Dobler bistand til fornybar energi | WWF Norway

Dobler bistand til fornybar energiPosted on 05 October 2018
Solceller, mobiltelefoner og LED er teknologi som gir folk mulighet til å produsere sin egen strøm.
© WWF Verdens naturfond/Will Boase
Regjeringen varsler at den øker bistanden til fornybar energi i statsbudsjettet slik at den oppfyller løftet om dobling fra 2017-nivå.

Miljøminister Ola Elvestuen (V) og utviklingsminister Nikolai Astrup (H) vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019, en økning på 430 millioner.

– Hele verden venter nå på KrF. Men blant de nær 1 milliard menneskene som ikke har tilgang på energi så kan satsingen også handle om å øke velstand og bekjempe miljøproblemer, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell.
 
Desentraliserte løsninger
WWF har lenge tatt til orde for å bruke den varslede doblingen av energibistand til å skyte fart i markedet for desentraliserte løsninger. Solceller, mobiltelefoner og LED er teknologi som gir folk mulighet til å produsere sin egen strøm. For alle fattige som bor utenfor strømnettet er dette gode nyheter. Prisene er nå så lave at selv de fattigste har mulighet til å betale.

– At regjeringen vil satse på lokale strømløsninger er veldig bra. Vi ønsker solceller på millioner av tak, vi ønsker minigrids i tusenvis av landsbyer.  Og vi ønsker at alle skal kunne bruke moderne kokemetoder og brensel som ikke gir mer avskoging, sier Solhjell. 

Bekjemper fattigdom
FNs bærekraftsmål 7 sier at alle mennesker skal ha tilgang til ren energi til en overkommelig pris innen 2030. Uten satsning på desentraliserte løsninger vil over 600 millioner afrikanere fortsatt være uten strøm. Over 2 milliarder vil fortsatt ikke ha rene kokemuligheter i 2030, ifølge FN.

En satsning på fornybar energi vil også bety mye for helse, utdanning, jobbbskaping, natur, klima og likestilling.

– Med ren energi kan vi bekjempe fattigdom. Den muligheten kan vi ikke la gå fra oss. 
 
Solceller, mobiltelefoner og LED er teknologi som gir folk mulighet til å produsere sin egen strøm.
© WWF Verdens naturfond/Will Boase Enlarge