Tre ulvefamilier har fått valper, men hvor er foreldrene? | WWF Norway

Tre ulvefamilier har fått valper, men hvor er foreldrene?Posted on 27 November 2008   |  
Bildet er tatt under kontrollerte forhold.
© Bjørn Tore Bjørsvik
Tre ulvefamilier har fått valper i Norge i løpet av 2008. Bestandssituasjonen for ulv har i noen år vært kritisk, og i 2007 var det ingen påviste ynglinger i Norge, og kun én i 2006. Men det har nå blitt bekreftet at det i 2008 har blitt født ulvevalper i revirene til tre helnorske ulvepar, Osdalsparet (Åmot, Rendalen og Engerdal), Julussaparet (Elverum og Åmot)  og i Kynnaparet (Åsnes, Våler og Elverum).

- Hurra! Dette er gledelige nyheter, sier Christian Pedersen, rådgiver i WWF.

Det er ikke sikkert hvor mange valper som er født, bortsett fra i Osdalsflokken der 7 valper kom til verden i sommer og ble rikskjendiser. En døde derimot av naturlige årsaker. Hvor mange som faktisk er født i år vil kun bli fastslått på sporsnø utover vinteren, men et foreløpig anslag er minst 11 valper.

Forrige vinter ble det søkt fellingstillatelse på Osdalsparet. WWF var raskt på banen og krevde at paret ikke ble felt. At dette ulveparet ble verget mot jakt har nå gitt frukter.

- Endelig har vi fått ett løft for ulven i Norge og vi nærmer oss det bestandsmålet som Stortinget har vedtatt på tre valpekull hvert år innenfor forvaltningssonen for ulv. Men vi er ikke der ennå, fastslår Pedersen.

Det vil i løpet av vinteren bli satt inne ressurser fra Direktoratet for naturforvaltningen for å kartlegge om Osdalsfamilien oppholder seg innenfor eller utenfor ulvesonen. Familiegruppen har nemlig oppholdt seg helt eller delvis utenfor. Hvis ulvefamilien befinner seg utenfor er ikke bestandsmålet nådd. Oppholder den seg derimot innenfor sonen, er bestandsmålet for 2008 nådd. Det skal derimot fødes tre valpekull av ulv hvert eneste år innenfor forvaltningsområdet, noe som forutsetter at disse ulvene må få være i fred.

Stortinget sier blant annet:
”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, viser til at med hjemmel i viltloven, må det gjennom egen forskrift åpnes for lisensjakt på ulv når det finnes et overskudd utover det fastsatte bestandsmål. Lisensjakt for ulv kan også iverksettes etter nærmere fastsatte kriterier innenfor forvaltningsområdet dersom dette er hensiktsmessig for å regulere bestanden. Utenfor forvaltningsområdet for ulv skal det raskt kunne iverksettes felling av revirmarkerende par dersom bestandssituasjonen tillater dette”.

- Dette betyr i klartekst at ingen av disse flokkene kan felles uten at det vil bryte med det Stortinget har vedtatt, fastslår Pedersen.

Skår i gleden
Men et alvorlig skår i gleden er mangel på spor etter foreldreparene i familiegruppene i Kynna og Julussa. Forskerne har mistanke om at en av foreldrene er døde i Julussa, mens det ikke er sikre spor etter foreldrene i Kynnafamilien.

- Dette kan være alvorlig. Mangel på lederulver minsker jaktevnen til familien og ungene kan derfor sulte ihjel i løpet av vinteren. Samtidig er det foreldrene som lærer ungene til å drive jakt. Derfor kan dette være dramatisk for to av de tre familiegruppen. Ekstrem varsomhet må utvises fra forvaltningen før status for disse ulvefamiliene er fullstendig kartlagt, forklarer Pedersen.

Kommentarer:
Generalsekretær Rasmus Hansson, 90 68 63 13
Rådgiver Christian Pedersen, 93 41 16 63
Naturvernleder Maren Esmark, 97 18 33 79
Bildet er tatt under kontrollerte forhold.
© Bjørn Tore Bjørsvik Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus