Nybygd gassrør kan gi staten milliardtap | WWF Norway

Nybygd gassrør kan gi staten milliardtapPosted on 27 June 2018
Slik så det ut da gassrøret Polarled ble lagt i sjøen fra fartøyet Solitaire sommeren 2015. Nå kan Polarled bety tap for den norske stat i størrelsesorden ti milliarder kroner, viser nytt WWF-notat.
© Eva Sleire / Equinor
 Gassrøret Polarled i Norskehavet kan koste staten ti milliarder kroner.
- Det er alvorlig om staten taper penger på fossil energi, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond.

 
Nye beregninger fra WWF Verdens naturfond viser at staten kan tape så mye som ti milliarder kroner på gassrøret Polarled, en 480 kilometer lang gassrørledning som går fra gassfeltet Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal.
- Den totale regningen etter utbyggingen av Polarled er på nesten 24 milliarder kroner. Gjennom skattesystemet har staten dekket store deler av investeringen. Nå ser vi at gassmengdene som går gjennom røret ikke er store nok til  å dekke kostnadene ved prosjektet. Staten kan ligge an til et tap i størrelsesorden ti milliarder kroner, sier Bård Vegar Solhjell.
 
Svært alvorlig
Tallene kommer fram i et nytt notat fra WWF Verdens naturfond. Grunnlaget for beregningene er tall fra offisielle kilder.
- WWF er bekymret for at offentlige midler går til å finansiere prosjekter for olje og gass som er ulønnsomme for staten. Hele grunnlaget for petroleumspolitikken er at verdien av naturressursene skal tilfalle fellesskapet. Når staten taper penger på investeringer i olje og gass er hele dette grunnlaget borte. Det er svært alvorlig at fellesskapets penger forvaltes på denne måten. Vi minner om at olje- og gassvirksomhet fører til store klimautslipp, sier Bård Vegar Solhjell.
 
Venter lavere gasspriser
Forventningene til gassprisene i Europa er fallende.
- Det er hard konkurranse mellom ulike leverandører av gass til markedene. Russland bygger flere rørledninger for sende billig gass til Europa, og USA skiper stadig mer billig LNG til markedet i EU. Samtidig vet vi at hver vindmølle, hvert solcelleanlegg og hver investering i energisparing ikke bare er bra for klimaet, men også senker behovet for gass i de landene som vi eksporterer mest til. Utsiktene til lave gasspriser i framtiden gjør det vanskeligere for oljeselskapene å finne økonomi i nye investeringer. Flere mulige prosjekter som kunne ha koblet seg til Polarled er skrinlagt. I dette prosjektet ser vi nå at staten har tatt en høy risiko på fellesskapets vegne – og at det ser ut til å ende med store tap. Det er på høy tid at staten tar økonomisk klimarisiko på alvor, sier Bård Vegar Solhjell.
 
Føyer seg inn en rekke av tvilsomme investeringer
Polarledprosjektet føyer seg inn i en rekke av investeringer på sokkelen som med stor sannsynlighet ikke vil lønne seg for staten. På kort tid har flere felt blitt belyst.
- Høsten 2017 hadde vi debatten om Goliatfeltet, der beregninger fra blant andre WWF viste at sannsynligheten for at staten taper penger på prosjektet er stor. Det skandalebefengte feltet Yme har også allerede påført staten store tap. Nylig kunne vi også fortelle om Aasta Hansteen-feltet, der markedsutsiktene ser ut til å føre til at oljeselskapene involvert i feltet vil tjene på statens bekostning. Og nå ser vi også at investeringer i nye gassrør kan føre til store tap for staten, sier Bård Vegar Solhjell.

Les mer i WWF-notatet «Nybygd gassrør kan gi staten milliardtap.»
 
Slik så det ut da gassrøret Polarled ble lagt i sjøen fra fartøyet Solitaire sommeren 2015. Nå kan Polarled bety tap for den norske stat i størrelsesorden ti milliarder kroner, viser nytt WWF-notat.
© Eva Sleire / Equinor Enlarge