Gigantoperasjon skal redde Tanzanias elefanter fra krypskyting | WWF Norway

Gigantoperasjon skal redde Tanzanias elefanter fra krypskytingPosted on 04 April 2018
Tanzania og WWF har igangsatt satellittmerking for å hindre at landets gjenlevende elefanter blir drept av krypskyttere. Merkingen gjør det mulig for viltvoktere å følge dyrenes bevegelser og dermed forutse og hindre farer de kan møte på sin vei.
© Rob Beechey/WWF
Tanzania gjennomfører nå tidenes største satellittmerking av landets gjenlevende elefanter for å hindre at de blir drept av krypskyttere.
 
I Tanzania har regjeringen i samarbeid med WWF (World Wide Fund for Nature) satt i gang tidenes største merking av elefanter i landet. Elefantene blir påført et halsbånd med satellittsender slik at bevegelsene deres kan følges av viltvoktere og myndigheter. Tanzanias elefanter er sterkt truet av krypskyttere som jakter dyrene for å få tak i støttennene deres.
 
Milliardetterspørsel
Elfenben omsettes for milliarder av kroner på det illegale markedet. Minst 20.000 afrikanske elefanter blir hvert år drept av krypskyttere på grunn av etterspørsel i Asia – primært i Kina, men også i Thailand, Laos og Vietnam. Krypskyttere og bakmenn fôrer ulovlige markeder i Asia med elfenben til pyntegjenstander og andre produkter.  
 
90 prosent av elefantene er borte
Elefantmerkingen som nå er igangsatt i Tanzania, tar utgangspunkt i Selous viltreservat. I 2014 ble Selous satt på UNESCOs liste over verdensarvområder som er i fare på grunn av den ulovlige jakten. Området er kjent for sitt fantastiske dyreliv, men bare de siste 40 årene er utrolige 90 prosent av elefantbestanden forsvunnet herfra.
For å sikre bestandens overlevelse, er det derfor avgjørende med omfattende tiltak for å hindre at de gjenlevende elefantene blir drept.
 
Kan forutse og hindre fare
Elefanten blir først bedøvet med en pil før viltvokterne kan sette på halsbåndet. Forskere sikrer seg samtidig prøver fra dyret for å sjekke helsetilstanden. Hele operasjonen tar om lag 30 minutter, og elefanten får så en motgift slik at den våkner og kan gå tilbake til flokken sin.
Når elefantene har fått på seg halsbåndet med satellittsender, kan viltvoktere og myndigheter følge dyrenes bevegelser og identifisere og hindre trusler som oppstår.
Dataene om elefantenes bevegelser gjør det enklere å forutse hvilke områder dyrene vil oppsøke og dermed også hvilke farer som kan vente dem der, som for eksempel jegere på ulovlig tokt. Men dataene kan også brukes til å hindre konflikter mellom mennesker og dyr når elefantene beveger seg mot bosetninger og jordbruksområder.
 
Krise for verdens natur
– Vi har satt et ambisiøst mål om null krypskyting. Det er helt nødvendig om vi skal stanse den dramatiske krisen verdens natur nå er utsatt for, og sikre at framtidige generasjoner skal kunne oppleve elefanter og andre arter som lever i det fri, sier Margaret Kinnaird som leder koordineringen av WWFs internasjonale arbeid for ville dyr.
– Denne elefantmerkingen er et viktig, første skritt for å oppnå målet om at ingen elefanter skal bli drept av krypskyttere. Merkingen gjør at vi kan være helt i front når vi skal avverge ulovlig jakt, sier Asukile Kajuni i WWF-Tanzania. 
WWF samarbeider med myndighetene i Tanzania om elefantmerkingen, i tillegg til å arbeide med lokalsamfunn, trene lokale oppsynsfolk og samarbeide med politi og påtalemyndighet for å sikre at de kjenner til omfanget av den ulovlige jakten og at gjerningsmennene blir pågrepet og dømt.
 
 
Tanzania og WWF har igangsatt satellittmerking for å hindre at landets gjenlevende elefanter blir drept av krypskyttere. Merkingen gjør det mulig for viltvoktere å følge dyrenes bevegelser og dermed forutse og hindre farer de kan møte på sin vei.
© Rob Beechey/WWF Enlarge
Elefantene som merkes blir bed�vet i 30 minutter. Deretter kan de g� tilbake til flokken sin. Elefantmerkingen er et viktig skritt p� veien mot � n� ambisjonen om null krypskyting.
© Rob Beechey/WWF Enlarge
På bare 40 år har antallet elefanter i Selous viltreservat i Tanzania gått ned med 90 prosent. Det er behov for omfattende tiltak for å sikre at bestanden overlever.
© Rob Beechey/WWF Enlarge