Gode og dårlige klimapartier | WWF Norway

Gode og dårlige klimapartierPosted on 08 September 2017
Generalsekretær Nina Jensen, WWF Verdens naturfond
© WWF
Hvis klima er en viktig sak for deg - hvilken stemmeseddel bør du da legge i urnen på mandag?

WWF Verdens naturfond har spurt hva partiene mener om fire store klimasaker. I dette innlegget - også publisert i Dagbladet - gir generalsekretær Nina Jensen velgerne sine klimaråd foran stortingsvalget.Det er dessverre fortsatt umulig å anbefale klimavelgere å stemme på ett av de tre største partiene. Men det er mange andre å velge mellom.
 
Nina Jensen, generalsekretær WWF Verdens naturfond
 
Orkaner og flommer, tørke og klimaflyktninger, is som smelter, korallrev som dør. Klimatrusselen har aldri vært større eller nærmere enn den er akkurat nå. Kloden har aldri vært varmere. Det samme kan vi si om norsk klimadebatt. Den begynner å bli rimelig het. Vi ser stadig skarpere skiller mellom partiene, og ordbruken hardner til.
 
Det nesten alle er enige om, er situasjonsbeskrivelsen: Klimaet er i krise. Verden rundt skjer det en fornybar revolusjon som vil hjelpe oss å redde klimaet. Det vil bety lavere etterspørsel etter olje og gass.
 
Det som ikke er like opplagt, er hva dette skal bety for Norge. Her er fire store, tunge saker som viser viktige skillelinjer i denne valgkampen:
 
Utslippskutt hjemme
For det første må vi kutte våre egne utslipp. Alle partier har nå skjønt at vi må kutte klimautslipp hjemme – i transport, landbruk, industri. Men det er stor forskjell på ambisjonene. To av tre velgere mener politikerne ikke tør gjennomføre nødvendig klimapolitikk, av frykt for å miste stemmer. Det har velgerne rett i. Derfor er vi allerede langt på overtid.
 
Til statsministre og andre som tror kvotekjøp er like bra som utslippskutt: Når norske bedrifter kjøper klimakvoter for sine utslipp, fører det dessverre ikke til tilsvarende utslippskutt andre steder. EU-systemet er per i dag så fullt av overskuddskvoter at alle kan kjøpe seg utslippsrettigheter uten at noen behøver å kutte. Sorry. Vi må gjøre jobben selv.
 
Lofoten må varig vernes mot oljevirksomhet
For det andre må vi si nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – en gang for alle. 60 prosent av folket sier nå at oljen i dette området må bli liggende. Flertallet av både Høyres og Arbeiderpartiets velgere er i mot. De største partiene sier likevel ja til å gå i gang. De små sier nei.
 
Oljeselskapene må ta risikoen selv
For det tredje må vi legge om oljeskatten. Vi må slutte å lokke oljeselskaper inn i verdifull og sårbar natur for å lete etter stadig mer risikabel og dyrere olje. Det er farlig for naturen, og feil bruk av penger og flinke folk
Klimaomleggingen betyr at markedet for disse produktene krymper. Vi må erstatte oljeutvinning med arbeidsplasser og verdiskapning som vil vare også i en fornybar framtid. Da må investere i det vi vil ha mer av, ikke det vi trenger å bli kvitt – og da må vi endre oljeskatten. Men ennå er bare små partier klare for skikkelig debatt om oljeskatt. Det er både feigt og farlig for norsk økonomi.

Oljefondet må tungt inn i fornybar
For det fjerde må vi satse mye mer på vinnerlaget i klimaomstillingen. Derfor må Oljefondet få lov til å investere i lønnsom, fornybar infrastruktur, som solenergianlegg og vindparker. Da kan vi sette enda større fart i den fornybare revolusjonen rundt om i verden, og bidra til at flere mennesker får tilgang til ren energi. Som investorer kan vi samtidig tjene gode penger på sunn verdiskapning langt inn i framtiden. Dette har både miljøbevegelse og finansfolk foreslått i mange år. Blant partiene er det foreløpig bare de små som har sagt seg helt enig.
 
Små grønne, store grå
Foran valget spurte vi alle partiene hva de mener om disse fire sakene. Her er den korte oppsummeringen: Toppkarakteren går til Venstre, SV, MDG og Rødt. KrF kommer like bak. Så er det et sprang til Senterpartiet. Et stykke bak der igjen ligger Arbeiderpartiet og Høyre. Aller nederst finner vi Fremskrittspartiet.
 
Skolevalget som pekepinn
Det finnes altså gode klimapartier å stemme på, nesten uansett hva man mener om andre politiske spørsmål. Og så finnes det noen som trenger å skjerpe seg før de fortjener en klimastemme.
Resultatene fra skolevalget denne høsten tyder på høy klimabevissthet blant ungdommen: Alle de gode klimapartiene gikk fram, og tildels kraftig. Jeg håper på noe lignende i selve valget på mandag!
 
 
Generalsekretær Nina Jensen, WWF Verdens naturfond
© WWF Enlarge