Myte: Oljenæringen sikrer velferd og arbeidsplasser | WWF Norway

Myte: Oljenæringen sikrer velferd og arbeidsplasserPosted on 09 May 2017
De unike naturressursene i Lofoten er i verdensklasse. Nina Jensen ber LO-kongressen tenke på fremtidens arbeidsplasser, og la de potensielle petroleumsressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja forbli urørt.
© WWF-Norway/Frode Johansen/WWF-Canon
Kjære LO-kongressen: Vi må skape varige arbeidsplasser, ikke arbeidsplasser som er tikkende klimabomber.

Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Ny petroleumsvirksomhet i Norge vil ikke lønne seg i en verden som klarer Paris-avtalen. Vi blir utkonkurrert av land som pumper opp olje billigere enn oss. Det er ikke et spørsmål om hvis det skjer, men om når. Skal vi overholde forpliktelsene i Paris-avtalen, kommer det dessuten til å skje ganske snart. I denne virkeligheten, hvordan skal LO jobbe for å sikre fremtidens arbeidsplasser? Svaret kan ikke være åpning av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det håper jeg LO-kongressen, som nå pågår, også vil innse.

Hvilke er fremtidens jobber?
Den heftige økonomiske utviklingen i Norge de siste tiårene har vært mulig på grunn av blant annet tilgangen på og høstingen av naturressurser. Tilgang på naturressurser, kombinert med at vi har vært innmari dyktige på å få folk i arbeid, har vært viktige bidragsytere til at Norge er et av verdens beste land å bo i. Her har LO vært en fantastisk pådriver. Vi trenger et inkluderende samfunn, der flest mulig er i jobb. For å lykkes med dette også fremover, må LO være en pådriver for å skape fremtidens jobber. Men hvilke jobber er det?

Låser kunnskapen
Målene i Paris-avtalen om å begrense skadeomfanget av klimaendringene kan bare nås dersom vi drastisk og hurtig legger om energisystemene i hele verden. Det innebærer i korte trekk at vi slutter å bruke fossil energi som kull, olje og gass, og at vi begynner å bruke bærekraftige, fornybare energikilder som vind og sol. Fremtidens jobber må være grønne. Dette er det også bred enighet om blant næringslivsaktører, politikere og fagbevegelse. Dersom vi ikke endrer dagens kurs, og tvert imot trapper opp innsatsen på petroleumsvirksomheten, vil vi låse verdifull kunnskap og kompetanse til en næring som snart vil være borte. Skal norsk arbeidsliv være rustet for fremtiden, må vi satse på næringer som er fremtidsrettede og bygge kunnskap og kompetanse i disse.

6.500 grønne arbeidsplasser i fare
Et av spørsmålene som LO-kongressen denne uka skal ta opp, er spørsmålet om oljeboring utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja. Jeg håper delegatene tar med i betraktningen at å åpne for petroleumsvirksomhet i disse unike naturområdene, vil sette 6.500 grønne arbeidsplasser i fare. Industrianlegg og oljesøl gir ikke trygghet for fortsatt bærekraftig fiske og turisme. Når vi i tillegg vet at alle uoppdagede, fossile ressurser må bli liggende i bakken dersom vi skal ha en sjanse til å nå klimamålene i Paris-avtalen, så er det nesten ikke til å fatte at dette spørsmålet fortsatt er noe vi diskuterer.

Ulønnsomme petroressurser
Sunn økonomi er en forutsetning for å skape arbeidsplasser. I Norge har oljenæringen bidratt mye til økonomisk utvikling, men den kommer til å bli mindre og mindre viktig fremover. Ifølge en ny rapport fra tenketanken RethinkX, som har innovasjonseksperten Tony Seba i spissen, vil etterspørselen etter olje i 2030 ha falt med om lag 30 prosent sammenliknet med nivået i 2020, eller med om lag 30 millioner fat per dag. Rapporten peker spesifikt på at store deler av petroleumsressursene i Norge vil bli ulønnsomme, fordi de vil bli utkonkurrert av land som kan produsere billigere enn oss. Rapporten begrunner dette med en transportrevolusjon, der selvkjørende elbiler tar over på ganske kort tid. De bilene vi ser på veiene i dag blir, sammen med oljefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, verdiløse.

Klimavennlig arbeidsliv
Så, kjære LO-kongressen: Vi kan ikke fortsette å satse på olje- og gassnæringen som om den skulle være lønnsom i evig fremtid. Det kommer ikke til å skje. Nye felt må bli liggende urørt og særlig gjelder det feltene i områdene med mest sårbar natur. Jeg vet ikke når nedgangen for næringen i Norge kommer, men den kommer. Når det skjer, bør LO i god tid ha jobbet for å sikre nye, grønne arbeidsplasser som er relevante i et fremtidig klimavennlig arbeidsliv.
 
 
 
De unike naturressursene i Lofoten er i verdensklasse. Nina Jensen ber LO-kongressen tenke på fremtidens arbeidsplasser, og la de potensielle petroleumsressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja forbli urørt.
© WWF-Norway/Frode Johansen/WWF-Canon Enlarge
Kjære LO-kongressen: Vi kan ikke fortsette å satse på olje- og gassnæringen som om den skulle være lønnsom i evig fremtid. Det kommer ikke til å skje, skriver Nina Jensen.
© WWF/Fredrik Myhre Enlarge