Vil ha sauegjeterne tilbake i norsk natur | WWF Norway

Vil ha sauegjeterne tilbake i norsk naturPosted on 23 June 2017
Ulvedebatten blusser opp igjen. Mandag skal rovviltnemndene behandle et forslag om at to ulveflokker innenfor ulvesonen kan skytes til vinteren. WWF mener forslaget er uakseptabelt og etterlyser tiltak som kan dempe konflikten og gi plass til både sau og rovdyr i Norge.
© Erik Frøystein
Nina Jensen i WWF Verdens naturfond vil ha sauegjeterne tilbake i norsk utmarksbeite. – Ulvedebatten i Norge har låst seg fast. Nå trenger vi forslag som bidrar til løsninger. Det er plass til både ulv og sau i Norge, sier hun.
 
Mandag skal rovviltnemndene i region 4 og 5 bestemme om og hvor mange ulv som kan skytes til vinteren. Forslaget som nå foreligger, innebærer at to ulveflokker skal utryddes i revirene i Osdalen og Julussa. Begge revirene ligger innenfor ulvesonen, der ulvene skal ha fortrinnsrett. Generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond mener forslaget er nok et trist eksempel på at norske myndigheter og politikere ikke er opptatt av å finne løsninger på rovdyrkonflikten. Hun etterlyser forslag og tiltak som kan dempe konflikten mellom rovdyr og sauehold i Norge.
 
– Politikerne driver konflikten
– Dersom det forslaget som nå foreligger blir vedtatt, vil rovviltnemndene gi tillatelse til å skyte dobbelt så mange ulveflokker som det politiske bestandsmålet tillater. Det er helt uakseptabelt. Vi risikerer nå en stygg reprise av situasjonen i fjor, da ulvedebatten ble mer fastlåst enn noensinne etter at rovviltnemndene fattet et svært naturfiendtlig vedtak om å skyte to tredeler av den norske ulvebestanden, sier Jensen.
– Nå må det settes i verk tiltak som demper denne konflikten og som sørger for at de kritisk truede rovdyrene våre får beholde sin rettmessige plass i norsk natur. Det er plass til både sauer og ulv i Norge, det er politikere som driver denne konflikten og sørger for at den ikke løses, fortsetter hun.
 
Utenkelig med sauer uten tilsyn
Jensen ber myndighetene vurdere obligatorisk gjeting av sauer på utmarksbeite, i tillegg til andre tiltak som kan hindre konflikt mellom rovdyr og husdyrhold. Hun ber også om at det i større grad må bli mulig å sette inn ressurser til slike tiltak i randområdene til ulvesonen. Jensen ønsker dessuten at det settes i gang et nasjonalt forskningsprosjekt som kan se rovdyrforvaltningen og saueholdet under ett og vurdere hvilke tiltak som vil fungere best for å skape sameksistens og redusere konflikt.
– Både ulv og sau hører hjemme i Norge. Sammenliknet med andre land har vi veldig få ulver i Norge. Det er helt opplagt at det går an å finne løsninger som flere vil være fornøyde med enn i dag. Å se på løsninger som fungerte tidligere, tror jeg har mye for seg. Før i tiden var det utenkelig å slippe sauer uten tilsyn ut i naturen i flere måneder. Å gjeninnføre gjeting og kombinere dette med andre tiltak, tror jeg vil ha en svært god effekt, sier Jensen som selv har deltatt på sauegjeting i det norske fjellandskapet.  
 
Norge har Europas dårligste ulvepolitikk
Ulven er kritisk truet i Norge. Ulven får kun etablere seg i en politisk vedtatt ulvesone, som utgjør i underkant av 5 prosent av Norges areal. Utenfor sonen blir det raskt innvilget fellingstillatelse på ulv som befinner seg på feil side av den usynlige grensen. Ulv i Norge er i tillegg truet av innavl, noe som er et direkte resultat av en lav bestand basert på få stamfedre og –mødre. Ulovlig jakt utgjør en tredje, alvorlig trussel.
– I tillegg til alt dette, har vi i Norge et ekstremt lavt bestandsmål som ikke er fundert på faglig kunnskap. At det nå til og med foreligger forslag om å skyte bestanden under dette lave målet, er svært opprørende. Jeg håper nemndene kan ta lærdom av fjorårets polariserte debatt, og komme fram til en bedre løsning i år, sier Jensen.
Per i dag er det totalt mellom 50 og 60 helnorske ulver i Norge, i tillegg til et tilsvarende tall i grenseområdene. Det er langt lavere enn i for eksempel Frankrike, Tyskland og Italia. Det lever ulv i 28 europeiske land, og i 22 av disse landene er ulvebestanden på mer enn 200 ulver.
WWF er tilstede under rovviltnemndenes møte på Hamar mandag, der forslaget behandles om hvor mange ulver som skal skytes til vinteren.
 
 
 
Ulvedebatten blusser opp igjen. Mandag skal rovviltnemndene behandle et forslag om at to ulveflokker innenfor ulvesonen kan skytes til vinteren. WWF mener forslaget er uakseptabelt og etterlyser tiltak som kan dempe konflikten og gi plass til både sau og rovdyr i Norge.
© Erik Frøystein Enlarge
-Vi har plass til både sau og rovdyr i Norge. Nå må vi få tiltak som demper konflikten. Før i tiden var det utenkelig å slippe sauer uten tilsyn ut i naturen i flere måneder. Å gjeninnføre gjeting og kombinere dette med andre tiltak, tror jeg vil ha en svært god effekt, sier WWFs Nina Jensen.
© WWF Verdens naturfond/Heidi Katrine Bang Enlarge
I Karpatene møtes øst og vest, gammel og nytt - og ulv og gjeter. Halvparten av Europas store rovdyr lever i og rundt Europas kanskje aller mest varierte kulturlandskap. Fra verneområdet Gradistea Muncelului Cioclovina, Romania.
© Michel GUNTHER / WWF Enlarge