Ny allianse advarer Arbeiderpartiet mot oljeboring i LoVeSe | WWF Norway

Ny allianse advarer Arbeiderpartiet mot oljeboring i LoVeSePosted on 07 February 2017
Henningsvær i Lofoten
WWF Verdens naturfond, Norges Fiskarlag og Forum for Reiseliv har sendt brev til alle partiets fylkeslag – samt AUF – med oppfordring om at fylkeslagene støtter AUFs dissens og sier nei til konsekvensutredning for olje av alle områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja.
© Frode Johansen / WWF-Norge
Arbeiderpartiet har lagt frem forslag til nytt partiprogram. Norges største parti ser fortsatt for seg en dårlig kompromissløsning om konsekvensutredning for olje i områdene sør for Lofoten. Det advarer en ny allianse bestående av reiseliv, fiskerinæring og miljøbevegelse på det sterkeste mot.
 
WWF Verdens naturfond, Norges Fiskarlag og Forum for Reiseliv har sendt brev til alle partiets fylkeslag – samt AUF – med oppfordring om at fylkeslagene støtter AUFs dissens og sier nei til konsekvensutredning for olje av alle områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det vil si områdene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2.
 
Lofoten, Vesterålen og Senja er et område av internasjonal betydning. Fastlands-Europas største sjøfuglkoloni med hekkebestander for lundefugl og toppskarv av internasjonal viktighet ligger på øyene Røst og Værøy. Og ganske så riktig, begge disse øyene blir berørt av en eventuell oljeaktivitet i Nordland 6. Røst ligger midt på delelinja i området hvor Arbeiderpartiet ønsker aktivitet, mens Værøy ligger akkurat utenfor. Begge har et stort potensial for å bli tilsølt med oljegriseri ved en eventuell ulykke.
 
Unik turistdestinasjon
– Turistene som reiser til områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja er opptatt av natur. Og det er ikke så rart, for dette er et område som internasjonale media gjentatte ganger har plassert på topp blant de vakreste og mest autentiske turistdestinasjonene i verden. Et rent hav med sprellende torsk og øredøvende fuglefjell er uten tvil det som er viktigst å ta vare på, sier Per-Arne Tuftin, direktør i Forum for Reiseliv, og fortsetter:
 
– Dette ser ikke vi hvordan skal la seg kombinere med oljeboring, seismikkskyting og også en økt risiko for oljeulykker.
 
Unike fiskeriressurser
Lofoten, Vesterålen og Senja er også et av verdens viktigste havområder for blant annet fisk, hval og sjøfugl. Her finnes gyteområdene til den største torskestammen i verden. Også mange andre arter gyter i området. Faktisk er hele 70 prosent av all fisk som fiskes i Norskehavet og i Barentshavet innom disse havområdene i løpet av livet sitt.
 
– Noen av områdene sør i Lofoten er blant landets aller rikeste og mest verdifulle fiskefelter. Torsk og hyse som gyter her er selve ryggraden i lokalsamfunnet. Fiskeriene her bringer hvert år hundretalls millioner av kroner til kommunene og milliarder av kroner til statskassa. Dette er i tillegg fornybar inntekt i all fremtid om vi forvalter fisken riktig. Da kan vi ikke ha risikofull oljeboring og seismikkskyting i disse områdene, påpeker Kjell Ingebrigtsen, leder for Norges Fiskarlag.
 
Unike naturverdier
– Lofoten, Vesterålen og Senja er blant verdens største marine underverk, og det er sånn at noen steder er naturen mye mer verdt uten olje. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er nettopp slike steder. Og området sør for Lofoten, altså det som på oljespråket kalles Nordland 6, er virkelig rosinen i pølsa når det gjelder natur. Kompromissforslaget som foreslås er derfor faktisk like ille som å åpne opp hele området, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
 
Hun understreker at en konsekvensutredning i realiteten er et første skritt mot oljeutvinning – det er ingen uskyldig kunnskapsinnhenting, slik det gjerne blir framstilt som.
 
– Det finnes ikke et annet havområde i landet vi har så masse kunnskap om som nettopp områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Norges ledende havforskere ved Havforskningsinstituttet i Bergen er krystallklare på at oljen må ligge urørt, risikoen for å ødelegge den verdifulle naturen er rett og slett for stor. Med andre ord, landsmøtet til Arbeiderpartiet må gi fiskeri, turisme og natur forrangen i disse havområdene og legge oljedebatten permanent død, sier Jensen.
 
Henningsvær i Lofoten
WWF Verdens naturfond, Norges Fiskarlag og Forum for Reiseliv har sendt brev til alle partiets fylkeslag – samt AUF – med oppfordring om at fylkeslagene støtter AUFs dissens og sier nei til konsekvensutredning for olje av alle områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja.
© Frode Johansen / WWF-Norge Enlarge
– Landsmøtet til Arbeiderpartiet må gi fiskeri, turisme og natur forrangen i Lofoten, Vesterålen og Senja og legge oljedebatten permanent død, mener Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
© WWF-Norge/Heidi Katrine Bang Enlarge
– Turistene som reiser til områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja er opptatt av natur. Og det er ikke så rart, for dette er et område som internasjonale media gjentatte ganger har plassert på topp blant de vakreste og mest autentiske turistdestinasjonene i verden, sier Per-Arne Tuftin, direktør i Forum for Reiseliv.
© Joar Håland Enlarge