Rødliste for truede naturopplevelser vekker engasjement | WWF Norway

Rødliste for truede naturopplevelser vekker engasjementPosted on 19 July 2018
Stillhet til lands og på vannet er blant naturopplevelsene som er nominert til WWF og Norsk Friluftslivs rødliste.
© Lars Verket
WWF og Norsk Friluftsliv lanserte i juni en rødliste for truede naturopplevelser. Den får stadig flere nominasjoner – 74 stykker er registrert så langt.
 
– Barnelek i en blomstereng. En blikkstille morgen i skjærgården. Friheten i det vidåpne høyfjellet. Stillheten blant høye trær og myk mose i en dyp skog. Det er noen av de mange naturopplevelsene som nordmenn er redde for å miste. Truslene er varierte, deriblant motorferdsel, utbygging, overfiske og klimaendringer, forteller Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
 
Frem til slutten av september er folk i hele landet invitert til å nominere naturopplevelser de mener er truet. Alle nominasjonene vil til slutt bli vurdert av en uavhengig jury. Utpå høsten kommer den første norske rødlisten med naturopplevelser. Etter at kampanjen ble lansert, har nominasjonene strømmet på. Så langt er det kommet inn 74 forslag.
 
Økt press på naturen
Enkelte av de nominerte naturopplevelsene er stedsspesifikke, som ravinedalene i Sørum, Gudmundsberget i Fredrikstad, Skogshorn i Hemsedal og Sysendalen i Eidfjord.
 
– Over hele verden forsvinner natur i rekordstort tempo, og hensikten vår er naturligvis å vise hvordan presset på naturen øker og hvordan det endrer vår atferd og våre opplevelser, sier Solhjell og fortsetter:
 
– Det er trist at noen av våre fineste stunder i naturen kan havne på rødliste, men det er viktig å snakke om hvilke verdier som står i fare. Det er ingen tvil om at menneskeskapte endringer i naturen påvirker mulighetene til friluftsliv og naturopplevelser. Mange ser nå endringene med egne øyne.
 
Naturkjærlighet i sentrum
Inspirasjonen til rødlisten for naturopplevelser kommer fra de offisielle rødlistene for truede arter og naturtyper. Rødlisten for naturopplevelser blir ikke like vitenskapelig som disse offisielle listene. Til gjengjeld står folks naturfølelse og naturkjærlighet i sentrum.

– Nominasjonene folk har sendt inn viser tydelig at miljøforandringene ikke bare rammer sjeldne dyr langt unna. De angår også deg og meg, sier Solhjell og påpeker:
 
– Det å bruke naturen er en viktig del av norsk kultur. Om vi klarer å ta vare på opplevelsesverdiene i naturen, vil det ikke bare være bra for ville dyr og andre arter, men også for den norske kulturen.
 
 
Stillhet til lands og på vannet er blant naturopplevelsene som er nominert til WWF og Norsk Friluftslivs rødliste.
© Lars Verket Enlarge