Verden har fått mange flere ville tigere | WWF Norway

Verden har fått mange flere ville tigerePosted on 10 April 2016
Antallet ville tigere har økt markant de siste årene. Den gledelige framgangen viser at det nytter å jobbe med bevaring av utrydningstruede arter og deres landområder, mener WWF.
© Diane Walkington/WWF-UK
Arbeidet med å redde verdens tiger fra utryddelse gir endelig resultater: Antall tigere som lever i det fri øker for første gang på flere tiår!
 
Endelig er resultatet av den verdensomspennende tigertellingen klar: Verdens ville tigere teller nå minst 3.890 individer! Dette er en markant økning siden forrige tigertelling i 2010, da minsteantallet var 3.200.

– Dette er fantastisk gode nyheter for en av verdens mest truede dyrearter, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
– Resultatet av denne tigertellingen viser at møysommelig og målrettet naturvernarbeid nytter. Og det lover godt for at vi skal klare å nå målet vårt om doble antallet ville tigere i verden innen 2022, sier Jensen.
 
Tigertoppmøte
WWF og Global Tiger Forum offentliggjør de nye tigertallene i forkant av det internasjonale tigertoppmøtet som åpnes av Indias statsminister Narendra Modi i New Dehli i morgen. På møtet deltar representanter fra alle land som fremdeles har tigere. Antallet 3.890 ville tigere er basert på data fra nye tigertellinger i en rekke land, og tall fra Verdens naturvernunion (IUCN) som ble hentet inn da tigeren ble listet som sterkt truet globalt i 2015.  Alle land med tiger har ikke fullført sine tellinger ennå, derfor er det et minimumsantall som nå blir offentliggjort.
 
Siden 2010 har antallet ville tigere i verden økt med mer enn 20 prosent, og denne framgangen forklares spesielt med økte tigerbestander i India, Russland, Nepal og Bhutan samt bedre overvåking og beskyttelse.
 
12 land med tiger
– Dette er første gang på flere tiår at antallet ville tigere ikke synker, men stiger. Dette gjør oss svært optimistiske og det viser at vi kan redde arter og deres leveområder såfremt regjeringer, lokalsamfunn og naturvernere arbeider sammen, sier Jensen i WWF.
 
For hundre år siden vandret hele 100.000 tigere fritt fra Tyrkia i vest til Russland og Korea i øst. I dag er de drastisk redusert i antall og finnes bare i 7 prosent av det opprinnelige leveområdet. Fram til nylig var det offisielt 13 land som fortsatt hadde ville tigere, men sist uke ble tigeren erklært utryddet fra Kambodsja. Landene som har tiger igjen, er dermed Bangladesh, Bhutan, Kina, Indonesia, India, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russland, Thailand og Vietnam.

Selger tigerskinn
Tigrene rammes i stor grad av tømmerhogst og etablering av plantasjer som gjør at leveområdene deres krymper ytterligere. Per i dag er tre av ni tigerarter utryddet. Det skyldes også et stort antall krypskyttere, som selger tigerskinnene for store pengesummer.
 
WWF har lenge jobbet for å redde tigeren, og var en drivende kraft bak et «tigertoppmøte» i St. Petersburg i 2010. Her ble de 13 tigerlandene enige om at bestanden skal dobles innen 2022, som er Tigerens år i den kinesiske kalenderen. I morgen samles tigerlandene igjen for å vedta flere tiltak for å bevare tigeren.
 
– Dette blir et viktig møte for å nå målet om dobling i 2022. Vi har brukt seks år på å snu en negativ utvikling, og de seks neste må brukes til kraftig økning i antall tigere. Tigerregjeringene skal bestemme hva som skal bli de neste skrittene for å sikre ville tigere i Asias framtid, sier generalsekretær Rajesh Gopal i Global Tiger Forum.

– Det blir avgjørende at vi får på plass en sterk handlingsplan som skal gjelde de neste seks årene. For selv om den globale nedgangen nå har stanset opp, er det fortsatt ingen steder i verden der tigeren kan være helt trygg. Spesielt er faren stor for at tigeren kan forsvinne fra Sørøst-Asia, dersom disse landene ikke gjennomfører nødvendige tiltak, sier Michael Baltzer som leder WWFs Tigers Alive Initiative.

Vil du bidra til å redde tigeren? Bli tigerfadder!
Antallet ville tigere har økt markant de siste årene. Den gledelige framgangen viser at det nytter å jobbe med bevaring av utrydningstruede arter og deres landområder, mener WWF.
© Diane Walkington/WWF-UK Enlarge
Det er fortsatt ingen steder i verden tigeren kan føle seg helt trygg, advarer WWF. Denne lille karen lever i India.
© Joseph Vattakaven/WWF Enlarge
Fram til nylig var det 13 land i verden som fortsatt hadde ville tigere. Sist uke ble tallet redusert til 12 da tigeren ble erklært utryddet fra Kambodsja.
© Joseph Vattakaven/WWF Enlarge