– Uforståelig av Miljødirektoratet å tillate gaupejakt | WWF Norway

– Uforståelig av Miljødirektoratet å tillate gaupejaktPosted on 15 December 2016
– Vi reagerer på at Miljødirektoratet vil tillate jakt på gauper som ikke har tatt sau eller andre beitedyr. Det er ingen saklig grunn til å behandle gaupe forskjellig fra de andre rovdyrene, som ikke er jaktbare arter, sier fagsjef i WWF-Norge Karoline Andaur.
© Erik Frøystein
Gaupe skal fortsatt være en jaktbar art i Norge. Det har Miljødirektoratet bestemt i den nye jaktforskriften, til tross for at gaupa er en sterkt truet art i Norge.
 
­– Vi kan ikke se at Miljødirektoratet har noen faglige argumenter for at gaupe skal være en jaktbar art i Norge, sier Karoline Andaur, fagsjef i WWF-Norge.
 
Gaupe kan skytes uten å ha spist sau
Gaupa er registrert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2015 – i likhet med bjørn og jerv. I tillegg har jakten på det sjeldne kattedyret vært så omfattende at gaupa de siste fire årene har ligget under det lave bestandsmålet fastsatt av Stortinget.
 
– Vi reagerer på at Miljødirektoratet fortsatt vil tillate jakt på gauper som ikke har tatt sau eller andre beitedyr. Det er ingen saklig grunn til å behandle gaupe forskjellig fra de andre rovdyrene, som ikke er jaktbare arter, sier Andaur.
 
Jaktbar art = skuddpremie tillatt
At gaupa fortsatt skal være en jaktbar art, betyr at den kan jaktes selv i områder der den ikke utgjør noe skadepotensial for beitedyr. I tillegg har kommuner adgang til å innføre skuddpremie på jaktbare arter. I fjor vinter vedtok blant annet Lyngen i Troms å innføre skuddpremie på gaupe.
 
– Skuddpremie på truede dyrearter i Norge bør ikke forekomme. Hadde Miljødirektoratet fjernet  gaupa fra listen over jaktbare arter, ville det også være forbudt å innføre skuddpremie, sier Andaur.
 
Arrogant av Miljødirektoratet
Miljødirektoratet har ikke begrunnet avgjørelsen sin om å beholde gaupa som en jaktbar art. WWF-Norge har krevd at gaupa ikke lenger skal være jaktbar, fordi nedgangen i bestanden har endret gaupas status fra sårbar i 2010 til sterkt truet i 2015 på Norsk rødliste for arter.
 
– Siden 2010 har gaupa fått stadig vanskelige livsvilkår. Vi opplever avgjørelsen som Miljødirektoratet nå har tatt med den nye jaktforskriften som arrogant og uforståelig. WWF-Norge vil ta saken opp med klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Vårt krav om å likebehandle gaupe med de andre rovdyrene som er listet som sterkt truet, er et godt faglig innspill som fortjener et begrunnet svar, sier Andaur.
– Vi reagerer på at Miljødirektoratet vil tillate jakt på gauper som ikke har tatt sau eller andre beitedyr. Det er ingen saklig grunn til å behandle gaupe forskjellig fra de andre rovdyrene, som ikke er jaktbare arter, sier fagsjef i WWF-Norge Karoline Andaur.
© Erik Frøystein Enlarge