Andre samarbeidspartnere | WWF Norway


 
	© Shutterstock

Andre samarbeidspartnere

Samarbeidsavtalene som beskrives her, er mer avgrenset enn partneravtaler.

Agva Kraft
Agva Kraft er et heldigitalt energiselskap som er opptatt av å gjøre det de kan for å forhindre den menneskeskapte globale oppvarmingen. Siden man ikke kan styre hvor den fysiske strømmen kommer fra til hver enkelt husstand, styrer de pengestrømmen ved hjelp av den europeiske ordningen med opprinnelsesgarantier. Dette innebærer at grønn produksjon får en merinntekt, og at det dermed blir mer attraktivt å produsere grønn strøm. Agva Kraft deler filosofien om at den grønneste strømmen er den du ikke bruker, men at det nødvendige innkjøpet bør kjøpes fra opprinnelsesgaranterte kanaler. I tillegg til at selskapet tilbyr 100% fornybar energi til sine kunder, støtter de også arbeidet WWF Verdens naturfond gjør for å bremse klimaendringene og stanse tapet av natur. Dette samarbeidet, og tips til hvordan du kan spare strøm i hjemmet ditt, kan du lese mer om på Agva Kraft sine hjemmesider.  Agvas kunder har delt sine erfaringer med Agva Kraft på Trustpilot.

Alfred Berg Humanfond
Gjennom fondet Alfred Berg Humanfond har samfunnsansvarlige investeringer (SRI) vært en viktig del av Alfred Bergs fondstilbud i Norge i mange år. Fondenes overordnede mål er å gi andelseierne best mulig avkastning, selv med samfunnsmessige hensyn i investeringsvalgene. En investering i Alfred Berg Humanfond innebærer i tillegg til de etiske investeringskriteriene, at 2 prosent av forvaltningskapitalen per 31. desember deles ut til en ønsket ideell organisasjon. WWF Verdens naturfond er en av de organisasjonene man kan velge å støtte når man  investerer i fondet. Les mer her.

BAMA/Køltzow
Partene samarbeider om utformingen av en overordnet policy for bærekraftig sjømat i BAMA og en strategi for gjennomføring av denne. I arbeidet inngår også det å definere krav til leverandørene av sjømatprodukter til BAMA/Køltzow, samt å bygge kompetanse og forståelse hos BAMA-ansatte og kunder til BAMAs sjømatprodukter. Grunnlaget for dette arbeidet er WWF Verdens naturfonds minimumskrav til bærekraftig sjømat.

BLUSH
Blush er en av Norges ledende nettbutikker innen skjønnhet og velvære og tilbyr et bredt sortiment innen bærekraftige og naturlige produkter. Bærekraft står høyt på agendaen hos Blush og de har derfor inngått et samarbeid med WWF Verdens naturfond for å bidra til
WWFs arbeid for å stoppe forsøpling av havet.

Cultura Bank
Om du oppretter en konto i Cultura Bank, gir banken et årlig bidrag tilsvarende 1,5 % av innestående på kontoen til organisasjonen du velger å støtte. WWF Verdens naturfond er en av de organisasjonene man kan velge å støtte. Les mer om hvordan du kan opprette en støttekonto her.

Dustin
Dustin er en ledende distributører av IT-relaterte tjenester og produkter til bedrifter, offentligsektor og privatpersoner i Norden. Som en del av Dustins miljøarbeid innledet Dustin et nordiskt samarbeid med WWF-Sverige i 2015. Målet er å i fellesskap gjennomføre aktiviteter som bidrar til å redusere Dustins og IT-sektorens klimapåvirkning. Samarbeidet med WWF fokuserer på: å redusere Dustins egen klimapåvirkning ved å sette målbare mål, sirkulærøkonomi, og å hjelpe kundene til å ta mer miljøvennlige produktvalg. Dustin støtter klimaarbeidet til WWF i de nordiske landene. Les mer om samarbeidet her

Dyreparken Kristiansand
Dyreparken i Kristiansand og WWF Verdens naturfond har inngått en avtale om å sammen bidra til større kjennskap rundt klimaendringer og påvirkningen det har på verdens dyrebestand.

Hydro
Hydro og WWF Verdens naturfond har inngått en ettårig samarbeidsavtale. Målet er å komme fram til innovative løsninger som kan bidra til kutt i klimautslipp, samt finne nye forretningsmuligheter på veien mot lavkarbonsamfunnet. I tillegg til generelt samarbeid skal begge parter spesielt se på hvordan aluminium i større grad kan resirkuleres i Norge.

IKEA
IKEA og WWF Verdens naturfond ønsker å bidra til at Norge kan nå sine klimamål for 2030. Høsten 2017 signerte partene en avtale hvor målet er å utløse potensialet for satsing på solenergi i Norge, samt å bruke samarbeidet som en arena for utveksling av innovative løsninger som kan bidra til utslippskutt samtidig som naturmangfoldet blir ivaretatt.

NorgesGruppen
NorgesGruppen og WWF Verdens naturfond har inngått en ettårig samarbeidsavtale. Målet er for begge parter er å bidra til at Norge kan nå sine klimamål for 2030 og det grønne skiftet. WWF og NorgesGruppen vil bruke samarbeidet som en arena for utveksling av innovative løsninger som kan bidra til mer bruk av fornybar energi og utslippskutt, samtidig som naturmangfoldet tas vare på.

Norstat
WWF Verdens naturfond har mottatt over 100.000 kroner gjennom vårt samarbeid med Norstat. Som medlem i Norstats Panel.no blir man invitert til å være med på undersøkelser regelmessig. Undersøkelsene gjennomføres på mobil og web – og det er frivillig å delta. Svar premieres med poeng, som kan veksles inn til pengedonasjoner til WWF eller andre premier. Pengestøtten går til WWFs arbeid mot ulovlig handel  av truede arter. Medlemskapet i Panel.no er gratis og uforpliktende. Registrer deg her.
 
PALS
PALS og WWF Verdens naturfond har gjennom mange år hatt et samarbeid knyttet til salg av Pandabrødet. En andel av salget har gått til å styrke WWFs kapasitet innenfor miljø- og klimaarbeid. Dette har over tid utgjort et svært viktig bidrag til WWFs miljøarbeid. Partene har nå lansert 3 nye produkter: WWF-Ekstra Grovt Brød, WWF-Familiebrød og WWF-Grovbrød.

Stormberg AS
Stormberg og WWF Verdens naturfond har inngått en toårig samarbeidsavtale. Målet er å jobbe sammen for å ta være på norsk natur, spesielt for å redde Norges største ugle, hubro, som er listet som sterkt truet på den norske rødlisten for arter. WWF og Stormberg har også planer om å se nærmere på utvikling av en bærekraftkolleksjon, samt muligheter for kjøpsutløst donasjon knyttet til salg av produkt/kolleksjon.


 

Kontakt WWF:

 • Denise Kohn

  Markedsrådgiver/ Advisor Corporate

  WWF-Norway

  +47 926 26 589

 • Ina Therese Toften

  Markeds- og kommunikasjonssjef/ Head of Marketing and Communications

  WWF-Norway

  +47 95905947

 • 
	© WWF-Norge