Fjellgorillaens hjem trues av oljeselskaper | WWF Norway

Fjellgorillaens hjem trues av oljeselskaperPosted on 06 July 2018
Fjellgorillaer i Virunga nasjonalpark
© Martin Harvey / WWF
Virunga, den eldste nasjonalparken i Afrika, trues nok en gang av oljeutvinning. Regjeringen i Den demokratiske republikken Kongo ser på muligheten for å åpne nasjonalparkene Virunga og Salonga for oljeleting. Begge står på UNESCOs verdensarvliste.

– Vi er dypt bekymret over at DR Kongo åpner døren for oljeleting i to enormt viktige nasjonalparker. Virunga er leveområde for den ikoniske fjellgorillaen og en rekke andre truede arter, mens i Salonga finnes både sjeldne aper, leoparder og skogselefanter, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Vi stiller oss også bak den sterke bekymringen som våre kollegaer hos WWF i DR Kongo har uttrykt overfor de kongolesiske myndighetene. Oljeaktiviteter i disse områdene vil ha katastrofale effekter for både dyr og natur. Det strider mot både FNs biomangfoldkonvensjon og UNESCO-forpliktelser, påpeker Solhjell.

Den kongolesiske regjeringen har nylig satt ned to kommisjoner som skal vurdere hvorvidt man skal åpne deler av Virunga og Salonga for oljeselskaper. I Virungas tilfelle er det snakk om nesten 22 prosent av parkens område.
 
Fjellgorillaene har vært en prioritert art for WWF i mer enn 50 år. Siden 2002 har arbeidet foregått gjennom Great Apes-programmet, som har som mål å trygge de fire afrikanske apeartene vestlig gorilla, østlig gorilla, sjimpanse og bonobo.
 
Skader natur og gir fossil-avhengighet
Solhjell påpeker at det ikke bare er selve oljeaktivitetene som utgjør en fare. Truslene mot parkene handler også om alt som følger i kjølvannet: Bygging av veier, bosetninger og annen infrastruktur, og ødeleggelse av natur som følge av landbruk til matproduksjon, krypskyting og utvinning av trekull.

– Dette føyer seg inn i en utvikling vi ser globalt: Naturen må vike for næringsutvikling og andre menneskelige aktiviteter. Vi har mistet over halvparten av verdens dyreliv på knappe førti år – og omtrent like mye av livet i havet. Om vi skal snu denne utviklingen, må vi som et minstekrav sørge for at unike og sårbare naturområder beskyttes permanent – enten det handler om Virunga i DR Kongo eller Lofoten, Vesterålen og Senja i Norge, sier Solhjell.

Han ser at det for fattige land gjerne blir naturlig å vende seg mot utnyttelse av fossile ressurser for å skape utvikling.

– Men vi ønsker ikke at disse landene skal bli sittende i den samme fossil-avhengigheten som vestlige land og dermed havne bakpå i det nødvendige grønne skiftet som nå er i gang. For å skape bærekraftig utvikling og varig fattigdomsbekjempelse, må man satse på alternative, fornybare industrier som ikke ødelegger naturressursene og bidrar til klimaendringer. Her er potensialet stort, sier Solhjell.

Truet av oljeselskaper tidligere også
For leting etter olje i Virunga og Salonga vil påvirke klimaet negativt på flere måter – ikke bare gjennom utvinning og forbruk av olje.

– Torvskogen her kommer til å bli rammet. Torven er lager for milliarder av tonn med karbon – tilsvarende tre år med globale CO2-utslipp, ifølge eksperter. Oljeutvinning vil ødelegge lagrene og forsterke de negative konsekvensene av klimaendringene, i tillegg til å forårsake ubotelig skade på naturen, sier Solhjell.

Nasjonalparken Virunga har vært under press fra oljesektoren også tidligere. I 2014 trakk det britiske selskapet Soco International PLC seg fra planene om å bore etter olje i parken, etter intenst press fra blant andre WWF, UNESCO, andre miljøorganisasjoner og det norske oljefondet.

Frem til 2013 var Oljefondet den fjerde største institusjonelle investoren i selskapet, men dette året valgte fondet å trekke ut sine investeringer på over 200 millioner kroner. Det sendte et kraftig signal som fikk konsekvenser.
 
Fjellgorillaer i Virunga nasjonalpark
© Martin Harvey / WWF Enlarge