WWF ber Vidar Helgesen stanse ulvejakten | WWF Norway

WWF ber Vidar Helgesen stanse ulvejaktenPosted on 29 September 2017
Søndag skal jakten på ulvene som lever utenfor Norges lille ulvesone etter planen starte. WWF mener jakten er lovstridig, og ber klima- og miljøministeren stanse den før det er for sent.
© Staffan Widstrand/WWF
Ulvejakten som er ment å starte 1. oktober er i strid med loven, mener WWF Verdens naturfond. Nå ber vi klima- og miljøminister Vidar Helgesen stanse jakten som er vedtatt, før det er for sent.

På vegne av WWF Verdens naturfond har Arntzen de Besche Advokatfirma AS i dag sendt brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) med krav om at kvotevedtakene for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen ikke iverksettes. Totalt står 26 ulver i fare for å bli skutt i jakten som starter søndag.

– Dette er en alvorlig situasjon. Ulv er totalfredet i Norge, den er kritisk truet, og har ekstremt høy risiko for å dø ut fra norsk natur. Til tross for dette har altså Klima- og miljødepartementet sagt ja til lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen, og denne jakten skal starte allerede søndag. Vi håper Vidar Helgesen vil lytte til oss når vi nå ber om å stanse jakten, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.

Vil skyte 25 prosent av bestanden
Det var mandag denne uken at KLD ga grønt lys for å skyte 12 ulver som lever i region 4 og 5 (Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark), utenfor den politisk bestemte ulvesonen i Norge. Departementet opprettholdt dermed rovviltnemndenes vedtak fra i sommer. WWF påklagde nemndenes kvotevedtak i sommer, fordi jakten vil medføre en for stor belastning for ulvebestanden. Totalt har Klima- og miljødepartementet og rovviltnemndene vedtatt en samlet lisensfellingskvote for ulv utenfor ulvesonen i Norge på hele 26 ulver. Det tilsvarer om lag en fjerdedel av den norske ulvebestanden.

Vurderer rettslige skritt
WWF mener at lisensfellingen er i strid med loven, og at dersom lisensjakten gjennomføres vil den medføre irreversible og uopprettelige negative skader for den norske ulvebestanden. WWF vurderer å ta rettslige skritt for å få prøvd KLDs vedtak, og vi anmoder derfor om KLD om å utsette iverksettingen av vedtakene. Vi har bedt om at anmodningen behandles snarlig, senest i løpet av onsdag 4. oktober 2017.

– Dagens ulveforvaltning i Norge er utformet slik at ulvene utenfor den politisk vedtatte ulvesonen i praksis lever som fritt vilt. Det er et bredt, politisk forlik i Norge om at ulven skal forvaltes innenfor den minimale ulvesonen som er opprettet for dem. WWF jobber for at ulven i Norge kan få den plassen den trenger for at bestanden kan bli livskraftig  – slik både internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk krever, sier Lomelde.
Ulvesonen utgjør kun 5 prosent av Norges landareal. Ulveforliket er ikke kunnskapsbasert, og det tar lite hensyn til ulvens biologi og rolle i økosystemet.

Ikke kunnskapsbasert forvaltning
I vår ba Stortinget regjeringen om å gjennomføre en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, inkludert hva det vil si å ha en levedyktig og livskraftig bestand av ulv i Norge.

– Denne gjennomgangen burde vært ferdig før departementet vurderte spørsmålet om årets ulvejakt. Det er svært viktig at klima- og miljøministeren gjør som Stortinget har bedt ham om, og leverer et skikkelig kunnskapsgrunnlag snarest. Det er uholdbart at ulveforvaltningen i Norge ikke er kunnskapsbasert, sier Lomelde.
 
Søndag skal jakten på ulvene som lever utenfor Norges lille ulvesone etter planen starte. WWF mener jakten er lovstridig, og ber klima- og miljøministeren stanse den før det er for sent.
© Staffan Widstrand/WWF Enlarge