- Flere trusler mot livet i havet | WWF Norway

- Flere trusler mot livet i havetPosted on 11 October 2018
Den største trusselen mot livet i havet er klimagassutslipp.
© M. San Felix
Statsbudsjettet lover global innsats mot plastforurensing, dessverre bare én av mange trusler mot livet i havet.
– Det viktigste vi kan gjøre for havet er å stanse klimagassutslippene. Her gjør ikke regjeringen nok, sier Inger Haugsgjerd, havpolitisk rådgiver i WWF Verdens naturfond.


Myndighetene har varslet at Norge skal bli best på hav og har flagget høye ambisjoner. Da er det nødvendig med langt kraftigere tiltak enn det som foreslås i statsbudsjettet, ifølge Haugsgjerd.

– Dette statsbudsjettet legger bare opp til 13,4 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030, noe som vil få katastrofale følger for havet. Økt temperatur og forsuring av havet vil drepe alle korallrev om vi ikke snur i tide, og så mye som 25 prosent av all fisk i havet er helt avhengige av korallrev.

Livet i havet forsvinner
Overfiske og tap av leveområder undergraver også mulighetene for den globale, bærekraftige forvaltningen av havressursene som regjeringen ønsker å ta internasjonalt lederskap for.

– Det er nødvendig å drive helhetlig havforvaltning om vi skal stoppe overfiske og unngå at vi mister viktige leveområder for marint liv. Vi er glade for å se at regjeringen legger opp til et fremtidig bistandsprogram som skal bidra til dette, det viser en ny retning i den internasjonale havpolitikken som vi har jobbet for i mange år, sier Haugsgjerd og understreker:

– Det vil likevel kreve langt mer enn de 68 millionene som er planlagt i tiden framover.

30. oktober lanseres WWFs Living Planet Report som undersøker hvordan det står til med dyrelivet både til lands og til vanns.

– I år kommer rapporten samtidig som Our Ocean-konferansen på Bali i Indonesia. Vi har dessverre ikke forventinger om bedring fra forrige rapport i 2016. Den gang kunne vi rapportere om at 36 prosent av livet i havet hadde forsvunnet på bare 40 år.

Må få bedre avfallshåndtering i Norge
Norge har vist lederskap i kampen mot marin forsøpling internasjonalt i noen år og det legges opp til en økning på 35 millioner til det nasjonale arbeidet mot plastforsøpling.

- Det er fint å se at innsatsen øker, men arbeidet her hjemme vil kreve betydelige opptrappinger i årene framover. Spesielt vil det være viktig med flere midler til kommune-Norge for å bedre avfallshåndteringen også her hjemme, slik at vi klarer å hindre plast fra å havne i våre havområder.

Øker presset på sårbar natur
Budsjettforslaget legger blant annet opp til å tredoble bevilgningene til seismikk for oljeleting i nordområdene, øke pengebruken til petroleumsforskning, og en kraftig økning av innsatsen på leting og feltutgifter.

– Regjeringen satser fortsatt tungt på langsiktige oljeinvesteringer som både vil øke presset på sårbare områder og binde oss til høye klimautslipp langt inn i framtiden, sier generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell.
 
– Sammen med dagens oljeskatteregime, betyr disse bevilgningene at Norge fortsetter å subsidiere økte klimagassutslipp istedenfor å kutte utslipp i tråd med vitenskapens anbefalinger.

Tre milliarder mennesker er avhengig av havet som matkilde. Havet sørger også for arbeidsplasser til 12 prosent av jordas befolkning.

- Det er grunn til å spørre om Regjeringen undervurderer de truslene havet står overfor, mener Solhjell.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den største trusselen mot livet i havet er klimagassutslipp.
© M. San Felix Enlarge
Inger Haugsgjerd er havpolitisk rådgiver i WWF Verdens naturfond.
© WWF Verdens naturfond/Lene Jensen Enlarge