Nytt bistandsprogram mot marin forsøpling | WWF Norway

Nytt bistandsprogram mot marin forsøplingPosted on 12 October 2017
WWF har i lengre tid etterlyst et større globalt initiativ for livet i havet fra regjeringen. Nå oppretter regjeringen et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling, og øker bevilgningene til regnskogbevaring og fornybar energi i utviklingsland.
© Zeb Hogan / WWF
Regjeringen oppretter et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling, og øker bevilgningene til regnskogbevaring og fornybar energi i utviklingsland. Det var WWF som lanserte ideen om et bistandsprogram mot forsøpling for et knapt år siden.
 
– Vi er veldig glade for å ha fått gjennomslag for programmet! Det er positivt at regjeringen styrker bistanden på miljøfeltet, men vi mangler fortsatt det lederskapet fra Norge som må til for en global dugnad for livet i havet, sier Ingrid Lomelde miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
 
Bistandsprogram for å redde havet
Verdenshavene er i ferd med å bli kvelt av søppel. Innen 2050 kan det være mer plast enn fisk i havet. Derfor er WWF Verdens naturfond veldig fornøyd med å se at regjeringen setter av 150 millioner kroner til et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling i statsbudsjettet for 2018. Marin forsøpling er et spesielt stort problem i flere utviklingsland på grunn av dårlig avfallshåndtering.
 
– Plastmonsteret i havet er skremmende og ødeleggende for alt liv som finnes der – inkludert oss mennesker, som jo er avhengige av havet på så mange vis. Det er derfor godt å se at Erna Solberg nå vil etablere et globalt bistandsprosjekt mot marin forsøpling, sier Lomelde.
 
Bistandsprogrammet mot marin forsøpling ble lansert i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om havet i utenriks- og utviklingspolitikken.
 
Sentralt: Avfallshåndtering og nullvisjon
– Arbeid med avfallshåndtering i utviklingsland må stå sentralt i det nye programmet for å stoppe kildene til marin forsøpling, og bør gå sammen med en global nullvisjon for marin forsøpling og produsentansvarsordninger i alle relevante sektorer, sier Lomelde.
 
Hun peker på at forurensing og forsøpling er én av flere trusler mot livet i havet. Klimaendringer og havforsuring, overfiske og mangel på marint vern er blant de øvrige store truslene mot livet i havet.
 
– Verden har satt seg et mål om å redde livet i havet gjennom FNs bærekraftmål nummer 14, men mangler en global finansieringsmekanisme. Norge må få med seg flere land og få dette på plass, sier Lomelde.
 
Økning, ikke dobling til fornybar energi
I regjeringens stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekraftmål, lovet regjeringen å doble bistanden til fornybar energi. Dette kom etter kutt på opp til 2/3 på posten de siste årene. I statsbudsjettet øker nå regjeringen bevilgningene med 75 millioner kroner.
 
– Vi håper at denne økningen vil brukes til å bedre rammevilkårene og markedene for småskala energiløsninger. Småskala solanlegg er den mest kostnadseffektive måten å øke energitilgangen på i utviklingsland. Samtidig regner vi med at regjeringen vil trappe opp bevilgningene ytterlige for å holde løftet om en dobling, sier Lomelde.
 
Regnskogsatsingen trappes opp igjen til 3 milliarder
Regjeringen øker bevilgningene til den norske klima- og skogsatsingen til 3 milliarder kroner i statsbudsjettet. Satsingen er et viktig tiltak for global regnskogsbevaring, og det ble allerede i klimaforliket i 2008 satt et mål om minst 3 milliarder kroner over ordningen.
 
– Det er riktig av regjeringen å øke midlene til regnskogsarbeid. Skal vi nå FNs bærekraftmål om å stanse avskogingen, trengs en betydelig opptrapping av innsatsen langt ut over denne forsiktige økningen, sier Lomelde.
 
 
WWF har i lengre tid etterlyst et større globalt initiativ for livet i havet fra regjeringen. Nå oppretter regjeringen et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling, og øker bevilgningene til regnskogbevaring og fornybar energi i utviklingsland.
© Zeb Hogan / WWF Enlarge
– Plastmonsteret i havet er skremmende og ødeleggende for alt liv som finnes der – inkludert vi mennesker, som jo er avhengige av havet på så mange vis. Det er derfor godt å se at Erna Solberg nå vil etablere et globalt bistandsprosjekt mot marin forsøpling, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
© WWF Verdens naturfond/Anna Elizabeth Mohr Enlarge