Fattige land viser klimalederskap | WWF Norway

Fattige land viser klimalederskapPosted on 18 November 2016
Årets klimatoppmøte i Marrakesh har handlet om å fylle den globale klimaavtalen med innhold. Her fra et tidligere klimatoppmøte, der WWF minner deltakerne om at verden holder øye med dem og hva de fåt til for å kutte klimautslipp og hindre klimaendringene.
© Slawek Jankowski ALEF / WWF-International
På FNs klimatoppmøtes siste dag kom den beste nyheten: 47 utviklingsland forplikter seg til å bli 100 prosent fornybare. – Dette er klimalederskap. Jeg håper rike land som Norge vil la seg inspirere, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Årets klimatoppmøte COP22 avsluttes nå i Marrakesh i Marokko, etter nesten to uker med forhandlinger om hvordan de enkelte landene i praksis skal oppfylle forpliktelsene om klimakutt som ble avtalt med den globale klimaavtalen i Paris i fjor.

Klimalederskap
På toppmøtets siste dag kom altså den banebrytende nyheten fra de 47 utviklingslandene i koalisjonene Climate Vulnerable Forum om at de skal gjennomføre et skifte til 100 prosent fornybar energi så raskt som mulig innen 2050. I tillegg skal de oppdatere klimamålene de har i Paris-avtalen og lage lavutslippsplaner fram mot 2050. Dette skjer til tross for at landene selv har svært lave utslipp og store behov for økonomisk og sosial utvikling. 
– Dette er klimalederskap. 47 sårbare og stort sett fattige land viser resten av verden hva det vil si å ta kampen for en rettferdig og bærekraftig verden, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
– Det er liten tvil om at dette er den beste nyheten fra COP22. Vi håper rike land som Norge vil la seg inspirere. De klimakuttene som landene har lovet er ikke nok til å nå målene i Paris-avtalen. Vi trenger 100 prosent fornybar energi verden over og kraftige utslippskutt i alle sektorer, sier Jensen.
 
Mål langt fram i tid
Det var under fjorårets klimatoppmøte i Paris at verden endelig kom til enighet om en global klimaavtale. Paris-avtalen, som trådte i kraft 4. november i år, slår fast at den globale oppvarmingen ikke må overstige 2oC og helst ikke over 1,5oC. Avtalen peker mot mål langt fram i tid, men sier lite om hva som må gjøres og hvem som skal gjøre det.
– Paris-avtalen sender mange riktige signaler, men det er en god del jobb som gjenstår for å komme skikkelig i gang. Marrakesh-møtet har hatt fokus nettopp på regelverket som må til, forklarer WWF-Norges klimarådgiver Inga Fritzen Buan fra Marrakesh.
– De 197 landene som er med på klimakonvensjonen, har deltatt på årets klimamøte og forhandlet om den lille skriften i avtalen og for å fremme globale klimatiltak innen fornybar energi, skogvern og i byer, fortsetter hun.
 
USA-valget var stresstest
– FNs klimaforhandlinger i Marrakesh har oppnådd det de måtte denne uka, nemlig å fylle løftene fra Paris-avtalen med substans slik at den kan iverksettes fullt ut. Arbeidet i Marokko har kanskje ikke vært av det mest glamorøse, men det er et viktig skritt videre i den kjedereaksjonen som er nødvendig for å oppfylle den globale klimaavtalen, sier leder for WWFs internasjonale klima- og energiarbeid, Manuel Pulgar-Vidal.
Han påpeker dessuten at klimaavtalen som ble inngått i fjor, har bestått sin første stresstest: Det amerikanske presidentvalget.
– Landene som har signert avtalen har alle som en gjentatt løftene om at de står bak denne avtalen, også etter at resultatene fra USA ble kjent, sier Pulgar-Vidal.
 
Tekniske diskusjoner
Klimatoppmøtet i år har vært preget av mange tekniske diskusjoner. På møtets siste dag var det som vanlig flere arbeidsområder det ikke var enighet om. WWF har jobbet for et vedtak om at Paris-avtalens regelverk skal være ferdig innen 2018, og for at 2018 også skal være året når alle land revurderer og hever klimamålene sine.
– Det har vært vanskelig å få enighet om hvordan en slik revurderingsprosess i 2018 skal planlegges for at den skal bli virkningsfull. Derfor risikerer vi nok et meningsløst høynivåmøte hvor miljøvernministere forteller oss hva de allerede holder på med, sier Fritzen Buan.
Noe av det landene er blitt enige om i Marrakesh, er et «veikart» for klimafinansiering, som skal vise hvordan rike land må følge opp løftene om å betale 100 milliarder dollar per år innen 2025. Disse finansieringsløftene ble inngått i 2010, men er bare delvis innfridd til nå. Pengene skal gå til klimakutt og klimatilpasning.
 
Alle må med
Parallelt med de tekniske forhandlingene i Marrakesh, har det vært tematiske dager for skog, vann, industri, næringsliv, byer, energi, transport, hav og jordbruk. Dette er del av «Global Climate Action Agenda» som handler om hvordan ikke-statlige aktører kan bidra i kampen mot klimaendringer og for bærekraftig utvikling. WWF mener det er viktig at land og ikke-statlige aktører som byer og næringsliv samarbeider.
– Det er land som har hovedansvaret for kampen mot klimaendringer, men byer og næringsliv kan hjelpe dem ved å vise fram konkrete løsninger og å våge å gjøre mer enn det som er bestemt i nasjonal politikk, sier Fritzen Buan.
 
 
 
 
 
 
 
Årets klimatoppmøte i Marrakesh har handlet om å fylle den globale klimaavtalen med innhold. Her fra et tidligere klimatoppmøte, der WWF minner deltakerne om at verden holder øye med dem og hva de fåt til for å kutte klimautslipp og hindre klimaendringene.
© Slawek Jankowski ALEF / WWF-International Enlarge
WWFs klimarådgiver Inga Fritzen Buan forteller at svært mye kan gjøres med klimautslipp allerede nå.
© Naoyuki Yamagishi/WWF-Japan Enlarge