WWF krever forbud mot unødvendig engangsplast i Norge | WWF Norway

WWF krever forbud mot unødvendig engangsplast i NorgePosted on 29 April 2018
Sugerør er blant den unødvendige engangsplasten som må forbys, mener WWF.
© Pixabay
Sugerør, engangstallerkener, engangsbestikk, engangskopper og rørepinner: Unødvendig engangsplast som tilhører fortiden og må forbys, mener WWF Verdens naturfond.
 
Havet fylles i rekordfart av plast som vi mennesker produserer, bruker og kaster. Plasten utgjør en fare for alt liv i havet, og innen 2050 er det anslått at 99 prosent av alle sjøfgulartene i og ved havet vil ha plast i sitt fordøyelsessystem. Nå ber WWF Verdens naturfond Norge følge opp med et tiltak som vil monne: Forbud mot unødvendig engangsplast.
 
Forby bruk og kast-plast
– Den norske regjeringen har tydelig uttrykt at de vil arbeide internasjonalt for å redusere bruken av enkelte typer engangsartikler og erstatte plast med andre, mindre skadelige materialer. Nå er det viktig at Norge viser konkret handling på det her hjemme også. Derfor ber vi Stortinget innføre forbud mot plastprodukter som bare er ment for bruk og kast, som for eksempel engangstallerkener, engangsbestikk, engangskrus, sugerør og rørepinner, sier WWFs seniorrådgiver for fiskeri- og havmiljø, Fredrik Myhre.

– Forbudet bør tre i kraft innen 2022, det er i tråd med FNs anbefaling om utfasing av unødvendig engangsplast, fortsetter han.

WWF foreslo i fjor en nullvisjon mot plast i havet, og ideen ble godt tatt imot verden rundt. Senest i desember vedtok FNs miljøforsamling i Nairobi en resolusjon mot plast i havet, det vil si at alle 193 medlemsland ble enige om å stanse forsøplingen av havet.
 
Kveles av plast
Engasjementet mot plast i havet har økt enormt. Over hele verden er det små og store initiativ og tiltak fra privatpersoner, organisasjoner, bedrifter og myndigheter for å hindre at verdenshavene kveles av plast.

– Mange deler heldigvis vår utålmodighet etter å bli kvitt plasten i havet. Sist ute var Hurtigruten som nå har bestemt at de skal stanse all bruk av unødvendig engangsplast på sine skip. Det er nettopp slike eksempler vi trenger for å sette fortgang i arbeidet. Jeg håper mange bedrifter lar seg inspirere og bestemmer seg for det samme, sier Myhre.
 
Forbud mot engangsplast i andre land
Det finnes allerede flere land som har innført ulike forbud mot plast. Frankrike skal forby unødvendig engangsplast innen 2020 og Costa Rica innen 2021. En rekke afrikanske land, deriblant Kenya har forbudt plastposer, og Sverige og Storbritannia innfører forbud mot mikroplast i kosmetikkprodukter senere i år.
 
 
Ber produsentene ta ansvar
Det er både dyrt og tidkrevende å fjerne plast fra hav og strender. Det er langt lettere og mer økonomisk lurt å hindre at plasten i det hele tatt ender opp i havet. Dette krever imidlertid en rekke tiltak. Å forby den unødvendige engangsplasten er én ting, å innføre en ordning som pålegger plastprodusentene et ansvar for produktene helt fram til forbrukeren ikke lenger har nytte av dem noe annet. En slik ordning kalles produsentansvar og bør også tre i kraft innen 2022, ifølge WWF.

– Produsentansvaret innebærer at produsenter av plast har ansvaret for plasten gjennom hele dens levetid. Det vil si at alle plastprodusenter skal være pliktige til å opplyse om hva slags type plast som brukes, hvordan den skal brukes, hvordan plasten skal avfallshåndteres etter endt bruk og til slutt opplyse om hva som er konsekvensene for naturen dersom plasten kommer på avveie. Vi mener også at plastprodusentene skal være ansvarlig for å utvikle god avfallshåndtering for det de har produsert dersom dette ikke finnes i dag. Hele produsentansvaret skal også gjelde for import og eksport av plast, sier Myhre.
Sugerør er blant den unødvendige engangsplasten som må forbys, mener WWF.
© Pixabay Enlarge