DNV GL | WWF Norway


 
	© Jim Leape / WWF

DNV GL

Hovedelementene i samarbeidet mellom WWF Verdens naturfond og DNV GL er bærekraftig skipsfart, Arktis, lavkarbon-samfunn, sikkerhet og bærekraft.

DNV GL er en global leverandør av tjenester for å styre og håndtere risiko. Som uavhengig stiftelse er deres formål å sikre liv, eiendom og miljø. DNV GLs visjon er å være et selskap som bidrar til global påvirkning av en trygg og bærekraftig framtid. Samarbeidsavtalen mellom WWF og DNV GL ble inngått i 2015 og varer fram til 2018.

Formålet med samarbeidet
Formålet med samarbeidet er å styrke begge organisasjoners mulighet til å bidra til en trygg og bærekraftig framtid, der naturmangfold og økologiske prosesser ivaretas og naturressurser brukes på en bærekraftig måte. Dette gjøres gjennom et tett samarbeid innenfor fire hovedområder:
  • Utvikle og promotere løsninger fram mot et fornybarsamfunn
  • Utvikle og promotere løsninger for bærekraftig næringslivaktivitet i Arktis
  • Utvikle og promotere løsninger for å takle klimaendringer

Kritisk venn
Både DNV GLs konsernsjef og generalsekretæren i WWF opplever de to organisasjonene som en "god match".

– Vi føler at partnerskapet med WWF engasjerer, utfordrer og inspirerer medarbeiderne i begge organisasjoner, sie Henrik O. Madsen i DNV GL om samarbeidsavtalen. – Begge tenker globalt, begge er opptatt av miljø, begge er innovative og har langt tidsperspektiv. På hver vår kant jobber vi for å bygge sikkerhet for fremtiden og en bærekraftig utvikling, sier WWFs Nina Jensen. 
 
WWF og DNV GL kan også være faglig uenige, blant annet i synet på hvor stor grad av næringsvirksomhet det bør være i Arktis.
– Men vi trenger alle å bli utfordret av folk med andre synspunkter, sier Madsen. Nina Jensen kaller det å være en «kritisk venn», og Madsen sier han har observert at WWF har en akademisk og faktabasert tilnærming til sakene organisasjonen jobber med. – I WWF har vi en partner som gjennom konstruktiv dialog og felles prosjekter, kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Selv om samarbeidet med DNV GL først og fremst handler om aktivitet i Norge, åpner det også for samarbeid med WWF globalt, blant annet om kampanjer som Earth Hour. DNV GL har kontorer i over hundre land.

Resultater av samarbeidet
Et teknologisk avansert og frivillig målesystem for CO2-utslipp fra skipsfarten er ett av resultatene av partnersamarbeidet mellom WWF og DNV GL. FRAM er et instrument for å måle, rapportere og verifisere CO2-utslipp fra norsk og internasjonal skipstrafikk, som norske og internasjonale rederier frivillig kan melde seg på. Målsettingen er at minst halvparten av all norsk skipstonnasje skal registreres i FRAM.
 
Det innovative prosjektet AquaRecovery, om rensing av avfallsvann på skip og PlasticAtlantic, som går ut på å samle opp og utnytte plast som flyter i havet, er to andre eksempler på resultater av samarbeidet mellom DNV GL og WWF. 

Vi føler at partnerskapet med WWF engasjerer, utfordrer og inspirerer medarbeiderne i begge organisasjoner.

Henrik O. Madsen, konsernsjef i DNV GL

 
	© DNV
© DNV
 
	© DNV GL
DNV GL
© DNV GL
  •  
	© WWF-Norge