Ny runde med lovstridige vedtak fra rovviltnemndene | WWF Norway

Ny runde med lovstridige vedtak fra rovviltnemndenePosted on 19 June 2018
29 av 94 norske ulver kan skytes i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo til vinteren dersom rovviltnemndene får viljen sin. Flertallet av fylkespolitikerne som sitter i nemndene har vedtatt å tillate jakt på hele tre ulveflokker innenfor ulvesonen: Slettås og Hobøl i Hedmark, og Mangen i Akershus. WWF kommer til å klage på kvoten.
© Staffan Widstrand / WWF
29 av 94 norske ulver kan skytes i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo til vinteren dersom rovviltnemndene får viljen sin. Flertallet av fylkespolitikerne som sitter i nemndene har vedtatt å tillate jakt på hele tre ulveflokker innenfor ulvesonen: Slettås i Hedmark, og Hobøl og Mangen i Akershus.  WWF kommer til å klage på kvoten.

– Det er utrolig at rovviltnemdene fortsetter å utfordre enigheten om å la ulven leve i ulvesonen, selv etter at Klima- og miljødepartementet har vært tydelig begge de to foregående årene på at det ikke er grunnlag for å tillate jakt innenfor sonen, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

Med dagens vedtak har 5 av de 8 rovviltnemndene, som utgjøres av fylkespolitikere, besluttet at totalt 37 av Norges 94 ulver kan skytes i Norge til vinteren.  Rovviltnemnda i region 3 (Oppland) har foreløpig ikke vedtatt kvote.

Tar ikke ansvar for skandinavisk ulv
– Vi deler en felles ulvestamme med Sverige. Men mens svenskene har valgt å stanse lisensjakta neste sesong fordi det er for få ulver igjen til å sikre en levedyktig bestand, legger norske forvaltningsmyndigheter seg på en helt annen linje. Alle er enige om at Norge skal ta sin del av ansvaret for den skandinaviske ulvestammen, men det er ingenting i disse kvotevedtakene som følger opp denne målsettingen, sier Lomelde.

Den positive trenden man så i den skandinaviske ulvestammen fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til 2014/2015 er brutt, og de siste tre årene er det blitt stadig færre familiegrupper i Skandinavia. Denne nedgangen kan ikke forklares av naturlig adgang og jaktuttak alene, ulovlig jakt står for en stor del av dødeligheten blant ulv i Skandinavia.

Lavere bestand tredje år på rad
– Til tross for at den skandinaviske ulvebestanden minker for tredje år på rad, går lokale politikere inn for at tre hele flokker skal skytes til vinteren. Når nemdene hvert år forbigår faglige råd og utvider jaktkvotene langt ut over det som er forsvarlig for ulvestammens langsiktige overlevelse, så utfordrer det hele forvaltningssystemet og bidrar til unødig økte konflikter, sier Lomelde og fortsetter:

– Rovviltnemndenes oppdrag er å bidra til at de norske rovdyrene forvaltes slik at både næringsutøvelse og rovdyrenes langsiktige overlevelse tas hensyn til. Dagens vedtak viser dessverre at rovviltnemndene ikke leverer på denne todelte målsetningen.
 
29 av 94 norske ulver kan skytes i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo til vinteren dersom rovviltnemndene får viljen sin. Flertallet av fylkespolitikerne som sitter i nemndene har vedtatt å tillate jakt på hele tre ulveflokker innenfor ulvesonen: Slettås og Hobøl i Hedmark, og Mangen i Akershus. WWF kommer til å klage på kvoten.
© Staffan Widstrand / WWF Enlarge