- Nå trenger vi ti bud for det grønne skiftet | WWF Norway

- Nå trenger vi ti bud for det grønne skiftetPosted on 28 October 2016
Generalsekretær Nina Jensen
© WWF-Norge
- Utvalget for Grønn Konkurransekraft har levert gode løsninger for veien til lavutslippssamfunnet. Nå handler det om gjennomføring. Vi trenger ti bud for hvordan det grønne skiftet skal foregå, sier Nina Jensen.
 
Fredag la Idar Kreutzer og Connie Hedegaard fram sine anbefalinger om hvordan Norge kan styrke sin grønne konkurransekraft.
- To sentrale budskap fra ekspertutvalget er at vi må kutte utslipp i Norge for å få den omstillingseffekten vi trenger, og at vi må vurdere endringer i dagens petroleumsregime for å unngå at samfunnets ressurser investeres i fossil energi verden ikke trenger. Det siste pekte også grønn skattekommisjon på i sine anbefalinger. Dette er en tydelig beskjed til regjeringen om at det nå må bli slutt på full gass i oljesektoren og utstrakt satsing på kvotekjøp i andre land for å kompensere, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
 
Vil vri forskning, transport, jordbruk og olje
Blant forslagene fra utvalget er endringer i dagens petroleumsregime og en vridning av forskning fra fossilt til grønt. De foreslår også nye og bedre rammebetingelser for grønt næringsliv, et CO2-fond for transportsektoren, mer biomasse fra skogen, grønne offentlige innkjøp og en omlegging av jordbruksstøtten for å stimulere klimavennlig drift.
- Vi skal studere forslagene nærmere og er ikke nødvendigvis 100 prosent enige i alt. Men til sammen gir dette et meget godt utgangspunkt for den videre debatten om det grønne skiftet i Norge, sier Jensen.
 
Vil ha ti bud i oppfølgingen
Nina Jensen kommenterte rapporten under framleggelsen. Hun gratulerte Kreutzer og Hedegaard med utvalgsarbeidet – og understreket at utfordringen nå går til regjeringen og statsminister Erna Solberg.
- Nå er det oppfølgingen det kommer an på. Dette er spørsmål der det trengs tung politisk prioritering fra toppen og ned. Derfor vil vi nå utfordre statsministeren til å bruke et virkemiddel som fikk stor betydning da Norge skulle bygge opp oljenæringen. Den gang vedtok man ti «oljebud» om hvordan utviklingen av næringen skulle foregå for å komme samfunnet til gode. Nå trenger vi ti tilsvarende bud for det grønne skiftet. Slike bud kan bygge videre på de mange gode forslagene i rapporten, sier Nina Jensen.
 
Rett inn i diskusjonen om statsbudsjett og klimalov
Hun mener utvalgsarbeidet griper rett inn i den pågående diskusjonen om statsbudsjettet for 2017 – og i debatten om den varslede nye klimaloven.
- Diskusjonen om statsbudsjettet handler nå både om petroleumsskatt, statlige forskningsmidler og klimabudsjettering. Ordninger som at staten utbetaler leterefusjon til selskap som driver oljeleting må bort. Stortinget bør også vri offentlige forskningsmidler vekk fra olje og over til fornybare næringer. Og vi trenger klimabudsjetter som gjør at vi kan se hvilken virkning statsbudsjettet vil ha på klimautslippene. Utvalgets argumenter om at vi trenger nasjonale utslippskutt viser behovet for en klimalov som setter mål for alle sektorer – også de som omfattes av EUs kvotemarked. Utvalget peker på en viktig fordel ved å investere i kutt her hjemme, det er nemlig da vi virkelig får oppskalert norsk teknologi og brukt vår kompetanse til å skape ny velferd, avslutter Nina Jensen.