Kan bli nullvisjon for marin forsøpling i FN | WWF Norway

Kan bli nullvisjon for marin forsøpling i FNPosted on 30 November 2017
FNs miljøforsamling er verdens øverste beslutningsmyndighet for miljø. Årets tema er «forurensning». I tillegg til søppel i verdenshavene, skal møtet blant annet ta for seg luftforurensning og manglende avfallshåndtering. Sistnevnte er en spesielt stor utfordring i utviklingsland og en hovedårsak til den marine forsøplingen.
© Edward Parker / WWF
Marin forsøpling står på agendaen når FNs miljøforsamling nå møtes i Nairobi, Kenya. WWF Verdens naturfond følger forhandlingene tett, og har godt håp om at en nullvisjon for forsøpling av verdenshavene kommer med i sluttresolusjonen.

– Vi forventer at FNs medlemsland blir enige om det langsiktige målet: Nemlig at vi skal stoppe alle former for plastforsøpling i havet. Utkastet til resolusjon som Norge har lagt frem inneholder en slik nullvisjon, og vi håper å få alle verdens medlemsland med på dette målet, sier Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver hos WWF, som er tilstede i Nairobi.

FNs miljøforsamling er verdens øverste beslutningsmyndighet for miljø. Årets tema er «forurensning». I tillegg til søppel i verdenshavene, skal møtet blant annet ta for seg luftforurensning og manglende avfallshåndtering. Sistnevnte er en spesielt stor utfordring i utviklingsland og en hovedårsak til den marine forsøplingen.  

Hvert minutt havner 15 tonn søppel i verdens hav. Om denne utviklingen fortsetter, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. En slik forsøpling er ikke bare en trussel mot marint liv: I dag får om lag tre milliarder mennesker mer enn 20 prosent av sitt proteininntak fra fisk, og over 12 prosent av jordens befolkning er avhengige av havet for sitt levebrød.

Behov for en bindende global avtale
WWF har lenge jobbet for en nullvisjon for marin forsøpling. Nå kan den altså finne veien til en FN-resolusjon som vil bli svært viktig for det videre arbeidet for livet i havet.

– Neste skritt blir den virkelig store jobben: Vi trenger en ny bindende global avtale for å bekjempe plastforsøplingen i havet. Vi forventer at FNs miljøforsamling setter ned en åpen arbeidsgruppe for å styrke det internasjonale regelverket for marin forsøpling, og at Norge vil støtte og være en pådriver i den prosessen, sier Lindebjerg og fortsetter:

– Norge kan ta et spesielt lederskap for livet i havet – altså arbeidet for å levere på FNs bærekraftmål nummer 14. Vi har både kunnskapene og øvrige ressurser til det. Per i dag finnes det for eksempel ikke en global finansieringsmekanisme for hav-arbeidet. Dette må på plass hvis vi skal takle hovedtruslene mot livet i havet: Klimaendringer og havforsuring, forurensing og forsøpling, overfiske og ødeleggelse av viktige leveområder.

Marin forsøpling også i Norge
Det er imidlertid langt igjen før vi klarer å stoppe plastforsøpling også i land som Norge. Skal nullvisjonen følges opp her hjemme, forutsetter det en kraftig opptrapping av tiltak.

– Det innebærer blant annet minst 100 millioner kroner til nasjonalt arbeid mot marin forsøpling i statsbudsjettet hvert år, og at vi innfører produsentansvarsordninger for plastprodusenter- og forbrukere i alle type næringer, sier Lindebjerg.

Plast har en levetid i miljøet som varier fra noen få år til flere tusen år. I havet brytes plast langsommere ned på grunn av redusert UV-stråling og kaldere temperaturer. Over tid blir plasten mer og mer fragmentert og vanskelig å fjerne fra miljøet. Det dannes såkalt mikroplast (mindre en 5 millimeter).

Mikroplasten har innvirkning på et stort antall arter, og plastpartikler er rapportert i fordøyelsen hos en rekke sjøfugl, marine pattedyr, skilpadder, fisk og virvelløse dyr. De enda mindre bitene, nanoplast, kan til og med lagres i dyre- og menneskekroppen og potensielt gi forgiftning.
 
FNs miljøforsamling er verdens øverste beslutningsmyndighet for miljø. Årets tema er «forurensning». I tillegg til søppel i verdenshavene, skal møtet blant annet ta for seg luftforurensning og manglende avfallshåndtering. Sistnevnte er en spesielt stor utfordring i utviklingsland og en hovedårsak til den marine forsøplingen.
© Edward Parker / WWF Enlarge
– Vi forventer at FNs medlemsland blir enige om det langsiktige målet: Nemlig at vi skal stoppe alle former for plastforsøpling i havet. Utkastet til resolusjon som Norge har lagt frem inneholder en slik nullvisjon, og vi håper å få alle verdens medlemsland med på dette målet, sier Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver hos WWF Verdens naturfond.
© WWF Verdens naturfond/Ivan Tostrup Enlarge