- Nei til uttak av jervetisper og valper i hi | WWF Norway

- Nei til uttak av jervetisper og valper i hiPosted on 08 May 2015
- Jerven hører hjemme i den norske fjellheimen. Uten jerven har vi ikke noe intakt økosystem i fjellet, sier WWF-Norges rovdyrekspert Sverre Lundemo.
© Shutterstock
Jerven er en fredet og sterkt truet art. Allikevel er det felt 102 jerv denne sesongen. Av disse er 27 jervevalper og 8 jervetisper drept i hiuttak. WWF mener dette er en form for forvaltning av dyr som ikke hører hjemme i 2015.
 
Til sammen er det felt 102 jerv denne sesongen, 50 i lisensjakta og 52 gjennom miljømyndighetenes ekstraordinære tiltak. De ekstraordinære tiltakene inkluderer 27 jervevalper drept i hiuttak, sammen med 8 jervetisper. I tillegg er 17 jerv skutt, mange av dem fra helikopter.

- Alle dyr i Norge er i utgangspunktet fredet i yngletiden, men dette gjelder ikke jerven. Her graves valper ut av hiet og blir tatt livet av. Etterpå blir tispa drept. Vi mener hiuttak er en metode for forvaltning av dyr som ikke hører hjemme i 2015, sier WWF-Norges rovdyrekspert Sverre Lundemo. 
 
«Den siste tispa i Trollheimen»
Det er Statens naturoppsyn som gjennomfører hiuttakene, som forsøkes gjøres så skånsomt som mulig. Jerv er avhengig av snø for å lage hi, og et jervehi kan befinne seg flere meter under snøen. Det kan ta dagevis med gravearbeid før jervevalpene blir funnet.
 
Ved fire av årets hiuttak ble ikke tispene drept, kun valpene. Øyvind Egeland og Ingunn Lund-Vang skrev tidligere i vår en artikkel i Harvest om et av disse tilfellene, Den siste jervetispa i Trollheimen.

- Vi tror at folk flest ikke vet at det foregår uttak av jerv på denne måten i stort omfang i Norge. Dette er ikke en allment akseptert måte å behandle fredede og truede dyr på, sier Lundemo.
 
Lavt bestandsmål
Årsaken til at hiuttakene gjennomføres, er at bestanden av jerv ligger over bestandsmålet vedtatt av Stortinget. Hovedvirkemiddelet for å redusere antallet jerv er lisensjakt, men da jakten ble avsluttet 15. februar var det 50 jerv felt av en kvote på 142.

- Jerven utsettes for et hardt jaktpress. Lisenskvotene som settes er ikke realistiske ut fra bestandssituasjon og har konsekvent vært satt for høyt av rovviltnemndene de siste årene. Når spriket mellom jaktkvote og antall felte dyr blir stort, skaper det press i retning av flere hiuttak, sier Lundemo.
 
Bestandsmålet for jerv i Norge er lavt, kun 39 ynglinger per år har Stortinget tillatt. Dette tilsvarer i dag en bestand på om lag 340 individer og medfører at jerven er oppført som sterkt truet (EN) på norsk rødliste for arter.
 
Åtseleter
Som jeger er ikke jerven spesielt dyktig og vil foretrekker åtsler om den kan. I områder der gaupe og jerv sameksisterer, har undersøkelser vist at jerven nesten slutter å jakte selv, og lever i hovedsak på restene av gaupas nedlagte byttedyr. Men selv om jerven er en dårlig jeger, er jerven sammen med gaupa det rovdyret som tar mest sau. Jerven tar også syke og svake dyr i reinflokker.

- Jerven hører hjemme i den norske fjellheimen. Uten jerven har vi ikke noe intakt økosystem i fjellet, sier Lundemo.

Ansvarsart for Norge
- Jerven er det største medlemmet av mårfamilien i Norge. Den er en ansvarsart for Norge, noe som betyr at mer enn en fjerdedel av den europeiske bestanden finnes her til lands. Likevel er det de siste 10 årene gjennomført om lag 100 hiuttak for å få bestanden ned på det politisk bestemte lave nivået.
 
Per 5. mai i år var det gjennomført 12 hiuttak i Norge:
5 i Hedmark, 4 i Oppland (i ett av tilfellene ble kun ungene avlivet), 1 i Møre og Romsdal (kun ungene), 1 i Sør-Trøndelag (kun ungene), 1 i Finnmark (kun ungene). Samtidig har man tatt ut 17 enkeltdyr; 6 i Finnmark, 1 i Nord-Trøndelag, 1 i Troms, 6 i Sogn og Fjordane, 2 i Hedmark og 1 i Møre og Romsdal.

I dag er bestandene av norske rovdyr så små at de er truede. Med din hjelp kan vi sørge for at våre store rovdyr har et trygt hjem. 
Bli rovdyrfadder!
 
- Jerven hører hjemme i den norske fjellheimen. Uten jerven har vi ikke noe intakt økosystem i fjellet, sier WWF-Norges rovdyrekspert Sverre Lundemo.
© Shutterstock Enlarge
27 jervevalper og 8 jervetisper er drept av miljømyndighetene i hiuttak denne sesongen. Bildet er fra et hiuttak ifjor.
© Lars Gangås Enlarge
Jerven er en fredet og sterkt truet art, som også er en ansvarsart for Norge. Allikevel er det felt 102 jerv denne sesongen.
© Shutterstock Enlarge