Ulvene får leve! | WWF Norway

Ulvene får leve!Posted on 20 December 2016
Endelig kom den gode ulvenyheten: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier nei til jakt på 32 ulver.
© WWF-Norge/Wenche Grønås
Det blir ikke jakt på de fire ulvefamiliene i Letjenna, Slettås, Kynna og Osdalen. Det har klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå avgjort. – 32 ulver er reddet. I dag føler vi først og fremst lettelse, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
 
– Takk til Vidar Helgesen som har lyttet til argumentene fra alle oss som har stått på for at ulven skal få leve i norsk natur. I dag har han reddet 32 ulver, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
Klima- og miljødepartementet har i dag omgjort vedtaket til rovviltnemndene om å tillate lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen, og 8 ulver utenfor. Dermed blir det ikke noe av den mest omfattende ulvejakta i norsk historie på over 100 år. Lisensjakten blir begrenset til 15 individer utenfor ulvesonen, hvorav 6 er skutt så langt.
 
Store reaksjoner verden over
Rovviltnemndenes vedtak om å skyte til sammen 47 ulver, noe som tilsvarer 2/3 av den norske ulvebestanden, har vakt internasjonal oppsikt. Protester har strømmet inn fra hele verden, og saken har vært omtalt i en rekke internasjonale medier.
 
– I dag føler vi først og fremst lettelse, og gleder oss til å fortelle alle som har støttet oss fra fjern og nær at engasjementet har nyttet, og at 32 av ulvene er reddet, sier Jensen.
 
Ulovlig ulvejakt
Regjeringen viser i sitt vedtak til at det ikke er lov til å åpne for lisensjakt på ulv som ikke utgjør noen fare for sau eller andre beitedyr. Miljødirektoratet ville i sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet 24. november i år, ikke uttale seg om lisensjakt på ulv i dette tilfelle var lovlig eller ikke. Nå har lovavdelingen i Justisdepartementet utredet saken og er krystallklare i sin konklusjon; vilkårene for å åpne for lisensjakt er ikke tilstede i denne saken.
 
– Vår vurdering av dette spørsmålet har vært soleklar: Det er ikke lovlig å skyte ulv når det ikke er fare for skade på vesentlige samfunnsinteresser. Da Miljødirektoratet selv ikke ville trekke denne juridiske konklusjonen, ba WWF-Norge klima- og miljøminister Helgesen om å få fram en uavhengig juridisk vurdering. Det har han nå gjort, og det gjør at ulvene får leve, sier Jensen.
 
Over 60.000 underskrifter
Sammen med de andre miljøorganisasjonene og en rekke engasjerte enkeltpersoner har det blitt samlet inn 60 000 underskrifter for å redde ulvene.
 
– Det har vært et bredt og folkelig engasjement for å redde ulvene. Dette engasjementet har vært helt uvurderlig i arbeidet for ulv i norsk natur, sier Jensen.
 
Besøkte ulvefamiliene i Letjenna
Det er veldig sjelden å oppleve å ulv på nært hold i Norge. Sammen med rådgiver Sverre Lundemo fikk Nina Jensen i vår oppleve ulvefamilien i Letjenna. Der fikk de høre ulvene hyle og så ferske ulvespor i snøen.
 
– Det var en helt unik opplevelse! Den ulveflokken jeg merket nærværet til, er blant dem som Rovviltnemndene vedtok å utrydde. At disse ulvene nå får leve, er jeg uendelig glad for, sier Jensen.
 
Vil du bli med oss videre i arbeidet for å bevare ulven og de andre rovdyrene i norsk natur? Bli rovdyrfadder.
Endelig kom den gode ulvenyheten: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier nei til jakt på 32 ulver.
© WWF-Norge/Wenche Grønås Enlarge