Rekordlavt antall brunbjørn i Norge | WWF Norway

Rekordlavt antall brunbjørn i NorgePosted on 05 April 2017
– Dette er en trist utvikling, som ser ut til bare å fortsette. Til tross for den negative situasjonen for bjørnebestanden, setter ikke klima- og miljødepartementet inn tilstrekkelige tiltak for å snu utviklingen, sier WWF Verdens naturfonds rovdyrekspert Sverre Lundemo.
© Shutterstock
De siste årene har det blitt stadig færre brunbjørn i Norge. Fjoråret har det laveste antallet registrerte bjørner siden målingene startet i 2009, ifølge den siste rapporten fra Rovdata.
 
– Dette er en trist utvikling, som ser ut til bare å fortsette. Til tross for den negative situasjonen for bjørnebestanden, setter ikke klima- og miljødepartementet inn tilstrekkelige tiltak for å snu utviklingen, sier WWF Verdens naturfonds rovdyrekspert Sverre Lundemo.
 
Den omfattende DNA-registreringen av bjørn i Norge startet i 2009, og bestanden har siden den gang minket betydelig. Mens det ifølge Rovdata ble registrert 165 bjørner i 2009, ble 2016 det dårligste året noensinne, med kun 125 registrerte bjørner (51 binner og 74 hannbjørner). Dette er en nedgang på hele 24 prosent.
 
Bekymret for om bestandsmålet kan nås med dagens forvaltning
Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige kull med bjørnunger i Norge. I fjor ble det født kun seks (5,9) kull, noe som er under halvparten av bestandsmålet.
 
– Bjørnebestanden i Norge har hatt en nedadgående utvikling de siste syv årene. Med dagens forvaltning er jeg bekymret for om vi noen gang vil klare å nå det lave norske bestandsmålet på 13 årlige kull, sier Lundemo.
 
– Klima- og miljøminister Vidar Helgesen må ta grep
– Dersom den norske bjørnebestanden skal kunne ta seg opp, er vi helt avhengige av at flere binner får anledning til vandre fra Sverige og over til Norge, sier Lundemo.
 
Unge binner etablerer seg som oftest like i nærheten av sin egen mor. Derfor beveger den såkalte «binnefronten» seg veldig sakte vestover. Det er kun registrert i overkant av 50 binner (hunnbjørner) i Norge, og de norske kjerneområdene for binner ligger fremdeles tett inntil svenskegrensen.
 
– Sverige har en stor bjørnebestand, men samarbeidet mellom landene inkluderer tydeligvis ikke at Norge skal få gjenoppbygd sin bjørnestamme. I Sverige blir det årlig skutt flere binner nær grensa til Norge; bjørner som kunne bidratt til at vi kunne bygd opp igjen den lille bestanden på norsk side. Nå må klima- og miljøminister Vidar Helgesen ta grep, sier Lundemo.
 
For mange bjørner skytes
I 2016 ble det skutt åtte bjørner i Norge: fire i Hedmark, én i Sør-Trøndelag, én i Nordland og to i Finnmark. Samtlige skutte dyr var hannbjørner. Dette inkluderer den mye omtalte saken fra Stor-Elvdal i Hedmark, der statssekretær Lars Andreas Lunde i klima- og miljødepartementet instruerte Miljødirektoratet til å gi fellingstillatelse på en bjørn. Dette skjedde på eiendommen til partikollega Anders Kiær, og uten at det fantes noe faglig grunnlag for jakt.
 
Saken ble meldt inn for sivilombudsmannen, som nylig kom med skarp kritikk overfor saksbehandlingen i departementet. Sivilombudsmannen påpekte at saksbehandlingen manglet vurderinger av grunnlaget for jakt og således brøt med god forvaltningsskikk. Det understrekes også at slik håndtering av saker kan svekke tilliten til forvaltningen.
 
– Det er uforsvarlig å gi så mange fellingstillatelser på en art som er sterkt truet av utryddelse, og som har en negativ bestandsutvikling. Tvilsomme vedtak med anstrøk av politisk kameraderi bidrar ikke til å bedre denne situasjonen, sier Lundemo.
– Dette er en trist utvikling, som ser ut til bare å fortsette. Til tross for den negative situasjonen for bjørnebestanden, setter ikke klima- og miljødepartementet inn tilstrekkelige tiltak for å snu utviklingen, sier WWF Verdens naturfonds rovdyrekspert Sverre Lundemo.
© Shutterstock Enlarge
Bjørn, brunbjørn
I fjor ble det født seks kull med bjørnunger i Norge. Det er mindre enn halvparten av bestandsmålet på 13 årlige kull.
© © WWF / Sanchez & Lope Enlarge