| WWF Norway


 
	© naturepl.com/Ingo Arndt/WWF

Samarbeid med næringsliv

WWF Verdens naturfond samarbeider med næringslivet for å få til mer naturvern. Vi mener at selv om næringslivsselskaper ofte er en del av problemet, så er de samtidig en viktig del av løsningen.

En åpen dialog og et konstruktivt samarbeid vil gi muligheter for innovative og fremtidsrettede løsninger på flere av vår tids store miljø- og klimautfordringer.

Samarbeid med næringslivet er en del av WWFs strategi for å oppnå naturvernresultater. Samtidig står vi fast på vår rett til å si fra og være tydelige dersom våre næringslivsselskaper oppfører seg på en måte som skader miljø og klima.

Miljøvernresultater er avgjørende
Det er avgjørende for WWF å oppnå miljøvernresultater gjennom sitt samarbeid med næringslivet. Åpenhet rundt samarbeidet; hva vi har som felles mål, hva vi gjør og hva vi oppnår sammen, er vesentlig å kunne kommunisere til våre støttespillere og offentligheten.

Derfor rapporterer vi på alle typer samarbeid WWF har med enkeltselskaper. Se rapportene til høyre for en fullstendig oversikt over selskaper vi mottok midler eller tjenester (pro bono) fra siden 2013.

Hvorfor samarbeider WWF Verdens naturfond med næringslivet?

WWF Verdens naturfond samarbeider med næringslivet, fordi nøkkelen til endring ofte ligger hos næringslivet selv. I tillegg til å skulle redusere selskapets eget miljømessige fotavtrykk, kan samarbeidet ha som mål å utvikle løsninger for sentrale miljøutfordringer innen bransjen, eller innen store samfunnsområder.

Les mer: Derfor samarbeider vi med næringslivet
 
	© Erling Svensen / WWF
Laksefarm i Ryfylke.
© Erling Svensen / WWF

Hvem er WWF Verdens naturfonds samarbeidspartnere?

WWF Verdens naturfond har langsiktig partnerskap med følgende norske selskaper: Accenture, DNV GL, Marine Harvest, Statkraft og REV Ocean. Dessuten har vi mer avgrensede samarbeid med en rekke selskaper. Det kan du lese mer om på disse sidene.

Les mer: Våre samarbeidspartnere
 
 
	© WWF
Blomstereng
© WWF

Bedriftsfadderskap

Selskaper og bedrifter har muligheten til å inngå bedriftsfadderskap. Dette er en støtteordning hvor WWF Verdens naturfond får et årlig støttebeløp av bedriften. Til gjengjeld får bedriften en webknapp med pandalogo til å plassere på egen hjemmeside, fire numre av bladet Verdens natur per år, fem handlenett i økologisk bomull, samt bedriftens navn på wwf.no.

Les mer om bedriftsfadderskap.

WWFs globale næringslivssamarbeid

  • Du kan lese mer om WWFs internasjonale næringslivssamarbeid på disse sidene. Her vil du også finne en rapport som omhandler våre globale partnerskap.
  •  
	© WWF-Norge