Norsk olje og gass redder ikke klimaet | WWF Norway

Norsk olje og gass redder ikke klimaetPosted on 11 September 2017
Vi kan være enige i at energisystemene er komplekse, men klimamålet er enkelt: Verden må slutte å forbrenne kull, olje og gass fortest mulig, skriver WWFs Ragnhild Waagaard og Henrik Tveter.
© Jørgen Kvalsvik
Denne kronikken, skrevet av WWFs Ragnhild Elisabeth Waagaard og Henrik Tveter, sto på trykk i Klassekampen lørdag 9.septermber 2017.


Verden er enkel og forutsigbar, slik Karl Ove Knausgård skriver i Klassekampen tirsdag 5. september. Stemmer du på noen som vil kloden vel, så vil de gjøre grep for å få det til. Det er vel akkurat det poenget Høyres Sondre Flinstad Harbo ikke tar når han forsvarer norsk petroleumspolitikk med at verden ikke er enkel, fordi ulike typer fossile brensler har ulikt utslippsnivå. Vi kan være enige i at energisystemene er komplekse, men klimamålet er enkelt: Verden må slutte å forbrenne kull, olje og gass fortest mulig.
 
For å kutte klimagassutslipp har man i realiteten to muligheter: man kan fjerne etterspørselen etter fossile brensler, eller man kan begrense tilbudet. Ikke overraskende viser ny forskning fra SSB at begge deler fungerer og begge deler er gode klimatiltak. Professor Knut Einar Rosendahl har i sin forskning og funnet at å begrense olje og gassutvinning faktisk vil være et kostnadseffektivt klimatiltak. Man skulle tro at Flinstad Harbo som Høyre-medlem setter pris på kostnadseffektivitet.
 
I motsetning til hva man kan tro når man hører norsk oljeindustri, er det ikke gass og olje som kan redde de fattige i verden, det er sol og vind. Et gasskraftverk tar gjerne 10 år å bygge i den fattige delen av verden, mens solcellepaneler kan du sette opp i løpet av et par uker. Derfor er ikke fornybarandelen i dag det viktigste, men er hvor fort fornybar energiandelen vokser, og at vi lærer å bruke energien mer effektivt. Vi snakker om et paradigmeskifte i det globale energimarkedet. Et skifte som vil være den aller beste medisinen en feberhet klode kan få, siden klimautslippene knyttet til bruk av fossile brensler er den aller viktigste årsaken til global oppvarming.
 
Samtidig ser vi at utsiktene for ny norsk gassproduksjon er svake. Nylig kunne vi og lese i Teknisk Ukeblad at tallgrunnlaget for åpningen av Barentshavet sørøst var regelrett feil og overvurdert med over 100 milliarder kroner(!). Man blir fristet til å spørre om det finnes krefter i departementet som så sterkt ønsker en åpning, at slike feil med vilje overses?  
 
En ny rapport fra Oil Change International viser at vi ikke kan slippe ut CO2 fra ny olje og gassproduksjon i Norge dersom vi skal klare Parisavtalen. Det betyr at dersom vi skal lete og finne mer i Norge, så må vi samtidig sørge for at noen andre dropper å pumpe opp sin olje og gass.
Fornybar energi begynner å bli en seriøs konkurrent til kull, olje og gass.
 
Det er ikke lenger bare vi i miljøbevegelsen som «drømmer» om en fornybar verden. DNV GL Energy Transition Outlook som ble offentliggjort denne uken viser at verdens oljeforbruk flater ut mellom 2020 og 2028 før det faller som en stein. De gjorde også en undersøkelse i januar i år som viste at 61 prosent av de 139 norske petroleumsselskapene i undersøkelsen mener at investeringer i fornybar energi vil være en del av et langsiktig strategisk skifte.
 
Norge løper en stor risiko i å legge for mye vekt på det som har gitt oss velstand tidligere. Nå er tiden inne for å se hva slags framtid vi vil ha.
Godt valg.
 
Vi kan være enige i at energisystemene er komplekse, men klimamålet er enkelt: Verden må slutte å forbrenne kull, olje og gass fortest mulig, skriver WWFs Ragnhild Waagaard og Henrik Tveter.
© Jørgen Kvalsvik Enlarge