Lofoten – et av verdens marine underverker | WWF Norway

Lofoten – et av verdens marine underverkerPosted on 17 January 2017
Stortinget sa nei til konsekvensutredning av havområdet utenfor Lofoten – en viktig seier for WWF og for Norges vakreste og kanskje mest verdifulle havområde.
© Bård Løken/WWF-Norge
Lofoten, Vesterålen og Senja er blant verdens største marine underverk. – Noen steder er naturen mest verdt uten olje. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er nettopp slike steder, sier WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen.

Noen havområder er mer storslåtte og unike enn andre. Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke «bare» vakker natur, det er også et av verdens viktigste havområder for blant annet fisk og sjøfugl. Her finnes gyteområdene til den største torskestammen i verden, og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni med hekkebestander for lundefugl og toppskarv av internasjonal viktighet.

I forrige uke ble det klart at Arbeiderpartiets programkomité vil konsekvensutrede et område utenfor Lofoten med tanke på oljeboring, det såkalte Nordland VI.

Dette reagerer hele miljø-Norge sterkt på, og får støtte av dem som har havet som sin arbeidsplass: Norges Fiskarlag. Fiskarlaget påpeker at fiskebankene utenfor Røst i Lofoten – som berøres direkte av en eventuell oljeåpning av Nordland VI – er blant landets viktigste fiskeområder og derfor må holdes oljefritt.

Viktig for verdens fiskebestander
– WWF støtter Norges Fiskarlag fullt og helt i dette. Verdens største torskebestand har havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, inkludert områder av Nordland VI, som sitt hovedgyteområde. Når Havforskningsinstituttet også forteller at hele 70 prosent av mengden fisk – av alle slag – som fiskes i Norskehavet og Barentshavet er innom de samme havområdene, sier det alt om naturverdiene som finnes her, forklarer Nina Jensen.

– For eksempel driver billioner av sildelarver gjennom området hvert år på sin vandring inn i Barentshavet. Her danner de grunnlag for mye av det rike dyrelivet som finnes i dette kalde og klare havområdet.

Vi trenger ikke mer kunnskap om LoVeSe
En konsekvensutredning er i realiteten et første skritt mot oljeutvinning – det er ingen uskyldig kunnskapsinnhenting, slik det gjerne blir framstilt som, påpeker Jensen.
 
– Det finnes ikke et havområde i landet vi vet så mye om som nettopp områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Norges ledende havforskere ved Havforskningsinstituttet i Bergen er krystallklare på at oljen må ligge, fordi risikoen for å ødelegge den verdifulle naturen er for stor, sier hun og fortsetter:
 
– Nå må vi bruke kunnskapen som er blitt kontinuerlig samlet inn de siste tolv årene til å fatte den eneste riktige beslutningen: Vi må ta vare på de levende naturverdiene i Lofoten, Vesterålen og Senja for fremtidige generasjoner og skrinlegge alle oljeplaner i dette området én gang for alle.
 
Obama og Trudeau: Ja til bærekraftig vekst
Det er ikke bare Norge som debatterer å verne unike naturverdier mot oljevirksomhet. Mange land står i samme dilemma som oss. Noen av dem har valgt å snu problemstillingen på hodet og si ja til bærekraftig vekst og verdiskaping, heller enn å gjøre spørsmålet om naturvern til et spørsmål om økonomiske kostnader.
 
– Da USAs president Barack Obama og Canadas statsminister Justin Trudeau før jul vernet enorme havområder i Arktis mot fremtidig oljeboring, ble det nettopp begrunnet med å sikre en sterk og bærekraftig arktisk økonomi, noe som forutsetter et bærekraftig økosystem. Norge forvalter ett av verdens marine underverker.  Det gir oss et ansvar for å ivareta naturens egenverdi i disse områdene, samtidig som det danner grunnlaget for en økonomisk utvikling hvor naturen står i høysetet, sier Jensen.    
 
Verdensnaturarvsteder under press
Det er ikke uten grunn at Lofoten, Vesterålen og Senja stadig nevnes som kandidat til UNESCOs verdensnaturarvliste. Ressursene i havområdet her har vært grunnlag for bosetning og arbeidsplasser i regionen siden før vikingtiden. Det er den smale kontinentalsokkelen (delen av kontinentet som går ut i havet) kombinert med næringsrike havstrømmer som sørger for det unike vellet av naturverdier. Nærmere bestemt: LoVeSe er et såkalt oppstrømsområde. Slik forklares dette i WWF-Norges rapport Lofoten – et av verdens marine underverk:

«Disse områdene kjennetegnes ved at det undersjøiske landskapet, formen på kystlinjen, innretningen og strømforholdene danner grunnlaget for en oppstrøm av næringsrikt vann fra dypet som forsyner det marine økosystemet med næring. Når det næringsrike vannet fra dypet trekkes opp i de øverste vannlagene, hvor sollyset treffer, har planteplanktonet alt det trenger for å utføre fotosyntese og da blomstrer planteplanktonet i enorme mengder. Slik blir havet levende».
 
En WWF-rapport publisert i 2015, viste at hele 70 av de 229 områdene som allerede finnes på UNESCOs verdensnaturarvliste er truet av olje, gass og/eller gruvedrift. Det afrikanske kontinentet er spesielt hardt rammet.

– Vi er vitne til en alarmerende utvikling hvor vi står i akutt fare for at noen av verdens mest umistelige områder går tapt – og med dem en rekke unike arter, for ikke å nevne utallige menneskers livsgrunnlag. Norge bør gå foran og sørge for et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja – det fantastiske marine underverket som vi faktisk har ansvar for å ivareta, sier WWFs Nina Jensen.
 
Stortinget sa nei til konsekvensutredning av havområdet utenfor Lofoten – en viktig seier for WWF og for Norges vakreste og kanskje mest verdifulle havområde.
© Bård Løken/WWF-Norge Enlarge