Nå tror Nina på seier for fornybar energi i Oljefondet | WWF Norway

Nå tror Nina på seier for fornybar energi i OljefondetPosted on 17 February 2017
- Denne våren tror jeg vi får gjennomslag for fornybar energi i Oljefondet, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.
© Ivan Tostrup
- I vår tror jeg Stortinget endelig vil bestemme seg for å la Oljefondet investere direkte i fornybar energi. Det vil ikke være et øyeblikk for tidlig, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond.

I flere år har WWF Verdens Naturfond – sammen med en rekke andre organisasjoner og institusjoner – arbeidet for at Oljefondet skal få investere direkte i fornybar energi.
- Mer fornybar energi vil erstatte kull- og gasskraft og hjelpe oss å redde klimaet. Dette er den beste sjansen politikerne våre har til å senke globale klimautslipp – og samtidig sikre Norge langsiktige inntekter. Det eneste de trenger å gjøre er å la Oljefondet få lov å tjene penger på den fornybare revolusjonen, som nå går stadig raskere over nesten hele verden. Denne saken er egentlig overmoden – og jeg tror gjennomslaget kommer i år, sier Nina Jensen.
 
Solkraft og strømnett
Flere år på rad har WWF og andre miljøorganisasjoner forsøkt å få Stortinget med på å si ja til direkte investeringer i fornybar energi, som vindmøller, solkraftanlegg, strømnett og batteriparker.
Hvert år har Stortinget sagt nei – men har samtidig flere ganger bedt regjeringen komme tilbake med nye utredninger og mer informasjon. Det skjedde senest i fjor: Da ba stortingsflertallet regjeringen arbeide videre med saken og komme tilbake til spørsmålet i fondsmeldingen for 2017. Meldingen er ventet i slutten av mars.
 
Tre grunner til optimisme i år
Det er tre viktige grunner til å tro at nølingen nå endelig snart er over, mener Nina Jensen:
- For det første er det stadig mindre grunn til å frykte at dette vil være spesielt farlige investeringer. Både Finansdepartementet og Stortinget har vært bekymret for at dette kan være risikable markeder å gå inn i. Men vi ser et jevnt økende tilsig av eksperter som bekrefter at disse risikoene fint kan håndteres - senest i en ny rapport som regjeringen fikk fra det internasjonale konsulentselskapet McKinsey nå i vinter, sier Jensen.
 
Markedene vokser, og kunnskapen med dem
For det andre viser Jensen til at den fornybare energirevolusjonen vinner terreng for hvert år som går. I fjor kom for eksempel nesten 90 prosent av all ny kraft i Europa fra fornybare kilder.
- Markedene vokser, og de vokser fort. Stadig flere investorer satser stort og bidrar til å skaffe erfaringer som kan være verdifulle også for andre. Det bør gjøre det lettere for nye aktører som vil inn, og dermed også for Oljefondet, sier Jensen.
Det anerkjente internasjonale initiativet New Climate Economy skrev i en rapport i fjor at det skal investeres omtrent 90 billioner dollar i infrastruktur globalt de neste 15 årene. Det er mer enn den totale verdien av alle verdens aksjer i dag.
 
Arbeiderpartiet på gli
For det tredje mener Nina Jensen hun ser tegn til at dette temaet for alvor er i ferd med å synke inn også blant norske politikere.
- Toneangivende politikere sender stadig tydeligere signaler om at tiden er inne for endringer i Oljefondet. Sist ute var Arbeiderpartiets finanspolitiker Marianne Marthinsen. I et ferskt intervju med det internasjonale nyhetsbyrået Bloomberg signaliserer hun at hun mener man bør være forsiktig med å gå inn i fremvoksende markeder i fattigere land, men åpner samtidig for at Arbeiderpartiet kan gå inn for at Oljefondet får investere i infrastruktur. Det er ingen tvil om at denne saken nå er i bevegelse, og vi ser fram til debatten om hvordan et nytt mandat for Oljefondet bør utformes. I den diskusjonen blir det aller viktigste å sørge for at vi ikke begynner å investere i ny fossil infrastruktur, som rørledninger eller fossile kraftverk, sier Nina Jensen.
 
Stortingsbehandling til våren
Hvert år kommer finansministeren til Stortinget med en egen melding om Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland som er det formelle navnet. I vår ventes denne meldingen i slutten av mars. Så skal meldingen diskuteres i Stortingets finanskomité. Endelig vedtak kommer i mai.
Spørsmålet om direkte investeringer i fornybar energi er del av en større debatt om Oljefondets framtidige profil, der Stortinget også skal ta stilling til et nytt forslag om å plassere mer av fondet i aksjer. Norges Bank har tidligere forsikret at en større aksjeandel fint kan kombineres med å åpne for direkte investeringer i infrastruktur.
- Samtlige partier på Stortinget har i en eller annen form støttet ideen om at Oljefondet bør få investere direkte i fornybar energi. Det som gjenstår er å få denne velviljen omsatt i et konkret vedtak. Signalene fra Arbeiderpartiet burde bety at det blir mulig å finne et både bredt og konstruktivt flertall i år, sier Nina Jensen.
 
Hva er unotert infrastruktur?
Det tekniske begrepet for de investeringene denne debatten dreier seg om er unotert infrastruktur. Med «infrastruktur» menes det nett av faste anlegg som er grunnlaget for en virksomhet – det kan typisk være veier, jernbane, havner, kraftverk, strøm- og telenett. Med «unotert» menes at dette gjelder virksomhet som ikke er en del av aksjemarkedet på noen børs. Det er ikke så vanlig å børsnotere for eksempel jernbanestrekninger eller kraftledninger. Størsteparten av veksten i fornybar energi i verden foregår i virksomheter som ikke er børsnotert, og ekspertene venter at dette vil fortsette.

- Går glipp av muligheter
Norges Bank, som forvalter Oljefondet, har i dag ikke mandat til å investere i unotert infrastruktur. Inntil sju prosent av fondet kan investeres i unotert eiendom. Resten plasseres i aksjer og obligasjoner.
- Så lenge Stortinget ikke vil la Oljefondet investere direkte i solkraftanlegg, vindparker eller strømnett, lar vi viktige muligheter gå fra oss. Gode og framtidsrettede energiprosjekter går glipp av kapital, mens Oljefondet går glipp av en stadig mer åpenbar investeringsmulighet. I dette markedet kan Norge tjene store penger på å la Oljefondet investere i løsninger nesten alle ser at verden trenger mer av, sier Nina Jensen.

Les mer
Allerede i 2006 ba Norges Bank om å få mulighet til å utforske dette markedet. De siste årene har flere faginstanser kommet med sine anbefalinger og bidratt med økt kunnskap om hvordan denne typen investeringer kan håndteres. WWF Verdens naturfond har – sammen med våre samarbeidspartnere i Framtiden i våre hender, Greenpeace og Kirkens Nødhjelp – laget en oversikt over de mest sentrale rapportene og dokumentene, samt de viktigste konklusjonene.
 
- Denne våren tror jeg vi får gjennomslag for fornybar energi i Oljefondet, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.
© Ivan Tostrup Enlarge