Vidar Helgesen vil endre loven for å skyte flere truede dyr | WWF Norway

Vidar Helgesen vil endre loven for å skyte flere truede dyrPosted on 03 March 2017
I dag ble det kjent at klima- og miljøminister Vidar Helgesen foreslår en ny hjemmel i naturmangfoldloven som skal gi utvidet adgang til lisensfelling av ulv. Dermed får rovviltforvaltningen mulighet til å ta ut flere ulver enn i dag, uten at kravene til fare for skade på beitedyr er oppfylt.
© Wikipedia
WWFs generalsekretær Nina Jensen reagerer sterkt på at klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil endre naturmangfoldloven for at ulv og andre store rovdyr som ikke har gjort skade kan felles: – Dette er et av de styggeste eksemplene på norsk naturforvaltning i moderne historie.

– Det hører ikke hjemme noe sted å endre loven for å kunne skyte flere truede dyr, aller minst i den såkalte miljønasjonen Norge. Illustrerende nok skjer dette mens resten av verden markerer World Wildlife Day! sier en oppbrakt Jensen.

– Vi er også bekymret for hvilken effekt dette kan få for andre sårbare og truede arter i Norge, hvis det skal være mulig å utvanne og oppheve arters beskyttelse gjennom hastige lovendringer og uten et naturfaglig grunnlag, påpeker hun.
 
Vil gå til rettssak om flere ulv felles
I dag ble det kjent at klima- og miljøminister Vidar Helgesen foreslår en ny hjemmel i naturmangfoldloven som skal gi utvidet adgang til lisensfelling av ulv. Dermed får rovviltforvaltningen mulighet til å ta ut flere ulver enn i dag, uten at kravene til fare for skade på beitedyr er oppfylt.

Nina Jensen har allerede varslet at WWF vil gå til rettssak mot regjeringen dersom regjeringens nye lovforslag fører til felling av flere ulver enn i dag.

Helgesens lovforslag må først behandles av Stortinget før de regionale rovviltnemndene kan fastsette nye jaktkvoter. Ifølge VG skal Helgesen (H) ha fått støtte i Høyre, Frp, Ap og KrF for en ny lovendring fredag morgen. Siste dato for lisensfelling av ulv i år er 31. mars.

Svært kort høringsfrist
Lovforslaget som ble presentert av Helgesen i dag er i tråd med forslaget som ble sendt ut på høring så nylig som i forrige uke. Dette er i strid med den såkalte utredningsinstruksen, som slår fast at høringsfrister normalt skal være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. I dette tilfellet er det kun avsatt 5 dager, inkludert en helg, for at organisasjoner og andre kunne sende inn sine kommentarer på innholdet.

Det er flere enn WWF som reagerer på Helgesens endringsforslag og hastebehandlingen. I en felles høringsuttalelse fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Zoologisk Forening og SABIMA, skriver organisasjonene at de på det sterkeste vil advare mot å endre naturmangfoldloven for å gjøre det lettere å felle ulv, slik regjeringen har foreslått. Organisasjonene mener det virker som at lovforslaget «kun (er) utformet for å legge til rette for å ta livet av flere ulver, og dette gjøres i tillegg på et tilsynelatende svakt vurderingsgrunnlag».

Ulvedebatten i Norge har eskalert etter at de regionale rovviltnemndene i fjor høst vedtok å skyte til sammen 47 ulver, noe som tilsvarer 2/3 av den norske ulvebestanden. Vedtaket vakte internasjonal oppsikt. Protester har strømmet inn fra hele verden, og saken har vært omtalt i en rekke internasjonale medier.
Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som slo fast at 32 av de 47 ulvene ikke kunne skytes i løpet av vinterens ulvejakt.
 
I dag ble det kjent at klima- og miljøminister Vidar Helgesen foreslår en ny hjemmel i naturmangfoldloven som skal gi utvidet adgang til lisensfelling av ulv. Dermed får rovviltforvaltningen mulighet til å ta ut flere ulver enn i dag, uten at kravene til fare for skade på beitedyr er oppfylt.
© Wikipedia Enlarge