FN-enighet om nullvisjon for marin forsøpling | WWF Norway

FN-enighet om nullvisjon for marin forsøplingPosted on 05 December 2017
– At det nå er blitt enighet her på FN-toppmøtet om en nullvisjon, er et utrolig viktig skritt på veien mot å stanse forsøplingen av havet – og et avgjørende signal til både næringsliv og regjeringer, sier Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver hos WWF Verdens naturfond. Han har deltatt på forhandlingene i Nairobi.
© WWF Verdens naturfond/Anna Elizabeth Mohr
Medlemslandene i FNs miljøforsamling er blitt enige om en nullvisjon for marin forsøpling. – Dette er fantastisk, og noe WWF Verdens naturfond har jobbet for lenge, sier Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver hos WWF.
 
Hvert minutt havner 15 tonn plastsøppel i verdenshavene. WWF Verdens naturfond lanserte ideen om en samlende nullvisjon i sommer, og den er deretter blitt brakt videre av norske myndigheter ved klima- og utviklingsminister Vidar Helgesen. Nå har medlemslandene i FNs miljøforsamling – som møtes i Nairobi denne uken – samlet seg rundt det norske resolusjonsforslaget om en nullvisjon.
 
– Dette endrer den globale debatten fra hva vi skal oppnå, til hvordan vi skal gjøre det, sier WWFs Lindebjerg.
 
FNs miljøforsamling er verdens øverste beslutningsmyndighet for miljø. Resolusjonen blir formelt vedtatt i morgen, etter mange dagers intense forhandlinger både dag og natt.
 
Neste mål: En global og bindende avtale
– At det nå er blitt enighet her på toppmøtet om en nullvisjon, er et utrolig viktig skritt på veien mot å stanse forsøplingen av havet – og et avgjørende signal til både næringsliv og regjeringer. WWF vil jobbe knallhardt for at landene nå følger opp med nasjonale tiltak, sier Lindebjerg, og fortsetter:
 
– Nå må vi vende oss mot neste milepæl: Vi trenger en ny bindende global avtale for å bekjempe plastforsøplingen. Vi forventer at FNs miljøforsamling setter ned en åpen arbeidsgruppe for å styrke det internasjonale regelverket for marin forsøpling, og at Norge fortsatt vil støtte og være en pådriver i den prosessen.
 
Bør vurdere juridisk forpliktende løsninger
Medlemslandene i FNs miljøforsamling er blitt enige om å starte en prosess for å finne ut hvordan det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling kan styrkes. Problemet er globalt, og WWF jobber for en avtale der landene forplikter seg til klare reduksjonsmål.
 
– WWF mener det er viktig at denne prosessen tar for seg alle alternativer, inkludert juridisk bindende løsninger, påpeker Lindebjerg.
 
Om verden ikke klarer å snu den negative utviklingen, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. En slik forsøpling er ikke bare en trussel mot marint liv: I dag får om lag tre milliarder mennesker mer enn 20 prosent av sitt proteininntak fra fisk, og over 12 prosent av jordens befolkning er avhengige av havet for sitt levebrød.
 
Marin forsøpling også i Norge
Det er langt igjen før vi klarer å stoppe plastforsøpling også i land som Norge. Skal nullvisjonen følges opp her hjemme, forutsetter det en kraftig opptrapping av tiltak.

– Det innebærer blant annet minst 100 millioner kroner til nasjonalt arbeid mot marin forsøpling i statsbudsjettet hvert år, og at vi innfører produsentansvarsordninger for plastprodusenter- og forbrukere i alle type næringer, sier Lindebjerg.
 
– Norge kan ta et spesielt lederskap for livet i havet – altså arbeidet for å levere på FNs bærekraftmål nummer 14. Vi har både kunnskapene og øvrige ressurser til det. Per i dag finnes det for eksempel ikke en global finansieringsmekanisme for hav-arbeidet. Dette må også på plass hvis vi skal takle hovedtruslene mot livet i havet: Klimaendringer og havforsuring, forurensing og forsøpling, overfiske og ødeleggelse av viktige leveområder.


Vil du støtte arbeidet vårt mot søppel i havet? Les mer her.
 
– At det nå er blitt enighet her på FN-toppmøtet om en nullvisjon, er et utrolig viktig skritt på veien mot å stanse forsøplingen av havet – og et avgjørende signal til både næringsliv og regjeringer, sier Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver hos WWF Verdens naturfond. Han har deltatt på forhandlingene i Nairobi.
© WWF Verdens naturfond/Anna Elizabeth Mohr Enlarge
Om verden ikke klarer å snu den negative utviklingen, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. En slik forsøpling er ikke bare en trussel mot marint liv: I dag får om lag tre milliarder mennesker mer enn 20 prosent av sitt proteininntak fra fisk, og over 12 prosent av jordens befolkning er avhengige av havet for sitt levebrød.
© Edward Parker / WWF Enlarge