WWF: Absurd at KLD vil ha ny ulvejakt | WWF Norway

WWF: Absurd at KLD vil ha ny ulvejaktPosted on 01 December 2017
– Vi er rystet over at KLD nå fatter et vedtak om å skyte ulv utenfor ulvesonen, rett etter at tingretten har stanset den jakten fordi vi skulle få en ordentlig rettslig gjennomgang av hvorvidt dagens ulveforvaltning er i strid med norsk lov, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
© Erik Frøystein
I dag fattet Klima- og miljødepartementet (KLD) et nytt jaktvedtak om å skyte 12 ulver utenfor ulvesonen, etter at et tilsvarende vedtak ble satt til side av Oslo tingrett for snart to uker siden. – Absurd, mener Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

– Vi er rystet over at KLD nå fatter et vedtak om å skyte ulv utenfor ulvesonen, rett etter at tingretten har stanset den jakten fordi vi skulle få en ordentlig rettslig gjennomgang av hvorvidt dagens ulveforvaltning er i strid med norsk lov, sier Ingrid Lomelde og fortsetter:

– Selv om KLD har skrevet en lengre begrunnelse for dette vedtaket enn det forrige, har det ikke tilkommet noe ny vitenskapelig kunnskap om hva det vil si å ha en levedyktig bestand av ulv i Norge. Bakgrunnen for vedtaket er derfor det samme som sist, og etter WWFs mening dermed helt ugyldig.

KLD har også åpnet for jakt på to flokker – 16 ulver – innenfor sonen i januar. Det vil si at totalt 42 ulver i alle regioner kan bli drept i løpet av vinteren.

– Da WWF besluttet å saksøke staten, tok vi med både vedtakene innenfor og utenfor ulvesonen – fordi jaktvedtakene slik de fattes i dag ikke tar inn over seg hvordan vedtakene samlet påvirker den totale ulvebestanden i Norge. Det er et paradoks i en tid hvor vi har mistet halvparten av dyrelivet på kloden, at vi i Norge nå har en statlig drevet jakt som kommer til å holde den kritisk truede ulven permanent nede på randen av utryddelse, sier Lomelde.

– Vi skal nå sette oss ned med våre advokater for å vurdere grundig hva disse nye vedtakene fra KLD vil bety og hvordan vi eventuelt forfølger saken videre.
 
– Vi er rystet over at KLD nå fatter et vedtak om å skyte ulv utenfor ulvesonen, rett etter at tingretten har stanset den jakten fordi vi skulle få en ordentlig rettslig gjennomgang av hvorvidt dagens ulveforvaltning er i strid med norsk lov, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
© Erik Frøystein Enlarge