Venter ny ulvedom i januar | WWF Norway

Venter ny ulvedom i januarPosted on 21 December 2017
Ulvejakten er igang på nytt i Norge. WWF saksøker staten fordi vi mener jakten er lovstridig.
© WWF-Norge/Wenche Grønås
Ulvejakten startet opp igjen i dag, samtidig som Oslo tingrett har vært samlet for å vurdere om den skal stanses. Rettens avgjørelse er først ventet i begynnelsen av januar. Klima- og miljødepartementet har vedtatt at om lag 75 prosent av de helnorske ulvene kan skytes denne vinteren.
 
– Vi saksøker staten fordi vi mener det er behov for en full rettslig gjennomgang av norsk ulveforvaltning.  Samtidig har vi også bedt om at den jakten som startet igjen i dag utenfor ulvesonen, og som skal starte innenfor sonen den 1. januar, må stanses fram til vi får en avgjørelse i hovedkravet vårt. Det er selvsagt skuffende at Klima- og miljødepartementet ikke ville stanse jakten frem til tingretten fikk behandlet dette. Konsekvensen er at jakten får pågå, og flere ulver risikerer å bli skutt, mens vi venter på rettens avgjørelse. Dette er andre gang på få uker vi har måttet ta denne kampen, vi mener den jakten som startet i dag er lovstridig, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
 
Kritisk truet art
– Ulven er en kritisk truet art i Norge og vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på den. Det er uakseptabelt at ulvebestanden holdes nede på et kritisk truet nivå. Stortinget har vedtatt et bestandsmål for ulv som brukes som en øvre grense for hvor mange ulver vi skal ha i Norge, uten at det er gjort noen vurdering av hva som skal til for å sikre at ulvebestanden løftes til et livskraftig nivå, sier Lomelde.
 
Fikk nei, vedtok ny ulvejakt
Det var i november at WWF først gikk til søksmål mot staten for å redde den norske ulven. WWF mener ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde WWF midlertidig stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i region 4 og 5, som omfatter Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark. Tingrettens gav WWF medhold og stanset jakten. Men kort tid etter fattet Klima- og miljødepartementet et nytt jaktvedtak på de samme ulvene, og WWF ble derfor nødt til gå til søksmål igjen.
 
75 prosent av helnorske ulver
Klima- og miljødepartementets nye jaktvedtak utenfor ulvesonen trådte i kraft i dag. Tillatelsen omfatter 12 ulver utenfor sonen i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold. Fem av disse ble skutt før jakten ble stanset av tingretten. Dermed er det sju ulver igjen i dette området som nå står i fare for å bli skutt. I tillegg starter jakten innenfor ulvesonen 1. januar. Her har myndighetene bestemt at to ulveflokker på til sammen 16 ulver kan skytes. I andre deler av landet er det åpnet for jakt totalt 14 ulver utenfor ulvesonen.
Totalt har altså regjeringen åpnet for at 42 ulver kan skytes i Norge denne vinteren. Det tilsvarer 75 prosent av de helnorske ulvene.
 
Dette har skjedd
Her er en oppsummering av ulvesaken denne høsten:
  • 2. november saksøkte WWF Verdens naturfond staten fordi vi mener at ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde WWF midlertidig stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i region 4 og 5, som omfatter Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark.
  • 21. november fikk WWF medhold i Oslo tingrett i kravet om stans i jakten, fordi kvotevedtaket for denne jakten var ugyldig.
  • 1. desember fattet Klima- og miljødepartementet likevel et nytt kvotevedtak om jakt utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Departementet begrunnet det nye vedtaket med at saksbehandlingsfeilen fra det forrige vedtaket var rettet opp.  Innholdet i dette nye vedtaket er imidlertid identisk med vedtaket som tingretten fant ugyldig den 21. november.
  • 1. desember fattet departementet også vedtak om felling av to flokker – til sammen 16 ulver – i såkalte ynglende revir (det vil si områder hvor ulvene lever i flokker).
  • 13. desember saksøker WWF staten på nytt. Det er fordi den opprinnelige stevningen var knyttet til vedtaket som tingretten fant ugyldig og som dermed ble tilsidesatt. Den nye stevningen er knyttet til departementets to vedtak av 1. desember.
  • 13. desember krever WWF også full stans i ulvejakten i hele region 4 og 5, det vil si jakten på både de 12 ulvene utenfor sonen og de to flokkene, frem til domstolen får behandlet søksmålet
  • 20. og 21. desember: Muntlige forhandlinger i Oslo tingrett mellom partene: Klima- og miljødepartementet og WWF. Dom er ventet i januar.
 
 
Ulvejakten er igang på nytt i Norge. WWF saksøker staten fordi vi mener jakten er lovstridig.
© WWF-Norge/Wenche Grønås Enlarge