Mye å vinne på samarbeid om klima og bærekraft med Kina | WWF Norway

Mye å vinne på samarbeid om klima og bærekraft med KinaPosted on 07 April 2017
Blue skies in Lijiang, Yunnan province, China.
Kina er både verdens største på utslipp av klimagasser og et sted hvor man tør å satse på å utvikle nye løsninger som finner veien til markedet i en enorm skala, for eksempel sol- og vindenergi.
© Inga Fritzen Buan
WWFs samarbeid med kinesiske selskaper har gitt betydelige klimakutt. Norge og Kina har mye å vinne på å samarbeide om å oppnå FNs bærekraftmål og i kampen mot klimaendringer, er WWFs råd til statsminister Erna Solberg som nå er på statsbesøk i Kina.

– Fordi landet er så stort og har så store utslipp av klimagasser, må enhver plan for å redde klodens klima omfatte Kina, påpeker seniorrådgiver og Kina-ekspert Inga Fritzen Buan i WWF Verdens naturfond.
Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og en stor norsk delegasjon besøker Kina for første gang siden landenes forhold med normalisert. WWF håper de benytter muligheten til å opprette mer samarbeid med kinesiske myndigheter og næringsliv om kampen mot klimaendringer spesielt og for FNs 17 bærekraftmål generelt.
– Vi i WWF har svært gode erfaringer fra samarbeid med kinesiske aktører om utslippskutt og vi mener mulighetene er mange og gode for andre norske aktører, sier Fritzen Buan.

Har kuttet 2,3 ganger Oslos utslipp
I Kina jobber WWF blant annet for at næringsliv og industri skal redusere klimagassutslippene sine. Et samarbeid med det verdensledende solenergiselskapet Yingli Solar og Kinas største eiendomsutvikler Vanke, har så langt gitt reduksjoner på hele 3,3 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer hele 2,3 ganger Oslos årlige utslipp.
– Vi opplever at samarbeid med oss er en attraktiv måte å jobbe på for store selskaper. De reduserer utslipp og sparer energi, penger og materialer, samtidig som de demonstrerer samfunnsansvar og evne til å tenke langsiktig, sier Fritzen Buan. 
WWFs strategi er å jobbe med enkelte selskaper om å kutte utslipp og utvikle metoder som kan spres til mange flere selskaper. Målene er basert på en grundig gjennomgang av potensialet for å kutte utslipp, bruke mer fornybar energi og bruke den mer effektivt.

Banebrytende for solcelleteknologi
Som del av samarbeidet med WWF skal Yingli og Vanke inngår at selskapene skal jobbe for å påvirke både selskaper de handler og konkurrerer med. Derfor har Yingli utviklet en industristandard for ren produksjon av solcelleteknologi sammen med WWF og Kinas nasjonale standardiseringsinstitutt. I 2016 ble denne standarden obligatorisk for alle produsenter av solcelleteknologi i Kina. Det bidrar i betydelig grad til at hele sektoren blir mer bærekraftig.
– Dette er banebrytende. Kinesiske produsenter av solcelleteknologi utgjør nesten 70 prosent av verdens solcelleteknologiprodusenter, dermed påvirker den nye standarden hele den internasjonale industrien positivt, sier Fritzen Buan.

Sprer grønn kunnskap
Eiendomsutvikleren Vanke har på sin side frigitt 120 patenter på teknologi som andre fritt kan bruke til å lage bærekraftige bygninger uten store utslipp av klimagasser.
– Ved å ønske «grønn konkurranse» velkommen i sin sektor, viser næringslivet at de ikke kun bryr seg om eget rykte som en måte å tjene penger på, men at de ønsker å drive fram et grønt skifte, sier Fritzen Buan.
 
Kampen mot klimaendringer og luftforurensing
Til tross for at Kina etter hvert er blitt verdens største investor i fornybar energi, er kull fortsatt landets dominerende energikilde. Kull bidrar ikke bare til utslipp av klimagasser, men også helseskadelig forurensing av luft, vann og jord. Spesielt luftforurensningen i Kina når innimellom dramatiske nivåer og fører til mange dødsfall. Barn, eldre og fattige er særlig utsatt.
 
Klimagassutslipp og luftforurensning er ikke det samme, men tiltak mot det ene vil i mange tilfeller også hjelpe mot det andre.
 
– Når fornybar energi erstatter fossil energi, og industrien tar i bruk ny og renere teknologi, vil det også redusere helsefarlig luftforurensing. På den måten bidrar kampen mot klimaendringer til andre mål for samfunnsutvikling, som fattigdomsreduksjon og folkehelse, sier Fritzen Buan.
 
Erna er ambassadør for bærekraftmålene
Utryddelse av fattigdom og bedre folkehelse er to av FNs 17 bærekraftmål, sammen med blant annet kampen for likestilling, ren energi for alle, fred og rettferdighet. Statsminister Erna Solberg er ambassadør for FNs bærekraftmål. Med Kina som en så viktig global aktør er det naturlig at bærekraftmålene er et tema under statsbesøket, mener WWF.
 
WWF Kina er invitert til en middag med statsministeren på den norske ambassaden i Beijing under statsbesøket. Her er nettopp bærekraftmålene på agendaen. WWF Kina vil benytte anledningen til å oppfordre Norge og Kina til å samarbeide om målene, spesielt hvordan kampen mot klimaendringer også kan ha andre bonuseffekter som renere luft.
 
– Ved å vise fram at kampen mot klimaendringer gjennom en overgang fra fossil til ren fornybar energi også vil gi mindre forurensing og bedre helse, vil myndighetene i Norge og Kina oppleve større støtte til klimatiltak i befolkningen. WWFs arbeid med kinesisk næringsliv er gode eksempler på hva man kan få til, sier Fritzen Buan.
 
 
Blue skies in Lijiang, Yunnan province, China.
Kina er både verdens største på utslipp av klimagasser og et sted hvor man tør å satse på å utvikle nye løsninger som finner veien til markedet i en enorm skala, for eksempel sol- og vindenergi.
© Inga Fritzen Buan Enlarge