Norske sparepenger truer verdensarven | WWF Norway

Norske sparepenger truer verdensarvenPosted on 29 January 2018
orangutang
Hjemstedet til orangutangen på Sumatra i Indonesia er blant verdens naturarvområder som er i fare. En ny rapport fra WWF Verdens naturfond avdekker at også norske sparepenger er investert i selskaper som har lisens til å utvinne olje og gass eller drive gruvevirksomhet i noen av verdens mest unike og sårbare områder. Over 60 prosent av orangutangens habitat er forsvunnet de siste tiårene.
© WWF
Norske investorer har plassert 150 milliarder kroner i selskaper som har tillatelse til å lete etter olje og gass eller drive gruvevirksomhet i noen av verdens mest unike og sårbare områder. Det avdekkes i en ny rapport fra WWF Verdens naturfond.

Hele 55 av de mest unike naturområdene i verden er truet av gruve-, olje- eller gassvirksomhet. I rapporten «Norske sparepenger truer verdensarven» avdekker WWF Verdens naturfond at også norske investeringer gjøres i selskaper som er involvert i, eller har rettigheter til å drive med, utvinningsvirksomhet i naturarvområder.

Enestående verdier
Norges fem største investorer; Statens pensjonsfond utland, Statens pensjonsfond Norge, DNB, Storebrand og KLP, har investert i 26 selskaper som har lisens til å lete eller utvinne olje, gass og mineraler i 17 naturområder på verdensarvlisten, viser rapporten. FNs utdannings-, vitenskaps- og kulturorganisasjon (UNESCO) har identifisert disse som steder med en «enestående verdi for menneskeheten». Norske sparepenger er altså med på å finansiere det som direkte truer verdens mest unike områder.
 
– Oppsiktsvekkende
 – Globalt har vi funnet at 55 av de 238 naturområdene med verdensarvstatus er truet av leting og utvinning av olje-, gass- og mineralressurser. Det er oppsiktsvekkende. Blir disse naturområdene rasert, er de tapt for alltid, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
Med utvinningsvirksomhet kommer fare for oljesøl, forurenset grunnvann, lekkasje av kjemikalier og lydforurensing – for å nevne noen av de mest akutte truslene. UNESCO og WWF Verdens naturfond mener at gruve-, olje- og gassvirksomhet er uforenlig med verdensarvstatus.

Har utviklet nytt kartverktøy
Det kan imidlertid være utfordrende for investorer å kartlegge hva selskapene de er investert i faktisk gjør på bakken.
– Det at et selskap har en lisens betyr ikke nødvendigvis at det faktisk foregår utvinningsaktiviteter i området. Dette finnes det ingen oversikt over. Nettopp denne mangelen på systematisk informasjon og data er en del av problemet vi ønsker å belyse med denne rapporten, sier seniorrådgiver Else Hendel i WWF.
– WWF har utviklet verktøyet WWF-SIGHT som gjør det mulig å kartlegge og vise overlapp mellom industrielle lisenser som for eksempel olje, gass gruvevirksomhet og infrastrukturprosjekter, og viktige naturområder og naturressurser, sier WWF-rådgiver og medforfatter Stefano Esposito.
 
Slik kan investorer endre kursen
WWF oppfordrer investorer til å legge press på selskapene, slik at trusselen mot de unike naturområdene opphører. Flere store, globale gruveselskaper har allerede vedtatt at de ikke skal operere i verdensarvområder.
– I denne rapporten avdekker vi ikke bare faktiske, norske investeringer i utvinningsaktiviteter i naturarvområder, men vi viser også hvordan investorer kan utgjøre en forskjell og bidra til at vi ikke mister noen av de mest dyrebare områdene på jorda. Vi ønsker en konstruktiv dialog med mål om at finansinstitusjoner får på plass sterke og tydelige retningslinjer som beskytter disse naturområdene og påvirker selskaper til å legge om kursen, sier Else Hendel.
 
 
orangutang
Hjemstedet til orangutangen på Sumatra i Indonesia er blant verdens naturarvområder som er i fare. En ny rapport fra WWF Verdens naturfond avdekker at også norske sparepenger er investert i selskaper som har lisens til å utvinne olje og gass eller drive gruvevirksomhet i noen av verdens mest unike og sårbare områder. Over 60 prosent av orangutangens habitat er forsvunnet de siste tiårene.
© WWF Enlarge