinaviske bestanden, og som en kompensasjon for de 27 ulvene som svenskene skjøt ut i vinter.

- Svenskene har enda ikke iverksatt denne importen og det er usikkert om den vil bli gjennomført som planlagt. Derfor vil det være uforsvarlig om Galven-tispa skytes på det grunnlaget, avslutter Pedersen.


Den skandinaviske ulvestammen er sterkt preget av innavl, og Galven-tispa kan bidra til den langsiktige overlevelsen av ulv i Skandinavia.
© WWF-Tom Schandy Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus