Accenture | WWF Norway


 
	© Peter Chadwick / WWF

Accenture

WWF Verdens naturfond og Accenture Norge samarbeider for å styrke innsatsen for en bærekraftig framtid. Samarbeidet ble startet i 2013.

Samarbeidsavtalen innebærer at WWF får støtte til sitt naturvernarbeid. Accenture får en kritisk og konstruktiv partner med bred erfaring fra miljø- og utviklingsprosjekter i hele verden. Nåværende samarbeidsavtale ble inngått i 2016 og varer ut 2018.

Accenture er et globalt konsulentselskap innen ledelse, teknologitjenester og outsourcing/tjenesteutsetting. Accenture har et tydelig løfte om ansvarlighet for miljø. Dette vises gjennom måten deres virksomhet drives på, gjennom tjenestene de leverer og gjennom kontakten med leverandører og kunder.

Formålet med samarbeidet
Målet er å jobbe for en framtid der naturmangfold og økologiske prosesser er ivaretatt, og der ressursene blir brukt på en bærekraftig måte. WWF skal bidra med utfordrende perspektiver og faglig oppdatert kunnskap innenfor miljøområder som er relevante for Accentures forretningsstrategier og -aktiviteter. Accenture lover på sin side å bidra til å styrke WWFs arbeid for naturvern, klima og energi innen relevante områder.

Økt gjennomslag
– Samarbeidet med Accenture gir oss tilgang til ressurser vi ellers ikke har. Accenture bidrar med kompetanse og erfaring som styrker vårt miljøarbeid. Det gjør at vi får økt gjennomslag for våre saker, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen. 

– Samarbeidet med WWF gir oss innsikt og kunnskap. Miljø og bærekraft står høyt på dagsorden hos mange av våre kunder, både i privat næringsliv og offentlig sektor. I tillegg inspireres vi til å gjøre enda mer på disse områdene i egen virksomhet, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture Norge.

Resultater av samarbeidet
Accenture og WWF har allerede samarbeidet siden 2013. Det har blant annet resultert i flere viktige rapporter og analyser. I april i 2016 la de to partnerne fram rapporten «Solkraft i Norge – fremtidige muligheter for verdiskaping». Rapporten slår fast at det er tre hovedårsaker til at Norge ligger langt bak sine naboland i utbygging av solenergi: Lave strømpriser, høye teknologikostnader og lite subsidiering. Rapporten fikk stor oppmerksomhet, og den ble levert Stortingets energi- og miljøkomité som innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om energi som ble behandlet av Stortinget våren 2016.  

Accenture ha også, på oppdrag fra WWF, utarbeidet en rapport om lukkede anlegg for oppdrett av laks. Rapporten tar for seg ulike løsninger og de positive og negative effektene av lukkede oppdrettsanlegg, samt utfordringer knyttet til videre utvikling av denne type anlegg.

Det er også gjennomført et pilotprosjekt for å se på hvilke bærekraftige forretningsmuligheter som ligger i dagligvarebransjen på vei mot et fornybarsamfunn i 2050.

Samarbeidet med WWF gir oss innsikt og kunnskap. Miljø og bærekraft står høyt på dagsorden hos mange av våre kunder, både i privat næringsliv og offentlig sektor. I tillegg inspireres vi til å gjøre enda mer på disse områdene i egen virksomhet.

Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture Norge

 
	© Erling Svensen / WWF
Samarbeidet mellom WWF-Norge og Accenture handler blant annet om mer miljøvennlig fiske og fiskeoppdrett.
© Erling Svensen / WWF
  •  
	© WWF-Norge