| WWF Norway


 
	© REV Ocean

REV Ocean

Verdenshavene oversvømmes av plast og trues av klimaendringer og overfiske. WWF Verdens naturfond og REV Ocean har signert en toårig samarbeidsavtale. Sammen forplikter de seg til å finne konkrete løsninger på noen av de største utfordringene livet i havet nå står overfor. 

REV Ocean vil stå for byggingen av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV, som skal gi forskere over hele verden et helt nytt redskap for miljøforskning. Båten skal være utstyrt med avansert utstyr som gir muligheter for blant annet prøvetaking i atmosfæren og i havet, destruere/resirkulere søppel, utvikle avanserte modeller og spre kunnskap til alle verdenshjørner. Skipet skal sjøsettes i 2020.
 
REV Ocean er et nytt havinitiativ som skal både administrere og drifte REV, samt realisere planene om å bygge Verdenshavenes hovedkvarter på Fornebu og lage en global plattform for havdata. De tre initiativene skal komplementere hverandre og vil for alvor sette Norge på verdenskartet når det gjelder arbeidet for å øke forståelsen for, og finne konkrete løsninger på, miljøutfordringene til havs.
 
Løsninger for hele verden
– De menneskeskapte truslene som plastsøppel, overfiske og klimaendringer er i ferd med å endre verdenshavene. Vi trenger samarbeid med næringsliv og myndigheter for å sikre livet i havet for framtidige generasjoner. Sammen med selskapet REV Ocean vil vi jobbe for å finne løsninger som skal komme hele verden til nytte, sier næringslivsansvarlig og nestleder Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
 
REV Ocean og WWF vil samarbeide på følgende områdene:
  • Plast og forurensing
  • Klimaendringer og havforsuring
  • Overfiske og bifangst
     
– WWF er verdens største miljøorganisasjon med ekspertise på miljøutfordringene som livet i havet er utsatt for. Forsknings- og ekspedisjonsskipet REV som nå bygges, vil løfte havforskningen til et helt nytt nivå. Jeg er veldig glad for at vi nå har inngått samarbeid med WWF, slik at vi kan sikre resultater for dyr, natur og millioner av mennesker, sier administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean.

– WWF henter inn kunnskap og erfaring fra hele sitt globale nettverk. Det vil være et svært viktig bidrag i vårt arbeid med forsknings- og ekspedisjonsskipet REV. Samarbeidet skal føre til målbare resultater, sier Jensen.
 
Mer plast enn fisk i havet
Forsøpling, forurensing, rasering av leveområder og de menneskeskapte klimaendringene skaper store problemer for naturen, dyrelivet og for oss mennesker, og truslene øker i omfang. Bare siden 1970-tallet har nesten 40 prosent av mengden liv i havet forsvunnet.

Forsøplingen er blant utfordringene som nå får størst oppmerksomhet: Hvert år havner over 8 millioner tonn plast i havet. Alt fra mikroskopiske dyregrupper til store hvalarter har fått påvist plastforurensning i magesekk og tarmsystem. Innen 2050 vil mengden plast i havet overgå mengden fisk, dersom vi mennesker ikke endrer måten vi produserer, bruker og deponerer plast.

Det haster med å finne globale og varige løsninger for livet i havet. Vi har ambisiøse mål for det nye samarbeidet vi nå har inngått med REV Ocean og forsknings- og ekspedisjonsskipet REV.

Karoline Andaur, nestleder i WWF Verdens naturfond

 
	© REV Ocean
REV Ocean
© REV Ocean