Advarer mot norsk gaupejakt | WWF Norway

Advarer mot norsk gaupejaktPosted on 30 January 2018
Klima- og miljødepartementet tillater jakt på gaupe, til tross for at arten er sterkt truet i Norge. Jakten starter torsdag. WWF mener det er lite å være stolt av i norsk rovdyrpolitikk om dagen.
© Hartmut Jungius/WWF
Torsdag starter jakten på den sterkt truede gaupa i Norge. Klagen fra WWF, Naturvernforbundet, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr er nå avvist.   Det er lite å være stolt av når det gjelder norsk rovdyrpolitikk for tiden, sier WWFs rovdyrekspert Marte Conradi.

– Den norske rovdyrpolitikken er preget av fragmentering, ansvarsfraskrivelse og mangel på helhetlige perspektiver. At det nå tillates omfattende jakt på gaupe til tross for at den er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter, og uten at bestandsmålet er nådd, er et grelt eksempel på det, sier rovdyrekspert Marte Conradi i WWF Verdens naturfond.

Dramatisk
Torsdag 1. februar starter vinterens jakt på gaupe i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. I Norge er det offisielt registrert om lag 330 gauper. De siste fem årene har antallet gauper i Norge ligget under det nasjonale bestandsnivået.
Stortinget har vedtatt at det skal være 65 familiegrupper av gaupe hvert år. Antallet gauper som nå er registrert i Norge tilsvarer 55,5 familiegrupper.
– Vi har langt færre gauper i Norge enn det Stortinget har vedtatt at vi skal ha, og vi har ligget under det nasjonale bestandsmålet de siste fem årene. Det er dramatisk. Omfanget av årets jakt er uansvarlig og det er skuffende at Klima- og miljødepartementet (KLD) ikke har tatt vår klage til følge, sier Conradi.
 
Oppstykket forvaltning
WWF, Naturvernforbundet, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr sendte klage på gaupejakten til KLD 30. november i fjor. Nå er avslaget klart.
– Hovedproblemet med rovviltforvaltningen er at jaktkvotene som vedtas i hver enkelt region ikke skal ta hensyn til det nasjonale bestandsmålet. Det er med andre ord ansett som greit å åpne for gaupejakt i Oppland så lenge det regionale bestandsmålet er oppnådd akkurat der,  uavhengig av hvor mange familiegrupper av gaupe som er i de tilgrensende regionene. En slik forvaltning gjør at gaupebestanden holdes på et svært lavt nivå, sier Conradi.
– Det burde heller være slik at dersom bestanden har ligget under nasjonalt bestandsmål tre år på rad så får ingen rovviltnemnder myndighet til å sette kvote for kvotejakt eller lisensjakt i egen region, tilføyer hun.
 
Rettssak i april
WWF har saksøkt staten for å få en rettslig gjennomgang av ulveforvaltningen. Rettssaken starter 24. april.
–  Vi ser den samme pulveriseringen av forvaltningsansvaret i ulveforvaltningen som i gaupeforvaltningen. Det er én av grunnene til at WWF har saksøkt staten. Målet er å få en ulveforvaltning som baserer seg på faglig kunnskap om økologi og bestanders levedyktighet. Det må naturligvis også få ringvirkninger for forvaltningen av andre arter slik at vi kan få en mer bærekraftig, velfungerende og selvstendig natur i Norge, sier Conradi.
 
 
Klima- og miljødepartementet tillater jakt på gaupe, til tross for at arten er sterkt truet i Norge. Jakten starter torsdag. WWF mener det er lite å være stolt av i norsk rovdyrpolitikk om dagen.
© Hartmut Jungius/WWF Enlarge